2014.06.6-7 XXXVI Walny Zjazd Delegatów SEP

2014.06.6-7 XXXVI Walny Zjazd Delegatów SEP

2014 WZD XXXVI 06W dniach 6 - 7 czerwca 2014r. w Szczecinie obradował XXXVI WZD SEP.
Obrady  odbywały się w nowoczesnym Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Pierwszego dnia obrad, WZD nadał 9-ciu Kolegom najwyższą godność w SEP – godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, którą otrzymali Kol.kol. :

 • Zdobysław Flisowski
 • Mieczysław Hering
 • Aleksy Kuźnik
 • Ryszard Niewiedział (Oddział Poznański SEP)
 • Zenon Panicz
 • Piotr Szymczak
 • Mirosław Sosnowski
 • Jan Zuzok
 • Jacek Zawadzki

oraz pośmiertnie ww.  godność otrzymali Kol.kol.: Lech Grzelak i Stanisław Szpor.2014 WZD XXXVI 05

 

     Następnie WZD wysłuchał sprawozdań za kadencję 2010/2014 z działalności Stowarzyszenia, GKR i GSK, udzielił absolutorium ustępującemu ZG.
Zjazd wybrał nowego Prezesa SEP na kadencję 2014/2018, którym został Kol. dr inż. Piotr Szymczak.

     Drugiego dnia obrad WZD dokonał wyboru Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Wyborczej. Przeprowadzono dyskusję  dot. najważniejszych spraw dla działalności SEP, podjęto uchwały – w tym uchwałę generalną (w załączeniu) oraz wnioski zjazdowe, do których oceny pod względem możliwości realizacji delegaci zobowiązali nowy ZG SEP i które będą realizowane w czteroletniej działalności nowo wybranych władz i organów SEP.

W skład Zarządu Głównego SEP weszli Kol.kol.:

 • Stefan Granatowicz (Oddział Poznański SEP)
 • Marek Grzywacz
 • Kazimierz Jagieła
 • Krzysztof Kolonko
 • Aleksandra Konklewska
 • Ryszard Marcińczak2014 WZD XXXVI 04
 • Jan Musiał
 • Krzysztof Nowicki
 • Józefa Okładło
 • Jan Pytlarz
 • Dariusz Świsulski
 • Krzysztof Woliński
 • Jacek Zawadzki
 • Krzysztof Zięba
 • Mieczysław Żurawski.

W skład Głównej Komisji rewizyjnej SEP weszli Kol.kol.:

 • Mieczysław Balcerek
 • Maciej Bylica
 • Jerzy Cholewiński2014 WZD XXXVI 07
 • Ryszard Frydrychowski
 • Jerzy Jakubowski
 • Paweł Kozłowski
 • Danuta Prażmowska-Sobota
 • Marian Szymański

W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP weszli Kol.kol.:

 • Adam Borguński
 • Ryszard Chojak
 • Bogumił Dudek
 • Tadeusz Glinka
 • Mieczysław Hering
 • Jan Kurek
 • Zbigniew Lubczyński

W skład Komisji Wyborczej WZD SEP weszli Kol.kol.:2014 WZD XXXVI 08

 • przedstawiciel Członków Honorowych SEP - Julian Ignaczak
 • przedstawiciele Sekcji i Komitetów SEP - Lech Bożentowicz i Wojciech Kocańda
 • przedstawiciele reprezentujący Oddziały SEP - Jerzy Ciaś, Wiesław Matulka, Jacek Kuczkowski, Ryszard Niewiedział (Oddział Poznański SEP), Wiktor Ostasiewicz, Tadeusz Uczciwek

W dniu 7 czerwca 2014r. po zakończeniu obrad XXXVI WZD SEP odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu Głównego SEP z udziałem dotychczasowego Sekretarza Generalnego SEP Kol. Andrzeja Boronia.
Podczas tego zebrania ZG jednomyślnie akceptował propozycję zgłoszoną przez Prezesa SEP Kol. Piotra Szymczaka
dot. powołania 7-osobowego składu Prezydium ZG SEP -  Kol.kol.:

 • Wiceprezesi SEP – Stefan Granatowicz, Marek Grzywacz, Mieczysław Żurawski,
 • Wiceprezes i Skarbnik SEP -  Krzysztof Nowicki
 • Wiceprezes SEP i Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia - Krzysztof Woliński
 • Sekretarz Zarządu Głównego  SEP - Aleksandra Konklewska
 • Czł. Prezydium ZG SEP -  Jan Musiał.

 

W zjeździe uczestniczyli następujący delegaci oraz członkowie honorowi Oddziału Poznańskiego SEP:

2014 WZD XXXVI 03

2014 WZD XXXVI 02

 • Kazimierz Pawlicki2014 WZD XXXVI 01
 • Stefan Granatowicz
 • Czesław Królikowski      
 • Zbigniew  Stein 
 • Władysław Biały
 • Grażyna Bogacka 
 • Tomasz Gorczyca
 • Renta Kurka
 • Jan Kostański
 • Ryszard Niewiedział
 • Wiesław Pieprzyk 
 • Aleksandra Rakowska
 • Radosław Szczerbowski

zał. 1 - uchwała generalna XXXVI WZD SEP

zał. 2 – uchwała szczegółowa XXXVI WZD SEP

Kalendarz

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich