Wydarzenia
Wydarzenia

  2014 konkurs kolo 01 12 czerwca 2014r. w Krakowie, w sali sesyjnej Urzędu m. Krakowa, odbyła się uroczystość
Jubileuszu 95-lecia Oddziału Krakowskiego SEP,
Międzynarodowego Dnia Elektryki oraz
podsumowania współzawodnictwa kół Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  

Oddział Poznański SEP reprezentowali: Kol. kol. Stefan Granatowicz, Robert Grypczyński - Koło nr 17 i Józef Borowiak-Koło nr 31 jako wyróżnieni we współzawodnictwie kół SEP w skali kraju. Na marginesie dodam, że wyróżnione zostało również koło nr 9 z kol. Wiesiem Pieprzykiem na czele, ale ze względu na obowiązki służbowe musiał pozostać w Poznaniu.

     Uroczystość miała charakter oficjalny m.in. z udziałem v-ce Prezydenta Krakowa lecz odbyła się w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze.
Na zakończenie części oficjalnej odbył się występ artystyczny w wykonaniu zespołu ludowego, oczywiście krakowskiego, z udziałem Lajkonika.

 

 Informację przygotował
Prezes koła nr 31 Józef Borowiak

2014 konkurs kolo 01 2014 konkurs kolo 01
Otwarcie uroczystości
Prezes Oddziału Krakowskiego
Wystąpienie nowego Prezesa SEP 
2014 konkurs kolo 01 2014 konkurs kolo 01
 wyróżnienie kat. A
Koło nr 17- Robert Grypczyński
wyróżnienie kat. B
Koło nr 31 - Józef Borowiak
2014 konkurs kolo 01 2014 konkurs kolo 01
Przekazanie prezentu dla Oddziału Krakowskiego
2014 konkurs kolo 01 2014 konkurs kolo 01 
  Występy artystyczne

logo sepOddział Poznański SEP zaprasza do odwiedzenia stoiska informacyjno-wystawowego SEP
podczas Targów EXPOPOWER 2014 w dniach 13÷15 maja 2014  r.w pawilonie 7, stoisko nr 27,

a także stoisk firmowych ABB Sp. z o.o. i ELEKTROBUDOWA S.A.

14 maja 2014 r  podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2014, odbyła się XII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu
„Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” n.t.
ROZDZIELNICE W IZOLACJI GAZOWEJ 110 i 400 kV

Organizatorami konferencji byli:

 • Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • ABB Sp. z o.o.
 • ELEKTROBUDOWA S.A.
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie.
2014 Expopower 14 2014 Expopower 14
2014 Expopower 14 2014 Expopower 14

Uczestników konferencji przywitał Prezes OP SEP Kazimierz Pawlicki.

Konferencja odbyła się w dwóch sesjach.

W pierwszej sesji wygłoszono następujące referaty:

 • Izolacja gazowa w konstrukcji rozdzielnic wysokich i najwyższych napięć - prof. dr. hab. inż.  Aleksandra Rakowska, dr inż. Krzysztof Siodła (Politechnika Poznańska)
 • Przegląd wybranych utrudnień i barier formalno-prawnych, środowiskowych i społecznych  przy budowie nowych stacji elektroenergetycznych – dr inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)
 • Nowoczesna  adaptacja  kompaktowych  rozdzielnic 110 kV z  izolacją  SFtypu  ELK-04  w  obiektach  systemu energetycznego i  elektro - Aleksander Gul  (ABB Sp. z o.o.)
 • Unikalne  trójfazowe  próby   zwarciowe  kompaktowej  rozdzielnicy 110 kV  typu  ELK-04  na  prąd zwarciowy 50 kA- Aleksander Gul (ABB Sp. z o.o.) 

Drugiej  sesji  wygłoszono następujące referat

 • Kompaktowa  rozdzielnica  400 kV typu  ELK-3/420C  - Olav Knudsen / Santinno Licona  (ABB)
 • Następnie odbył się panel dyskusyjny – Dobór, specyfikacje techniczne,  eksploatacja rozdzielnic gazowych 110 i 400kV - Moderator: Aleksander Gul (ABB Sp. z o.o.)

Na zakończenie wygłoszony został referat

 • Badanie typu wyłącznika wysokiego napięcia w izolacji gazowej typu EB-01 produkcji ELEKTROBUDOWA S.A. - Sławomir Staszak (ELEKTROBUDOWA S.A.)

W konferencji uczestniczyło ok. 110 osób.

Uczestnicy otrzymali wydane drukiem materiały oraz  zaświadczenia podpisane przez Przewodniczącego WOIIB i  Prezesa OP SEP.

2014 Expopower 14 2014 Expopower 14

              

       

13 maja 2014 r  podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2014,2014 Expopower 01
pod patronatem  Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP i Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-Lighting odbyła się V Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu 
„Energooszczędność w oświetleniu” n.t. TECHNIKA ŚWIETLNA 2014.

Organizatorami konferencji byli:

 • Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej
 • Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Uczestników konferencji przywitał członek Zarządu OP SEP i wiceprezes Zarządu Głównego SEP kol. Stefan Granatowicz


Konferencja odbywała się w dwóch sesjach.

Pierwszą prowadził prof. dr hab. inż. Konrad Domke (Politechnika Poznańska)

2014 Expopower 01

W sesji tej wygłoszono następujące referaty:
 • Energooszczędność oświetlenia w Polsce Rzeczywistość roku 2014Fakty i złudzenia – dr inż. Jan Grzonkowski  (PKOś)
 2014 Expopower 01
 • Światłem po oczach – po pierwsze nie szkodzić – prof. dr hab. Wojciech Żagan (Politechnika Warszawska)
 2014 Expopower 01
 • LED - podstawowe parametry, kierunki rozwoju – dr inż. Małgorzata Górczewska  (Politechnika Poznańska)
 2014 Expopower 01
 • Nowa norma PN-EN 1838:2013 „Oświetlenie awaryjne” – dr inż. Małgorzata Górczewska  (Politechnika Poznańska)
 • Ochrona oświetlenia LED przed przepięciami  –  Zbigniew Błażejewski (JEAN MUELLER Polska Sp. z o.o.)
 2014 Expopower 01
 • Monitoring  instalacji oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw LED w Warszawie– Dariusz  Czyżewski (Politechnika Warszawska)
 2014 Expopower 07
Drugą sesję prowadził prof. dr hab. inż. Jacek Hauser( Politechnika Poznańska)  2014 Expopower 01
W sesji tej wygłoszono następujące referaty:
 • Intensyfikacja wymiany ciepła w oprawach LED    – dr inż. Przemysław Skrzypczak  (Politechnika Poznańska)
 2014 Expopower 01
 • Technika i ekonomia, czyli energooszczędność profesjonalnych rozwiązań LED w  przykładach – Marcin  Bocheński (OSRAM Sp. z o.o.)
 2014 Expopower 01
 • Nowoczesne i energooszczędne rozwiązania oświetleniowe  w oświetleniu miejskim i drogowym  – Marek Łasiński (PHILIPS S.A.)
 • Znaczące oszczędności w kosztach energii i konserwacji oświetlenia uzyskane dzięki zastosowaniu opraw LED wyposażonych w system inteligentnego  sterownia OWLET – Marcin Grzanka  (Schreder)
 • Światło na Punkt - zoptymalizowana efektywność poprzez indywidualny  dobór pakietu strumienia świetlnego - oprawy LED - nowa idea w oświetleniu – Leszek Leniarski, Rafał Manowiecki (KRULEN Technika Świetlna)

W konferencji uczestniczyło ok. 180 osób.              

Uczestnicy otrzymali wydane drukiem materiały oraz  zaświadczenia podpisane przez Przewodniczącego WOIIB i  Prezesa OP SEP .

2014 Expopower 012014 Expopower 012014 Expopower 01

Na zebraniu ZOP SEP w dniu 12.03.2014
Prezes Oddziału Kazimierz Pawlicki podziękował kolegom, którzy działali w minionej kadencji.
Listy gratulacyjne otrzymali kol. Wojciech Łopatka, kol. Zbigniew Skrzypczak, kol. Andrzej Józef Żak

2014 03 ZOP 01

2014 03 ZOP 02
 2014 03 ZOP 03  
   

 

 

 

W dniu 4 marca 2014 odbyły się zawody w bowlingu w których uczestniczyli
członkowie  ZOP SEP, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Prezesi kół aktywnie współpracujących z Zarządem.

   
   

 

 

 

W Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka
odbył się konkurs pt.  Pierwsza pomoc i zasady BHP w szkole i zakładzie pracy.

Współorganizatorami konkursu byli Koło nr 15 i Zarząd Oddziału Poznańskiego SEP.

Decyzją ZOP SEP zostały ufundowane nagrody za udział w tym konkursie.

Podczas konkursu obecny był i wręczał nagrody wiceprezes OP SEP Ryszard Niewiedział

2014 konkurs BHP 01  2014 konkurs BHP 02 
 2014 konkurs BHP 01  2014 konkurs BHP 01
 2014 konkurs BHP 01  2014 konkurs BHP 01
 2014 konkurs BHP 01  2014 konkurs BHP 01
2014 konkurs BHP 01 2014 konkurs BHP 01
2014 konkurs BHP 01  

hagerpoloW dniu 28 maja 2015 roku podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2015
odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna n.t.
PROBLEM DOTRZYMANIA STANDARDÓW OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘCIOWYCH

 

Program Konferencji:
9.00 – Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników
10.00÷10.15 – Otwarcie konferencji – Prezes Oddziału Poznańskiego SEP
10.15÷10.45 – Problem dotrzymania standardów ograniczników przepięciowych – dlaczego? – Stanisław Osiński (PHU ELSTAN, Poznań)
10.45÷11.15 – Ochrona przepięciowa – oferta DEHN – Andrzej Białorusow (DEHN POLSKA Sp. z o.o., Warszawa)
11.15÷11.45 – Kompleksowa i skuteczna ochrona przepięciowa – Dariusz Szymkiewicz (Hager Polo Sp. z o.o., Tychy)
11.45÷12.15 – P r z e r w a k a w o w a
12.15÷12.45 – Wyniki badań ograniczników typu I kombinowanego dostępnych w Polsce – dr inż. Jarosław Wiater ( Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP)
12.45÷13.15 – Niedotrzymanie standardów przez producentów SPD przyczyną awarii SKR na trasie E-65 – dr inż. Mieczysław Laskowski (Instytut Kolejnictwa, Warszawa)
13.15÷13.30 – P a n e l d y s k u s y j n y
13.30 – Z a k o ń c ze n i e k o n f e r e n c j i

 

Pliki do pobrania:

[kliknij na tytuł referatu i pobierz plik z prezentacją]:

innowacjePOLSKIE INNOWACJE DLA ŚWIATA, ŚWIATOWE INNOWACJE DLA POLSKI
Platforma współpracy i transferu innowacji

Spotkania brokerskie
10.06 2015 r.,11.00-14.00 Międzynarodowe Targi Poznańskie,
pawilon 15 sala B
(stan na 20 maja br.)

    Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym i naukowo-badawczym  nawiązania realnej współpracy pozwalającej wykorzystać osiągnięcia w obszarze innowacji jednej ze stron do celów drugiej strony lub nawiązać w tym zakresie współpracę tych stron, a w szczególności umożliwienie nawiązania kontaktów pomiędzy polskimi wynalazcami będącymi autorami innowacyjnych rozwiązań mających wysoki potencjał oraz pełną gotowość wdrożeniową a przedstawicielami zagranicznych podmiotów gospodarczych – odwrotnie.

Aby osiągnąć ten cel, została szeroko rozpowszechniona informacja o w/w Platformie i jej założeniach organizacyjno-programowych – zarówno w Polsce jak i w wielu wybranych krajach.

      Przeprowadzane są różnymi dostępnymi kanałami rozeznania wśród wielu podmiotów w Polsce i za granicą  pod kątem zarówno ich zainteresowania przedstawieniem swojej oferty innowacyjnej i swoich propozycji współpracy drugiej stronie jak i wskazania obszarów ich zainteresowania znalezieniem interesujących ofert dla siebie od drugiej strony. Na podstawie tego rozeznania zostaną ustalone grupy tematyczne Platformy oraz ich główni (aktywni) uczestnicy.

Zgłoszenia (pobierz) udziału w Platformie będą przyjmowane do 5 czerwca br. lub do wyczerpania miejsc.

Obrady będą się odbywały w jęz. polskim i angielskim.

Platforma będzie składała się z 2 części.

     W pierwszej, plenarnej części przewidziane są wystąpienia wprowadzające Organizatorów (prof. Michał Szota – wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców AEI, prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów) i wysokich rangą przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki (Oczekiwania i możliwości polskiej gospodarki),  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Instrumenty finansowe oraz programy wspierające transfer technologii do przemysłu - polityka Państwa w zakresie rozwoju innowacji i wspierania tego rozwoju), Urzędu Patentowego RP (Narzędzia umożliwiające zabezpieczenie własności intelektualnej w aspekcie transferu technologii) i przedstawiciela środowiska naukowo – badawczego (problemy współpracy środowiska naukowo – badawczego z przemysłem w zakresie transferu technologii). Po tych wystąpieniach odbędzie się dyskusja i wystąpienia uczestników Platformy połączone z krótką prezentacją ich ofert.

     W drugiej części  (o charakterze brokerskim) nastąpi podział uczestników na  grupy zainteresowanych współpracą podmiotów, które będą mogły ustalać między sobą konkrety dotyczące ewentualnej współpracy. 

          Oczekiwanym  efektem całości Platformy będzie stworzenie przede wszystkim możliwości nawiązania współpracy oraz aplikacji przemysłowej polskiej myśli technicznej przez przedstawicieli światowego  przemysłu oraz jednostek naukowo – badawczych – i odwrotnie.

Pliki do pobrania:

Polskie innowacje dla świata (pobierz)

Lista innowacji (pobierz)

Obszary tematyczne (pobierz)

Pismo Prezesa Rady FSNT do Oddz. Pozn. SEP (pobierz)

Kalendarz

Grudzień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich