2014.11.19-20 XVII Sympozjum: Sieci i instalacje-zagadnienia wybrane - Sprawozdanie

2014.11.19-20 XVII Sympozjum: Sieci i instalacje-zagadnienia wybrane - Sprawozdanie

sieciXVII Sympozjum z cyklu:
„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”
p.t. SIECI I INSTALACJE – ZAGADNIENIA WYBRANE

W dniach 19 i 20 listopada 2014 roku w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu
odbyło się XVII Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”.

Sympozja te – zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją – stanowią forum wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, teletechników, automatyków, informatyków.
Bieżąca edycja sympozjum nosiła tytuł: „Sieci i instalacje – zagadnienia wybrane”.

Tematyka XVII Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia:

  • aktualne problemy polskiej elektroenergetyki;
  • energetyka wiatrowa w Polsce – korzyści i zagrożenia;
  • inteligentna sieć wymaga świadomego odbiorcy – potrzeba edukacji społecznej;
  • projektowanie i eksploatacja sieci przesyłowych, rozdzielczych i dystrybucyjnych;
  • projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach klasycznych i inteligentnych;
  • wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przed przepięciami;
  • nowe rozwiązanie konstrukcyjne aparatury elektrycznej.

     Organizatorami sympozjum był Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich
im. prof. Józefa Węglarza, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
Sympozjum dofinansowane zostało przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na finansowanie działalności upowszechniającej naukę.
Sympozjum odbywało się pod patronatem medialnym: Wiadomości Elektrotechnicznych, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo Technicznego SEP – SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków Polskich – INPE oraz elektro.info.

     Autorami referatów prezentowanych na XVII Sympozjum i w większości wydanych drukiem w postaci oddzielnego zeszytu (ISBN 978-83-940441-0-7) byli pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych (Politechnik: Poznańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie) oraz przedstawiciele znaczących producentów, dystrybutorów, a także wykonawców urządzeń dla sieci i instalacji elektrycznych obiektów tradycyjnych oraz inteligentnych.
W sympozjum uczestniczyło blisko 180 osób z całej Polski oraz liczna grupa studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych z Poznania.

Obrady XVII Sympozjum odbyły się w pięciu sesjach plenarnych, na których zostało zaprezentowane
22 referaty i 4 komunikaty.

 Sympozjum towarzyszyła sesja warsztatowa producentów (4 panele/3 firmy) oraz wystawa,
na której 13 firm prezentowało swoją ofertę handlową.

    Obszerne sprawozdania z przebiegu XVII Sympozjum OP SEP zostaną opublikowane w czasopismach pełniących patronat medialny nad sympozjum oraz Biuletynie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Biuletynie Oddziału Poznańskiego SEP.

Kalendarz

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich