Wydarzenia
Wydarzenia

linie nn 01STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ POZNAŃSKI im. Prof. Józefa Węglarza
oraz
WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

zapraszają uprzejmie na seminarium szkoleniowe z cyklu

Przepisy budowy oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

na temat

ELEKTROENERGETYCZNE LINIE NAPOWIETRZNE

NORMALIZACJA I TYPIZACJA

organizowane w czwartek 24 marca 2016 r. w godzinach od 9.00 do 15.00

w sali konferencyjnej WOIIB w Poznaniu, przy ul. Dworkowej 14

Zgłoszenie (.doc) pobierz

Zaproszenie (.pdf) pobierz

CEL I ZAKRES SEMINARIUM

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną referaty kilku Autorów, które stanowić mają próbę przybliżenia tematyki dotyczącej zagadnień aktualnej normalizacji w zakresie elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz ich typowych rozwiązań. Zawarta w treści referatów problematyka nie wyczerpuje oczywiście w całości tej tematyki. W referatach zawarte będą podstawowe wskazania dla projektantów, wykonawców oraz inwestorów w zakresie elektroenergetycznych linii napowietrznych. 

PROGRAM SEMINARIUM

  9.00 ÷   9.15 Otwarcie – Ryszard Niewiedział (Zarząd OP SEP)

  9.15 ÷ 10.00 Przegląd norm do projektowania napowietrznych linii elektro-energetycznych – Andrzej Grzybowski (Politechnika Poznańska)

10.00 ÷ 10.45 Zmiany w projektowaniu linii napowietrznych NN w związku z wprowadzeniem normy PN-EN 50341-1:2013  – Benedykt Kubacki (Energoprojekt Poznań S.A.) 

10.45 ÷ 11.30 Zmiany w projektowaniu linii napowietrznych SN w związku z wprowadzeniem normy PN-EN 50341-1:2013  –  Rafał Nowicki (Energolinia Sp. z o.o., Poznań)  

11.30 ÷ 12.00 P r z e r w a

12.00 ÷ 12.45 Nowelizacja albumu wielotorowych linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi  – Rafał Nowicki (Energolinia Sp. z o.o., Poznań)

12.45 ÷ 13.30 Prezentacja firmyENERVISION (Bielsko-Biała)– Innowacyjne rozwiązania budowy linii napowietrznych na słupach kompozytowych RS Poles

13.30 ÷ 14.15 Wpływ warunków atmosferycznych na obciążalność przewodów elektroenergetycznych linii napowietrznych – Waldemar Szpyra  (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

14.15 ÷ 14.45 Panel dyskusyjny

14.45 ÷ 15.00 Podsumowanie seminarium i wręczenie zaświadczeń     

                                                

DO UDZIAŁU W SEMINARIUM ZAPRASZAMY zainteresowanych tematyką, a w szczególności:

  • projektantów, wykonawców i eksploatatorów linii elektroenergetycznych,
  • wykonawców elektrycznych robót budowlano- montażowych,
  • członków komisji kwalifikacyjnych,
  • wykładowców kursów oraz nauczycieli zawodu.

 

MATERIAŁY I ZAŚWIADCZENIA

Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia OP SEP i WOIIB o ukończeniu seminarium szkoleniowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi netto 150,- zł od osoby plus 23% podatku VAT.   

Dla członków Oddziału Poznańskiego SEP lub WOIIB (posiadających opłacone składki) udział w seminarium jest bezpłatny.

Wpłaty można dokonywać tylko przelewem na konto:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Poznański

PKO BP I O/Poznań   76 1020 4027 0000 1602 0031 0235

NIP 7781177339

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (jedną z poniższych form):

  • faksem na nr 61 856 03 68,  
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  • listownie

w Biurze Oddziału Poznańskiego SEP: ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań z wykorzystaniem załączonego formularza, wpisując czytelnie:

  • imię, nazwisko, tytuł i stanowisko uczestnika,
  • dane do kontaktu (adres, telefon, e-mail),
  • datę dokonania wpłaty lub przelewu.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15 marca 2016 r., przy czym zgłoszenia przyjmowane będą tylko do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! Organizatorzy seminarium nie zapewniają miejsc parkingowych przed siedzibą

                  WOIIB przy ul. Dworkowej 14 w Poznaniu.

 

 torunŚladami Kopernika i Zamków Krzyżackich

22-25.06.2016  (środa - sobota)

Program wycieczki (pobierz)

SEP Oddział Poznań serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wycieczce Śladami M. Kopernika i zamków krzyżackich.

Cena wycieczki 920 zł.  

Dofinansowanie dla członków SEP 420 zł.

Kwotę 500 zł. należy wpłacić na konto i powiadomić o udziale e-mallem lub telefonicznie sekretariat oddziału.

Zapisy będą przyjmowane do wykorzystania miejsc.

Mogą jechać osoby, które nie są członkami SEP np. towarzyszące członkowi SEP, ale płacą pełną odpłatność.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański  61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 5/9  
konto w PKO BP I/O Poznań, nr 84 1020 4027 0000 1102 1292 0239

VII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu 

Energooszczędność w oświetleniu”
n.t. TECHNIKA ŚWIETLNA 2016
10 maja 2016 r. w godzinach 10.00÷14.00 na terenach MTP, pawilon 7, sale G i H2014 Expopower 14

ZAPROSZENIE (.pdf pobierz)
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (pobierz)

pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
i Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-Lighting

Organizatorzy Konferencji:
Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Międzynarodowe Targi Poznańskie

Program Konferencji:

  9.30             – Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników

10.00÷10.10  –  Otwarcie konferencji

10.10÷10.25  –  Wprowadzenie – Piotr Pracki  (PKOś)

10.25÷10.40  –  Nowatorskie trendy i rozwiązania w oświetleniu mieszkań – Wojciech Żagan, Mariola Rysik (Politechnika Warszawska)

10.40÷10.55 –  Oświetlenie Dróg Norma EN 13201-2016 – Małgorzata Górczewska  (Politechnika Poznańska)

10.55÷11.10 –  Monitoring  instalacji oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw LED na ulicy Patriotów w Warszawie – Dariusz  Czyżewski (Politechnika Warszawska)

11.10÷11.25   – Charakterystyki techniczne diod świecących – Krzysztof Wandachowicz  (Politechnika Poznańska)

11.25÷11.40  –  Nowe doświadczenia w projektowaniu oświetlenia z użyciem opraw diodowych –  Marcin  Bocheński (OSRAM Sp. z o.o.)

11.40÷11.55  – Inteligentne rozwiązania oświetleniowe dla przemysłu i transportu publicznego -  system XARA®– Leszek Leniarski  (KRULEN Spółka z o.o.)

11.55÷12.05   – Prezentacja firmy KRULEN Spółka z o.o.

12.05÷12.20  – P r z e r w a

12.20÷12.35  –  Sterowanie oświetleniem  LED w budynkach użyteczności publicznej, przemyśle i infrastrukturze miejskiej jak element wspierania efektywności energetycznej –  Filip Gabryelczyk, Tadeusz Zamiara  (TRILUX Polska Sp. z o.o.)

12.35÷12.50  –  Wykorzystanie impulsowania diod elektroluminescencyjnych w fotografii ultraszybkiej–  Przemysław Skrzypczak (Politechnika Poznańska)

12.50÷13.05   – Energooszczędne rozwiązania ledowe –  (LENA LIGHTING  S.A.)

13.05÷13.15  – Prezentacja firmy  LENA LIGHTING  S.A.

13.15÷13.30  – Shuffle więcej niż oświetlenie – Michał Garkowski (Schréder Polska Sp. z o.o.)

13.30÷13.45 – Wybrane aspekty nowoczesnych technologii oświetlenia zewnętrznego. Oświetlenie podłączone do sieci – Marek Łasiński, Piotr Ratajkiewicz ( PHILIPS Lighting Poland Sp. z o.o.)

13.45÷13.55 – Oświetlenie przejść dla pieszych – Małgorzata Górczewska  (Politechnika Poznańska)

13.55÷14.00 – Z a k o ń c z e n i e   k o n f e r e n c j i  (wydanie zaświadczeń OP SEP i WOIIB)

Informacje dla uczestników Konferencji:

Wstęp na VII Konferencję jest bezpłatny po przesłaniu do dnia 04 maja 2016 r.
na adres Oddziału Poznańskiego SEP formularza ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
pobranego z Biura OP SEP lub ze stron internetowych:

            Zarządu Głównego SEP                                             http://www.sep.com.pl
            Oddziału Poznańskiego SEP                                      http://www.sep.poznan.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc według kolejności ich wpływu.

Wstęp na teren MTP jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie www.mtp24.pl lub w punkcie rejestracji przed wejściem na tereny targowe na hasło SEP.

Oddział Poznański SEP zaprasza również do odwiedzenia stoiska informacyjno-wystawowego SEP podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2016 w dniach 10-12 maja 2016 r. w pawilonie 7.

 XIV Konferencja Naukowo-Techniczna
z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia”

n.t. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2016

 
11 maja 2016 r. w godzinach 10.00÷15.00 na terenach MTP, pawilon 7, sale G i H

ZAPROSZENIE (pobierz)
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (pobierz)

 

Organizatorzy Konferencji:
Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Międzynarodowe Targi Poznańskie

Firmy zaproszone:
ABB Sp. z o.o
ELEKTROBUDOWA S.A.
Elektrometal Energetyka S.A.
SICAME Polska Sp. z o.o.
ZPUE HOLDING Sp. z o.o.

Termin i miejsce Konferencji:
11 maja 2016 r. w godzinach 10.00÷15.00 na terenach MTP, pawilon 7, sale G i H
podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2016

Program Konferencji:

  9.30     Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników
10.00     Otwarcie konferencji – Prezes Oddziału Poznańskiego SEP
10.15     Nowoczesne rozwiązania miejskich stacji elektroenergetycznych – Waldemar Dołęga (Politechnika  Wrocławska)
10.45     Kompensacja nadążna pojemnościowych prądów ziemnozwarciowych w sieciach SN dla poprawy ciągłości i jakości zasilania – Jerzy Andruszkiewicz, Józef Lorenc, Bogdan Staszak(Politechnika Poznańska)
11.15     Zastosowanie sensorów pomiarowych w rozdzielnicy SN zgodnie z normą PN-EN61850-9-2
– Jan Bogusz (ABB Sp. z o.o.)
11.45 ÷ 12.15  P r z e r w a
12.15     Elektroenergetyczne rozdzielnice średniego napięcia – Stanisław Wapniarski (ELEKTROBUDOWA S.A.)
12.45     Bezpieczeństwo w rozdzielnicach dwuczłonowych o izolacji powietrznej  – Maciej Ogos (ZPUE S.A.)
13.15     Rozdzielnice SN i zespoły zabezpieczeń  firmy Elektrometal Energetyka S.A. – Mariusz Radziszewski, Andrzej Jądrzyk (Elektrometal Energetyka S.A.)
13.45     Osprzęt SBI Connectors do stacji WN wykonanych w technologii AIS – Łukasz Odzinkowski (SICAME Polska Sp. z o.o.)sbiconnectors
14.15 ÷ 14.45  P a n e l   d y s k u s y j n y
14.45 ÷ 15.00  Zakończenie konferencji i wręczenie zaświadczeń OP SEP i WOIIB

 

Informacje dla uczestników Konferencji:

Wstęp na XIV Konferencję jest bezpłatny po przesłaniu do dnia 04 maja 2016 r.
na adres Oddziału Poznańskiego SEP formularza zgłoszenia

pobranego z Biura OP SEP lub ze stron internetowych:
            Zarządu Głównego SEP                                               http://www.sep.com.pl
            Oddziału Poznańskiego SEP                                         http://www.sep.poznan.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc według kolejności ich wpływu.

Wstęp na teren MTP jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie www.mtp24.pl lub w punkcie rejestracji przed wejściem na tereny targowe na hasło "SEP".

Oddział Poznański SEP zaprasza również do odwiedzenia stoiska informacyjno-wystawowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER w dniach 10-12 maja 2016  r. w pawilonie 7

 

 VI Konferencja Szkoleniowa pt.2016 05 VI konferencja
„Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze
- projektowanie, montaż, eksploatacja”

10 maja 2016 r. w godzinach 10.00÷15.00 na terenach MTP

ZAPROSZENIE (pobierz)

Miejsce Konferencji:
Tereny MTP – Sale konferencyjne Zielona i Niebieska – Wschodni Hol Wejściowy
(główne wejście od strony dworca PKP), dwie sale obok siebie i dwie równolegle Sesje –
elektrotechniczna i sanitarno-instalacyjna oraz Wyspa Ekspertów (konsultacje z
doradcami technicznymi).

Konferencja skierowana jest do projektantów oraz instalatorów branży elektrycznej i
sanitarnej.


Program konferencji*
SALA SANITARNO-INSTALACYJNA
(Rynek Instalacyjny)

09:30-10:00 Rejestracja uczestników.
10:00-10:05 Powitanie gości i otwarcie konferencji.
10:05-11:10 Wentylacja pożarowa - systemy wentylacji pożarowej, zapobieganie zadymieniu, standardy projektowania i przykłady realizacji - dr inż. Grzegorz Kubicki (Politechnika Warszawska)
11.10-11.40 Prezentacja techniczna - Fläkt Woods - wentylacja pożarowa
11.40-12.10 Prezentacja techniczna - Alter
12.10-12.35 Przerwa kawowa
12.35-13.25 Systemy wentylacji pożarowej - oddymianie. Przykłady oceny poprawności wykonania i działania - st. kpt. mgr inż. Paweł Wróbel (Szkoła Główna Służby Pożarniczej)
13.25-13.55 Prezentacja techniczna - Gazex
13.55-14.10 Przerwa kawowa
14.10-15.00 Wentylacja pożarowa garaży - projektowanie, ocena i odbiór - wytyczne ITB 493/2015 - mgr inż. Wojciech Węgrzyński, mgr inż. Grzegorz Krajewski (Instytut Techniki Budowlanej)
15.00 Zakończenie konferencji

*Program może ulec zmianie

SALA ELEKTROTECHNICZNA
(elektro.info)

9:30-10:00 Rejestracja uczestników.
10:00-10:05 Powitanie gości i otwarcie konferencji.
10:05-11:25 Zasilanie urządzeń ppoż. w budynkach. Budowanie sieci tymczasowych przez strażaków podczas akcji gaśniczej. Ochrona przeciwporażeniowa w tych instalacjach. mgr inż. Julian Wiatr – redaktor naczelny „elektro.info”
11:25-11:55 Zasilacze prądu przemiennego i stałego w instalacjach bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej. Dariusz Cygankiewicz - Merawex
11:55-12:25 Jak dobrać system sterowania wentylacją do hali garażowej i sprawnie wykonać rozmieszczenia urządzeń detekcji? Wskazówki praktyczne na bazie 10 lat doświadczeń w realizacji inwestycji. - Sensor Tech
12:25-12:40 Przerwa kawowa
12:40-13:10 Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji. Krzysztof Chmielewski - Gazex
13:10-13:40 Prezentacja techniczna
13:40-13:55 Przerwa kawowa
13:55-15:15 Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem dr inż. Waldemar Jaskółowski – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
15:15-15:20 Zakończenie konferencji – redaktor naczelny „elektro.info” mgr inż. Julian Wiatr
*Program może ulec zmianie

 

Informacje dla uczestników konferencji:
Wstęp na konferencję jest odpłatny (koszt udziału dla członków Poznańskiego Oddziału SEP wynosi 50 zł netto od osoby).
Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc według kolejności ich wpływu.

Zgłoszenia:
Katarzyna Zaręba
tel. 22 512 60 83
kom. 501 333 717
faks: 22 810 27 42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularz zgłoszenia udziału w Konferencji dostępny jest na:
www.rynekinstalacyjny.pl/konferencja-ppoz
http://konferencja.elektro.info.pl/

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA
Nowoczesna Diagnostyka Transformatorów
- kluczowy element zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa

 17 maja 2016 godz. 09:00

Sala Konferencyjna Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34,  02-353 Warszawa

Zaproszenie (pobierz)

Zapraszamy na konferencję z udziałem dr Michel Duval'a – twórcą uznanej i stosowanej
na całym świecie metody diagnostyki transformatorów „Trójkątów Duval’a” To unikatowa okazja do spotkania z jednym z najbardziej znanych światowych autorytetów i promotorów badań DGA.trojkat

Rejestracja na konferencję poprzez formularz elektroniczny

Agenda:

9:00 - 9:15 Herman Vogel i partnerzy - otwarcie konferencji
9:15 - 11:00 Claude Beauchemin + pytania i odpowiedzi
11:00 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 12:30 Michel Duval cz. 1
12:30 - 12:45 Przerwa kawowa
12:45 - 14:30 Michel Duval cz. 2 + pytania i odpowiedzi
14:30 -15:15 Obiad
15:15 – 17:00 Brian Sparling + pytania i odpowiedzi
17:00 – 17:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Koszt uczestnictwa 700.00 zł + 23% VAT
wpłatę prosimy wnosić na na konto: SEP COSiW: Bank Zachodni WBK S.A. 59 1500 1777 1217 7011 1393 0000

 

16 10 spiski podzamokPolska, Słowacja - "Tatrzańskie uroki"

Niedzica - Zakopane – Spiski Podzamok – Kieżmark

06-09.10.2016  (czwartek - niedziela)

2016 rajd gryszczeniowkaStowarzyszenie Elektryków Polskich Ooddział Poznański
i Automobilklub Wielkopolski

uprzejmie zapraszają w sobotę 1 października 2016 na

JESIENNY RAJD SAMOCHODOWY SEP 2016

Cała zawartość starej strony zostanie zaimportowana do nowej witryny, wszystkie zdjęcia, artykuły, linki, pliki oraz dokumenty systematycznie będą dodawane i linkowane do menu.

Witamy na nowej stronie poznańskiego Oddziału SEP.
Strona została wykonana na silniku nowej Joomli.
Całość została wykonana od podstaw, artykuły i zdjęcia zostały przeniesione ze starej strony.
Jeżeli zauważysz błąd prosimy poinformuj nas o tym wysyłając email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzymy przyjemnego i niezakłóconego korzystania z nowej witryny.

Zespół

 

Kalendarz

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich