Print this page

2014.03.27 Seminarium: Nowe normy SEP

2014 seminarium normy 01

W czwartek 27 marca 2014 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w sali konferencyjnej WOIIB w Poznaniu, przy ul. Dworkowej 14 odbyło się seminarium szkoleniowe z cyklu Przepisy budowy oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na temat „NOWE NORMY SEP”.

Otwarcia i wprowadzenia do tematyki seminarium dokonał dr inż. Ryszard Niewiedział (Wiceprezes OP SEP). Następnie odbyła się prezentacja Firmy Cellpack Polska Sp. z o.o. przez Dyrektora Technicznego Firmy Sławomira Kwaśnika.

Referat na temat: Norma N SEP-E-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  Projektowanie i budowa” wygłosił dr inż. Adam Rynkowski (Politechnika Gdańska)

Referat na temat: Norma N SEP-E-005 – „Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru” wygłosił mgr inż. Julian Wiatr (Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa).

W seminarium uczestniczyło 100 osób. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia OP SEP i WOIIB o ukończeniu seminarium szkoleniowego.

  2014 seminarium normy 01
2014 seminarium normy 01 2014 seminarium normy 01
2014 seminarium normy 01 2014 seminarium normy 01
2014 seminarium normy 01 2014 seminarium normy 01
2014 seminarium normy 01 2014 seminarium normy 01