Wydarzenia
Wydarzenia

astatPodziękowanie dla SEP Oddział Poznański za uczestnictwo w I Konferencji Energetycznej firmy Astat Sp. z o.o. 2014 06 podziekowania Astat


Konferencja pt. "Kompensacja prądów ziemnozwarciowych za pomocą nadążnej cewki Petersena"
odbyła się dnia 11 czerwca 2014 roku, w Centrum Konferencyjnym firmy Astat w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 443.

Tak jak co roku, Sekcja Telekomunikacji SEP wspólnie z kołem nr 31 przy EmiTel Poznań, przy wydatnej pomocy Oddziału Poznańskiego SEP
zorganizowała spotkanie okolicznościowe z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Zgodnie z hasłem ŚDT-2014 "Sieci szerokopasmowe na rzecz niezakłóconego rozwoju" zostały przygotowane dwie prelekcje:
1. "Dlaczego INEA stawia na światłowód" - dr inż. Karol Kowalik z INEA S.A.;
2. "Cyfryzacja emisji radiowych" - mgr inż. Adam Łakomy z EmiTel.

Prelekcje były ciekawe, atmosfera na sali wyśmienita. W spotkaniu udział wzięły 52 osoby (zaproszeni goście i członkowie koła nr 31).
Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Prezes Zarządu Oddziału Kol. Kazimierz Pawlicki. Obecni byli również członkowie Zarządu Oddziału SEP z Kol. Grażyną Bogacką -wice Prezes.

2014 dzien telekomunikacji 01  2014 dzien telekomunikacji 01
 2014 dzien telekomunikacji 01  2014 dzien telekomunikacji 01
 2014 dzien telekomunikacji 01  2014 dzien telekomunikacji 01

  2014 konkurs kolo 01 12 czerwca 2014r. w Krakowie, w sali sesyjnej Urzędu m. Krakowa, odbyła się uroczystość
Jubileuszu 95-lecia Oddziału Krakowskiego SEP,
Międzynarodowego Dnia Elektryki oraz
podsumowania współzawodnictwa kół Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  

Oddział Poznański SEP reprezentowali: Kol. kol. Stefan Granatowicz, Robert Grypczyński - Koło nr 17 i Józef Borowiak-Koło nr 31 jako wyróżnieni we współzawodnictwie kół SEP w skali kraju. Na marginesie dodam, że wyróżnione zostało również koło nr 9 z kol. Wiesiem Pieprzykiem na czele, ale ze względu na obowiązki służbowe musiał pozostać w Poznaniu.

     Uroczystość miała charakter oficjalny m.in. z udziałem v-ce Prezydenta Krakowa lecz odbyła się w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze.
Na zakończenie części oficjalnej odbył się występ artystyczny w wykonaniu zespołu ludowego, oczywiście krakowskiego, z udziałem Lajkonika.

 

 Informację przygotował
Prezes koła nr 31 Józef Borowiak

2014 konkurs kolo 01 2014 konkurs kolo 01
Otwarcie uroczystości
Prezes Oddziału Krakowskiego
Wystąpienie nowego Prezesa SEP 
2014 konkurs kolo 01 2014 konkurs kolo 01
 wyróżnienie kat. A
Koło nr 17- Robert Grypczyński
wyróżnienie kat. B
Koło nr 31 - Józef Borowiak
2014 konkurs kolo 01 2014 konkurs kolo 01
Przekazanie prezentu dla Oddziału Krakowskiego
2014 konkurs kolo 01 2014 konkurs kolo 01 
  Występy artystyczne

logo sepOddział Poznański SEP zaprasza do odwiedzenia stoiska informacyjno-wystawowego SEP
podczas Targów EXPOPOWER 2014 w dniach 13÷15 maja 2014  r.w pawilonie 7, stoisko nr 27,

a także stoisk firmowych ABB Sp. z o.o. i ELEKTROBUDOWA S.A.

14 maja 2014 r  podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2014, odbyła się XII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu
„Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” n.t.
ROZDZIELNICE W IZOLACJI GAZOWEJ 110 i 400 kV

Organizatorami konferencji byli:

 • Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • ABB Sp. z o.o.
 • ELEKTROBUDOWA S.A.
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie.
2014 Expopower 14 2014 Expopower 14
2014 Expopower 14 2014 Expopower 14

Uczestników konferencji przywitał Prezes OP SEP Kazimierz Pawlicki.

Konferencja odbyła się w dwóch sesjach.

W pierwszej sesji wygłoszono następujące referaty:

 • Izolacja gazowa w konstrukcji rozdzielnic wysokich i najwyższych napięć - prof. dr. hab. inż.  Aleksandra Rakowska, dr inż. Krzysztof Siodła (Politechnika Poznańska)
 • Przegląd wybranych utrudnień i barier formalno-prawnych, środowiskowych i społecznych  przy budowie nowych stacji elektroenergetycznych – dr inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)
 • Nowoczesna  adaptacja  kompaktowych  rozdzielnic 110 kV z  izolacją  SFtypu  ELK-04  w  obiektach  systemu energetycznego i  elektro - Aleksander Gul  (ABB Sp. z o.o.)
 • Unikalne  trójfazowe  próby   zwarciowe  kompaktowej  rozdzielnicy 110 kV  typu  ELK-04  na  prąd zwarciowy 50 kA- Aleksander Gul (ABB Sp. z o.o.) 

Drugiej  sesji  wygłoszono następujące referat

 • Kompaktowa  rozdzielnica  400 kV typu  ELK-3/420C  - Olav Knudsen / Santinno Licona  (ABB)
 • Następnie odbył się panel dyskusyjny – Dobór, specyfikacje techniczne,  eksploatacja rozdzielnic gazowych 110 i 400kV - Moderator: Aleksander Gul (ABB Sp. z o.o.)

Na zakończenie wygłoszony został referat

 • Badanie typu wyłącznika wysokiego napięcia w izolacji gazowej typu EB-01 produkcji ELEKTROBUDOWA S.A. - Sławomir Staszak (ELEKTROBUDOWA S.A.)

W konferencji uczestniczyło ok. 110 osób.

Uczestnicy otrzymali wydane drukiem materiały oraz  zaświadczenia podpisane przez Przewodniczącego WOIIB i  Prezesa OP SEP.

2014 Expopower 14 2014 Expopower 14

              

       

13 maja 2014 r  podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2014,2014 Expopower 01
pod patronatem  Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP i Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-Lighting odbyła się V Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu 
„Energooszczędność w oświetleniu” n.t. TECHNIKA ŚWIETLNA 2014.

Organizatorami konferencji byli:

 • Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej
 • Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Uczestników konferencji przywitał członek Zarządu OP SEP i wiceprezes Zarządu Głównego SEP kol. Stefan Granatowicz


Konferencja odbywała się w dwóch sesjach.

Pierwszą prowadził prof. dr hab. inż. Konrad Domke (Politechnika Poznańska)

2014 Expopower 01

W sesji tej wygłoszono następujące referaty:
 • Energooszczędność oświetlenia w Polsce Rzeczywistość roku 2014Fakty i złudzenia – dr inż. Jan Grzonkowski  (PKOś)
 2014 Expopower 01
 • Światłem po oczach – po pierwsze nie szkodzić – prof. dr hab. Wojciech Żagan (Politechnika Warszawska)
 2014 Expopower 01
 • LED - podstawowe parametry, kierunki rozwoju – dr inż. Małgorzata Górczewska  (Politechnika Poznańska)
 2014 Expopower 01
 • Nowa norma PN-EN 1838:2013 „Oświetlenie awaryjne” – dr inż. Małgorzata Górczewska  (Politechnika Poznańska)
 • Ochrona oświetlenia LED przed przepięciami  –  Zbigniew Błażejewski (JEAN MUELLER Polska Sp. z o.o.)
 2014 Expopower 01
 • Monitoring  instalacji oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw LED w Warszawie– Dariusz  Czyżewski (Politechnika Warszawska)
 2014 Expopower 07
Drugą sesję prowadził prof. dr hab. inż. Jacek Hauser( Politechnika Poznańska)  2014 Expopower 01
W sesji tej wygłoszono następujące referaty:
 • Intensyfikacja wymiany ciepła w oprawach LED    – dr inż. Przemysław Skrzypczak  (Politechnika Poznańska)
 2014 Expopower 01
 • Technika i ekonomia, czyli energooszczędność profesjonalnych rozwiązań LED w  przykładach – Marcin  Bocheński (OSRAM Sp. z o.o.)
 2014 Expopower 01
 • Nowoczesne i energooszczędne rozwiązania oświetleniowe  w oświetleniu miejskim i drogowym  – Marek Łasiński (PHILIPS S.A.)
 • Znaczące oszczędności w kosztach energii i konserwacji oświetlenia uzyskane dzięki zastosowaniu opraw LED wyposażonych w system inteligentnego  sterownia OWLET – Marcin Grzanka  (Schreder)
 • Światło na Punkt - zoptymalizowana efektywność poprzez indywidualny  dobór pakietu strumienia świetlnego - oprawy LED - nowa idea w oświetleniu – Leszek Leniarski, Rafał Manowiecki (KRULEN Technika Świetlna)

W konferencji uczestniczyło ok. 180 osób.              

Uczestnicy otrzymali wydane drukiem materiały oraz  zaświadczenia podpisane przez Przewodniczącego WOIIB i  Prezesa OP SEP .

2014 Expopower 012014 Expopower 012014 Expopower 01

Na zebraniu ZOP SEP w dniu 12.03.2014
Prezes Oddziału Kazimierz Pawlicki podziękował kolegom, którzy działali w minionej kadencji.
Listy gratulacyjne otrzymali kol. Wojciech Łopatka, kol. Zbigniew Skrzypczak, kol. Andrzej Józef Żak

2014 03 ZOP 01

2014 03 ZOP 02
 2014 03 ZOP 03  
   

 

 

 

W dniu 4 marca 2014 odbyły się zawody w bowlingu w których uczestniczyli
członkowie  ZOP SEP, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Prezesi kół aktywnie współpracujących z Zarządem.

   
   

 

 

 

W Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka
odbył się konkurs pt.  Pierwsza pomoc i zasady BHP w szkole i zakładzie pracy.

Współorganizatorami konkursu byli Koło nr 15 i Zarząd Oddziału Poznańskiego SEP.

Decyzją ZOP SEP zostały ufundowane nagrody za udział w tym konkursie.

Podczas konkursu obecny był i wręczał nagrody wiceprezes OP SEP Ryszard Niewiedział

2014 konkurs BHP 01  2014 konkurs BHP 02 
 2014 konkurs BHP 01  2014 konkurs BHP 01
 2014 konkurs BHP 01  2014 konkurs BHP 01
 2014 konkurs BHP 01  2014 konkurs BHP 01
2014 konkurs BHP 01 2014 konkurs BHP 01
2014 konkurs BHP 01  

Kalendarz

Maj 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich