Wydarzenia
Wydarzenia

instalacje wnXIII Konferencja Naukowo-Techniczna n.t.
ELEKTROENERGETYCZNE STACJE I ROZDZIELNICE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

27maja 2015 r. w godzinach 10.00÷15.00 na terenach MTP, pawilon 7, sale G i H
podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2015

ZAPROSZENIE (pobierz)

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (pobierz)

Organizatorzy Konferencji:                  

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Firmy zaproszone:

              ABB Sp. z o.o

              ELEKTROBUDOWA S.A.

              Elektrometal Energetyka S.A.

              ELEKTROMONTAŻ POZNAŃ S.A.

              ZPUE HOLDING Sp. z o.o.

Termin i miejsce Konferencji:

27maja 2015 r. w godzinach 10.00÷15.00 na terenach MTP, pawilon 7, sale G i H

podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2015

Program Konferencji:

  9.00      Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników

10.00      Otwarcie konferencji – Prezes Oddziału Poznańskiego SEP

10.15      Nowoczesne stacje i rozdzielnice średniego napięcia – dr inż. Waldemar Dołęga (Politechnika   Wrocławska)

10.45      Zdalnie sterowane rozdzielnice kompaktowe w sieciach pierścieniowych SN – Paweł Wróblewski (ABB Sp. z o.o.)

11.15      Automatyka, detekcja zwarć, rekonfiguracja zasilania w sieciach miejskich SN – Adam Haraziński (ABB Sp. z o.o.)

11.45 ÷ 12.15    P r z e r w a

12.15      Rozdzielnice średnionapięciowe ELEKTROBUDOWA S.A.– Stanisław Wapniarski (ELEKTROBUDOWA S.A.)

12.45      Rozdzielnice średniego napięcia produkcji ZPUE Elektromontaż Poznań S.A. – Paweł Roszak (ZPUE Elektromontaż Poznań S.A.)

13.15      Stacje transformatorowe kompaktowe prefabrykowane SN/nn oraz złącza kablowe SN wobec standardów ENEA Operator Sp. z o. o. – Hubert Kania (ZPUE HOLDING Sp. z o.o.)

13.45      Kompleksowe rozwiązania nowoczesnych bezobsługowych rozdzielnic SN oraz zespołów zabezpieczeń  produkcji Elektrometal Energetyka S.A. – Andrzej Jądrzyk (Elektrometal Energetyka S.A.)

14.15 ÷ 14.45    P a n e l   d y s k u s y j n y

14.45 ÷ 15.00    Zakończenie konferencji i wręczenie zaświadczeń OP SEP i WOIIB

Informacje dla uczestników Konferencji:

       Wstęp na XIII Konferencję jest bezpłatny po przesłaniu do dnia 15 maja 2015 r. na adres Oddziału Poznańskiego SEP formularza zgłoszenia
pobranego z Biura OP SEP lub ze stron internetowych:

            Zarządu Głównego SEP                                               http://www.sep.com.pl

            Oddziału Poznańskiego SEP                                         http://www.sep.poznan.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc według kolejności ich wpływu.

Wstęp na teren MTP jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie www.mtp24.pl lub w punkcie rejestracji przed wejściem na tereny targowe.

Oddział Poznański SEP zaprasza również do odwiedzenia stoiska informacyjno-wystawowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER w dniach 26÷28 maja 2015  r. w pawilonie 7, stoisko nr 23.

 

energooszczednosc VI Konferencja Naukowo-Techniczna
z cyklu  „Energooszczędność w oświetleniu”
n.t.

TECHNIKA ŚWIETLNA 2015

pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
i Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-Lighting


26 maja 2015 r. w godzinach 10.00÷14.30 na terenach MTP, pawilon 7, sale G i H
podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2015

ZAPROSZENIE (pobierz)

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (pobierz)

Organizatorzy Konferencji:

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Międzynarodowe Targi Poznańskie

                    

Program Konferencji:

  9.30  – Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników

10.00  –  Otwarcie konferencji

10.10  –  Wprowadzenie – Piotr Pracki i Jan Grzonkowski  (Polski Komitet Oświetleniowy SEP), Wojciech Żagan   (Politechnika Warszawska)

10.40  –  Rola emocji w odbiorze światła – Paweł Baranowski                    

10.55  –  Ocena efektywności energetycznej projektowanego oświetlenia drogowegoPiotr Pracki (Politechnika Warszawska)

11.10  –  Wybór klas oświetlenia drogowego zgodnie z nową wersją CEN/TR 13 201-1:2014 – Małgorzata Górczewska  (Politechnika Poznańska)

11.25  –  Badania parametrów cieplnych diodowych zamienników lamp tradycyjnych – Przemysław Skrzypczak (Politechnika Poznańska)

11.40  –  Atrakcyjność reklam LED, a ich zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym i uciążliwość dla mieszkańców – Małgorzata Zalesińska  (Politechnika Poznańska)

11.55   Monitoring  instalacji oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw LED w Warszawie – Dariusz  Czyżewski (Politechnika Warszawska)

12.10 ÷12.30  – P r z e r w a

12.30  –  Efektywne oświetlenie z użyciem przemysłowych opraw LED: dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i transportu kolejowego  Leszek Leniarski  (KRULEN Sp. z o.o.)

12.45  –  Prezentacja Firmy KRULEN Sp. z o.o.

12.55  –  Aktualne wyzwania dla świata oświetleniowego w związku z wiodącą  rolą  technologii LED –  Marcin  Bocheński (OSRAM Sp. z o.o.)

13.10  –  Efektywne rozwiązania LED w oświetleniu drogowym – Michał Garkowski (Schréder Polska Sp. z o.o.)

13.25  –   Inteligentne oświetlenie w mieście – Marek Łasiński (PHILIPS S.A.)

13.40  –  Prezentacja Firmy Jean Mueller Polska Sp. z o.o. (Ograniczniki przepięć dla zabezpieczeń latarni do opraw z diodami LED – Zbigniew Błażejewski)

13.50÷14.00  –  Z a k o ń c z e n i e   k o n f e r e n c j i  (wydanie zaświadczeń OP SEP i WOIIB)

Informacje dla uczestników Konferencji:

Wstęp na VI Konferencję jest bezpłatny po przesłaniu do dnia 15 maja 2015 r. na adres Oddziału Poznańskiego SEP formularza ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA pobranego z Biura OP SEP lub ze stron internetowych:

            Zarządu Głównego SEP                                             http://www.sep.com.pl

            Oddziału Poznańskiego SEP                                      http://www.sep.poznan.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc według kolejności ich wpływu.

Wstęp na teren MTP jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie www.mtp24.pl lub w punkcie rejestracji przed wejściem na tereny targowe.

Oddział Poznański SEP zaprasza również do odwiedzenia stoiska informacyjno-wystawowego SEP podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER w dniach 26÷28 maja 2015 r. w pawilonie 7, stoisko nr 23.

Na zebraniu Prezydium ZOP SEP w dniu 21.05.2014r.
wręczono nagrody w konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową na Wydziale Elektrycznym PP.Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród był ZOP SEP.

Na wstępie Kol. Opydo przedstawił
wyniki konkursu na wyróżniającą się
pracę dyplomową na Wydziale Elektrycznym PP
 2014 konkurs praca dyplomowa 01

Pierwszą nagrodę zdobyła praca:
Projekt latarki podwodnej do nurkowania z diodami elektroluminescencyjnymi.

Drugą nagrodę zdobyła praca:
System CMS jako narzędzie zarządzania informacjami w serwisie www.

Trzecią nagrodę zdobyła praca:
Parametry jakościowe energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach wiatrowych.

2014 konkurs praca dyplomowa 05                       

2014 konkurs praca dyplomowa 03

inż. Jakub Kwitkowski
z dyplomem laureata II nagrody w Konkursie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyznano tez dwa wyróżnienia za projekty:

 • Projekt budowy stacji SN/nN i linii elektroenergetycznej
 • Badania kabli energetycznych WN i NN.
2014 konkurs praca dyplomowa 04 

2014 konkurs praca dyplomowa 02

 Nagrody wręczali
kol. Prezes Kazimierz Pawlicki,
Władysław Opydo, Radosław Szczerbowski
oraz Stefan Granatowicz
Na zdjęciu laureaci w towarzystwie promotorów
oraz członków Zarządu  ZOPSEP i Komisji Rewizyjnej

sieciXVII Sympozjum z cyklu:
„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”
p.t. SIECI I INSTALACJE – ZAGADNIENIA WYBRANE

W dniach 19 i 20 listopada 2014 roku w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu
odbyło się XVII Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”.

Sympozja te – zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją – stanowią forum wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, teletechników, automatyków, informatyków.
Bieżąca edycja sympozjum nosiła tytuł: „Sieci i instalacje – zagadnienia wybrane”.

Tematyka XVII Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia:

 • aktualne problemy polskiej elektroenergetyki;
 • energetyka wiatrowa w Polsce – korzyści i zagrożenia;
 • inteligentna sieć wymaga świadomego odbiorcy – potrzeba edukacji społecznej;
 • projektowanie i eksploatacja sieci przesyłowych, rozdzielczych i dystrybucyjnych;
 • projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach klasycznych i inteligentnych;
 • wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przed przepięciami;
 • nowe rozwiązanie konstrukcyjne aparatury elektrycznej.

     Organizatorami sympozjum był Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich
im. prof. Józefa Węglarza, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
Sympozjum dofinansowane zostało przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na finansowanie działalności upowszechniającej naukę.
Sympozjum odbywało się pod patronatem medialnym: Wiadomości Elektrotechnicznych, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo Technicznego SEP – SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków Polskich – INPE oraz elektro.info.

     Autorami referatów prezentowanych na XVII Sympozjum i w większości wydanych drukiem w postaci oddzielnego zeszytu (ISBN 978-83-940441-0-7) byli pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych (Politechnik: Poznańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie) oraz przedstawiciele znaczących producentów, dystrybutorów, a także wykonawców urządzeń dla sieci i instalacji elektrycznych obiektów tradycyjnych oraz inteligentnych.
W sympozjum uczestniczyło blisko 180 osób z całej Polski oraz liczna grupa studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych z Poznania.

Obrady XVII Sympozjum odbyły się w pięciu sesjach plenarnych, na których zostało zaprezentowane
22 referaty i 4 komunikaty.

 Sympozjum towarzyszyła sesja warsztatowa producentów (4 panele/3 firmy) oraz wystawa,
na której 13 firm prezentowało swoją ofertę handlową.

    Obszerne sprawozdania z przebiegu XVII Sympozjum OP SEP zostaną opublikowane w czasopismach pełniących patronat medialny nad sympozjum oraz Biuletynie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Biuletynie Oddziału Poznańskiego SEP.

2014 WZD XXXVI 06W dniach 6 - 7 czerwca 2014r. w Szczecinie obradował XXXVI WZD SEP.
Obrady  odbywały się w nowoczesnym Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Pierwszego dnia obrad, WZD nadał 9-ciu Kolegom najwyższą godność w SEP – godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, którą otrzymali Kol.kol. :

 • Zdobysław Flisowski
 • Mieczysław Hering
 • Aleksy Kuźnik
 • Ryszard Niewiedział (Oddział Poznański SEP)
 • Zenon Panicz
 • Piotr Szymczak
 • Mirosław Sosnowski
 • Jan Zuzok
 • Jacek Zawadzki

oraz pośmiertnie ww.  godność otrzymali Kol.kol.: Lech Grzelak i Stanisław Szpor.2014 WZD XXXVI 05

 

     Następnie WZD wysłuchał sprawozdań za kadencję 2010/2014 z działalności Stowarzyszenia, GKR i GSK, udzielił absolutorium ustępującemu ZG.
Zjazd wybrał nowego Prezesa SEP na kadencję 2014/2018, którym został Kol. dr inż. Piotr Szymczak.

     Drugiego dnia obrad WZD dokonał wyboru Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Wyborczej. Przeprowadzono dyskusję  dot. najważniejszych spraw dla działalności SEP, podjęto uchwały – w tym uchwałę generalną (w załączeniu) oraz wnioski zjazdowe, do których oceny pod względem możliwości realizacji delegaci zobowiązali nowy ZG SEP i które będą realizowane w czteroletniej działalności nowo wybranych władz i organów SEP.

W skład Zarządu Głównego SEP weszli Kol.kol.:

 • Stefan Granatowicz (Oddział Poznański SEP)
 • Marek Grzywacz
 • Kazimierz Jagieła
 • Krzysztof Kolonko
 • Aleksandra Konklewska
 • Ryszard Marcińczak2014 WZD XXXVI 04
 • Jan Musiał
 • Krzysztof Nowicki
 • Józefa Okładło
 • Jan Pytlarz
 • Dariusz Świsulski
 • Krzysztof Woliński
 • Jacek Zawadzki
 • Krzysztof Zięba
 • Mieczysław Żurawski.

W skład Głównej Komisji rewizyjnej SEP weszli Kol.kol.:

 • Mieczysław Balcerek
 • Maciej Bylica
 • Jerzy Cholewiński2014 WZD XXXVI 07
 • Ryszard Frydrychowski
 • Jerzy Jakubowski
 • Paweł Kozłowski
 • Danuta Prażmowska-Sobota
 • Marian Szymański

W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP weszli Kol.kol.:

 • Adam Borguński
 • Ryszard Chojak
 • Bogumił Dudek
 • Tadeusz Glinka
 • Mieczysław Hering
 • Jan Kurek
 • Zbigniew Lubczyński

W skład Komisji Wyborczej WZD SEP weszli Kol.kol.:2014 WZD XXXVI 08

 • przedstawiciel Członków Honorowych SEP - Julian Ignaczak
 • przedstawiciele Sekcji i Komitetów SEP - Lech Bożentowicz i Wojciech Kocańda
 • przedstawiciele reprezentujący Oddziały SEP - Jerzy Ciaś, Wiesław Matulka, Jacek Kuczkowski, Ryszard Niewiedział (Oddział Poznański SEP), Wiktor Ostasiewicz, Tadeusz Uczciwek

W dniu 7 czerwca 2014r. po zakończeniu obrad XXXVI WZD SEP odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu Głównego SEP z udziałem dotychczasowego Sekretarza Generalnego SEP Kol. Andrzeja Boronia.
Podczas tego zebrania ZG jednomyślnie akceptował propozycję zgłoszoną przez Prezesa SEP Kol. Piotra Szymczaka
dot. powołania 7-osobowego składu Prezydium ZG SEP -  Kol.kol.:

 • Wiceprezesi SEP – Stefan Granatowicz, Marek Grzywacz, Mieczysław Żurawski,
 • Wiceprezes i Skarbnik SEP -  Krzysztof Nowicki
 • Wiceprezes SEP i Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia - Krzysztof Woliński
 • Sekretarz Zarządu Głównego  SEP - Aleksandra Konklewska
 • Czł. Prezydium ZG SEP -  Jan Musiał.

 

W zjeździe uczestniczyli następujący delegaci oraz członkowie honorowi Oddziału Poznańskiego SEP:

2014 WZD XXXVI 03

2014 WZD XXXVI 02

 • Kazimierz Pawlicki2014 WZD XXXVI 01
 • Stefan Granatowicz
 • Czesław Królikowski      
 • Zbigniew  Stein 
 • Władysław Biały
 • Grażyna Bogacka 
 • Tomasz Gorczyca
 • Renta Kurka
 • Jan Kostański
 • Ryszard Niewiedział
 • Wiesław Pieprzyk 
 • Aleksandra Rakowska
 • Radosław Szczerbowski

zał. 1 - uchwała generalna XXXVI WZD SEP

zał. 2 – uchwała szczegółowa XXXVI WZD SEP

XVII Sympozjum z cyklu:

„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”
p.t.
SIECI I INSTALACJE – ZAGADNIENIA WYBRANE

19 ÷ 20 listopada 2014 r.
Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul. W. Węgorka 20

WSPÓŁORGANIZATORZY SYMPOZJUM
Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM (pobierz)

Środa, 19 listopada 2014 r.2015 XVII sympozjum 01

9.00 – Przyjmowanie zgłoszeń uczestników  Sekretariat XVII Sympozjum

10.00 – Otwarcie XVII Sympozjum (Sala A) – Kazimierz Pawlicki, Prezes Oddziału Poznańskiego SEP 

10.15 ÷ 12.00 – Sesja I (Sala A)

Referaty generalne:

Komunikaty firmowe (ELEKTROBUDOWA – Konin, ABB – Poznań)

12.00 – Otwarcie wystawy towarzyszącej XVII Sympozjum (Sala C)

12.00 ÷ 12.30 – P r z e r w a

12.30 ÷ 14.30 – Sesja II (Sala A) 

Radosław Szczerbowski (Politechnika Poznańska) Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych

Ryszard Batura, Jerzy Janiszewski (Politechnika Poznańska) Przepięcia łączeniowe w sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia

Adrian Mazur (MIKRONIKA – Poznań) Wybrane aspekty Smart Grid

Andrzej Białorusow (DEHN Polska, Warszawa)      Ochrona odgromowa i przed przepięciami systemu automatyki sterowania reklozerów - element składowy systemu Smart Grid

Krzysztof Burek (Schneider Electric Polska – Świebodzice) Rozproszony system restytucyjny SELF-HEALING  w sieci rozdzielczej SN

Marcin Sobolewski (BAKS – Kazimierz Sielski, Karczew) System bezpieczeństwa pożarowego E30 i E90 firmy BAK2015 XVII sympozjum 02

14.30 ÷ 15.30 – P r z e r w a   n a   o b i a d

15.30 ÷ 17.30 – Sesja III (Sala A)

Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska) Układy zasilania obiektów ochrony zdrowia

Andrzej Książkiewicz (Politechnika Poznańska) Automatyka budynkowa w obiektach rozległych na przykładzie systemów KNX i LCN

Eugeniusz Sroczan (Politechnika Poznańska) Narzędzia ITC do integracji sterowania pracą źródeł prosumentów zasilających mikrosieć

Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz) Regulacja napięcia w sieciach dystrybucyjnych nn z mikroinstalacjami

Krzysztof Wincencik (DEHN Polska, Warszawa) Ochrona przepięciowa układów pomiarowych w budynkach wielorodzinnych

Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz) Reprezentatywne profile obciążenia elektroenergetycznego wybranych odbiorców energii elektrycznej

18.00 – Spotkanie dyskusyjne w restauracji ESTELLA w miejscu obrad XVII Sympozjum

 

Czwartek, 20 listopada 2014 r.2015 XVII sympozjum 03

9.00 ÷ 10.50 – Sesja IV (Sala A)

Aneta Szydłowska, Mariusz Hudyga (EATON ELECTRIC, Gdańsk) Rozdzielnice SN typu Xiria-E jako rozwiązanie dla stacji abonenckich

Mariusz Madurski (SIBA Polska,  Łomianki) Bezpieczniki topikowe firmy SIBA w sieciach przesyłowych, rozdzielczych i dystrybucji

Andrzej Białas (LEGRAND POLSKA, Ząbkowice Śl.) RX3, TX3, DX3 – nowe rodziny wyłączników nadprądowych w ofercie Legrand

Waldemar Zamożniewicz (JEAN MUELLER POLSKA, Warszawa) Ograniczniki przepięć do zabezpieczania sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych  i informatycznych

Benedykt Kubacki (ENERGEOPROJEKT, Poznań) Linie wysokich napięć na słupach rurowych – dotychczasowe doświadczenia

Komunikaty firmowe (3M Poland Nadarzyn)

10.50 ÷ 11.10 – P r z e r w a

11.10 ÷ 12.30 – Sesja V (Sala A)

Łukasz Gorgolewski (HELIOS M. Ł. Gorgolewscy, Poznań) Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych

Julian Wiatr („elektro.info”, Warszawa) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach zasilanych z zespołu prądotwórczego lub UPS

Zbigniew Michalski (LENA LIGHTING – Środa Wlkp.) Oświetlenie LED - energooszczędność, trwałość, projektowanie

Komunikaty firmowe (EVER Swarzędz)

12.30 ÷ 13.00 - P r ze r w a

13.00 ÷ 15.00 – Sesje warsztatowe (według wyboru)

DEHN Polska, Warszawa – Koordynacja energetyczna oraz odbezpieczanie SPD w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

DEHN Polska, Warszawa – Systemy izolowane ochrony odgromowej – HVI Conductor

LEGRAND POLSKA, Ząbkowice Śl. – Nowa oferta wyłączników i rozłączników kompaktowych DPX3 630÷1600 A oraz nowa wersja programu XL-Pro3

EVER, Swarzędz – Kompensacja mocy biernej w systemach zasilania gwarantowanego (UPS)

15.00 – Zakończenie XVII Sympozjum (wydanie zaświadczeń OP SEP i WOIIB)

SESJE WARSZTATOWE
Sesjom referatowym XVII Sympozjum towarzyszyć będą sesje warsztatowe, na których przedstawiciele producentów, dystrybutorów i wykonawców urządzeń i systemów instalacji zaprezentują nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne związane tematycznie z programem sympozjum. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi netto 250,00 zł od osoby plus 23% VAT i obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały sympozjum, zaświadczenie o uczestnictwie, poczęstunek podczas przerw i na spotkaniu dyskusyjnym.

Dla członków WOIIB i OP SEP zgłaszających się indywidualnie uczestnictwo w sympozjum bez udziału w spotkaniu dyskusyjnym jest bezpłatne. UWAGA! Dla członków WOIIB i OP SEP zgłaszających się indywidualnie koszt uczestnictwa w sympozjum wraz z udziałem w spotkaniu dyskusyjnym wynosi 70,00 zł + 23% VAT.


Zgłoszenia uczestnictwa w XVII Sympozjum OP SEP należy przesłać do dnia 15 listopada 2014 r. na formularzu (do pobrania) „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W XVII SYMPOZJUM” z podaniem daty dokonania określonej w nim wpłaty.

do pobrania - Zgłoszenie (.doc)

do pobrania - Zgłoszenie (.pdf)

do pobrania - Komunikat o Sympozjum

Formularz zgłoszenia uczestnictwa można także pobrać ze stronie internetowej Zarządu Głównego SEP http://www.sep.com.pl


Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje (pocztą, faksem lub e-mailem) sekretariat Sympozjum:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański
im. prof. Józefa Węglarza
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9
Tel.: 61 853 6514, 61 856 0251, 61 856 0367
Fax: 61 856 0368,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sprawy programowe - dr inż. Ryszard Niewiedział – Tel. 61 877 8287,   604 723 348
Sprawy organizacyjne - mgr inż. Grażyna Bogacka – Tel.: 61 861 4058,   535 415 455
Wystawa i sesja warsztatowa - mgr inż. Andrzej Słupianek – Tel.: 61 822 5179,   504 445 239
Sprawy finansowe - Beata Filipczak – Tel.: 61 853 6514,   61 856 0367

         Statut Stowarzyszenia w części „Cele SEP i sposoby ich realizacji”, w jednym z punktów wskazuje, że celem SEP jest integrowanie środowiska i tworzenie przyjacielskich więzi.

ZOP SEP realizuje to zadanie i zaakceptował organizacje wycieczki na trasie Sandomierz- Lublin – Nałęczów – Kozłówka – Kazimierz Dolny w dniach od 25.09.14 do 28.09.14. w której uczestniczyły 34 osoby.

 

Wszystko zaczęło się w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego tuż przy pomniku Adama Mickiewicza. Grupa ludzi ciekawych wyruszyła na podróż po kraju pod pieczą sprawdzonego pilota wojaży pana Ryszarda.

W nastroju pełnego luzu i bez codziennych obowiązków ruszyliśmy w trasę. Pierwszy dłuższy postój w obszernym programie to Sandomierz i chociaż nie witał nas filmowy „ Ojciec Mateusz” zwiedzanie miasta z przewodnikiem rozpoczęliśmy od starówki.  Dla przypomnienia uczestników i dla chętnych podobnych wojaży informuje, ze rozpoczęliśmy od Podziemnej Trasy Turystycznej. Jest to półkilometrowy labirynt korytarzy i komór, które na przestrzeni od XV do XVIII wieku pełniły rolę magazynów kupieckich. Dalsze zwiedzanie to Bazylika Katedralna – największy obiekt sakralny diecezji sandomierskiej. Podziwialiśmy freski bizantyjsko – ruskie, ołtarze rokokowe, obrazy i rzeźby. Dalej, przez Dom Długosza i Kościół Św. Jakuba udaliśmy się do Bramy opatowskiej, która jest jedyna zachowana brama wjazdowa do miasta i stanowiła cześć miejskich fortyfikacji. Obecnie, wysoka na 30m wieża, jest doskonałym punktem widokowym z którego podziwialiśmy Sandomierz i okolice.

Po tych atrakcjach udaliśmy się na miejsce naszego 3 dobowego zakwaterowania, do Poniatowej, gdzie w hotelu „Słowik” mieliśmy wspaniale noclegi.

Drugi dzień zaczęliśmy od Lublina, gdzie wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy Państwowe Muzeum na Majanku, które sprawuje opiekę nad terenami i obiektami byłego obozu koncentracyjnego, drugiego co do wielkości po Oświęcimiu obozu zagłady. W stałych ekspozycjach prezentowana jest historia obozu.

Dalsze zwiedzanie Lublina, miasta pięknie położonego w dolinach rzek Bystrzycy, Czechowki i Czerniejówki, zaczęliśmy od Wzgórza Zamkowego. Dalej, poprzez Bramę Krakowska, która stanowi architektoniczny symbol Lublina, spacerując po starówce, udaliśmy się do Archikatedry. Archikatedra jest kościołem jednonawowym z rzędami ołtarzy bocznych po obu stronach nawy.  Następnie udaliśmy się do kościoła Dominikanów ( od 1967r. bazylika mniejsza) który należy do najstarszych świątyń Lublina. Następnie mogliśmy wypić kawę i kupić pamiątki.

Pod wieczór wróciliśmy do Poniatowej, a tam przygotowana uroczysta kolacja, gdzie przy muzyce mechanicznej spędziliśmy wieczór razem z tańcami i wspomnieniami.

Trzeci dzień to wyjazd do Kozłówki i zwiedzanie Zespołu Pałacowo – Parkowego w którym znajduje się Muzeum Zamojskich. Ta wspaniała, bogato wyposażona rezydencja arystokratyczna, przyciąga autentycznym wystrojem i atmosferą zamieszkałego domu oraz pięknym parkiem. Inna atrakcja Kozłówki jest, mieszcząca się w dawnej powozowni,

Galeria Socrealizmu prezentująca sztukę z lat 1949 – 1956. Przy galerii znalazły tez miejsce pomniki z czasów PRL – u zdemontowane w latach dziewięćdziesiątych.

Dalsza trasa zwiedzania wiodła nas do Nałęczowa. W zabytkowym parku zdrojowym mieszczą się między innymi muzea poświęcone Prusowi i Żeromskiemu. Można tez degustować wody zdrojowe.

Po całodziennych atrakcjach wróciliśmy do Poniatowej a tam czekała nas obiadokolacja wraz z lampką wina przygotowana dla wspanialej grupy.

Ostatni dzień to trasa do Kazimierza Dolnego, malowniczego miasteczka wtopionego w piękny krajobraz Małopolskiego Przełomu Wisły. Zabytkowe kamienice, spichlerze i zamek pozwoliły zanurzyć się w niepowtarzalna atmosferę , ulubionego przez malarzy i artystów, no i uczestników wycieczki, miasta.

Wspaniałe widoki na atrakcje Kazimierza Dolnego, miedzy innymi Górę Krzyżową,  Kirkut, Spichlerz, zostały zakończone rejsem po Wiśle. Ze statku można było podziwiać, na wyniosłej skarpie, potężny zamek – dawna siedzibę Firlejów, Tarłów i Lubomirskich.

Ostatni etap to wspólny obiad w Kazimierzu, zakup kazimierskich kogutów i powrót do Poznania.

Napełnieni wrażeniami, zadowoleni uczestnicy, proszą o następną wycieczkę.

Eugeniusz Spiralki

14 09 Sandomierz 01 14 09 Sandomierz 01  
14 09 Sandomierz 01 14 09 Sandomierz 01  
     

Kalendarz

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich