Print this page

2015.05.28 Konferencja: Problem dotrzymania standardów ograniczników przepięciowych

hagerpoloW dniu 28 maja 2015 roku podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2015
odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna n.t.
PROBLEM DOTRZYMANIA STANDARDÓW OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘCIOWYCH

 

Program Konferencji:
9.00 – Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników
10.00÷10.15 – Otwarcie konferencji – Prezes Oddziału Poznańskiego SEP
10.15÷10.45 – Problem dotrzymania standardów ograniczników przepięciowych – dlaczego? – Stanisław Osiński (PHU ELSTAN, Poznań)
10.45÷11.15 – Ochrona przepięciowa – oferta DEHN – Andrzej Białorusow (DEHN POLSKA Sp. z o.o., Warszawa)
11.15÷11.45 – Kompleksowa i skuteczna ochrona przepięciowa – Dariusz Szymkiewicz (Hager Polo Sp. z o.o., Tychy)
11.45÷12.15 – P r z e r w a k a w o w a
12.15÷12.45 – Wyniki badań ograniczników typu I kombinowanego dostępnych w Polsce – dr inż. Jarosław Wiater ( Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP)
12.45÷13.15 – Niedotrzymanie standardów przez producentów SPD przyczyną awarii SKR na trasie E-65 – dr inż. Mieczysław Laskowski (Instytut Kolejnictwa, Warszawa)
13.15÷13.30 – P a n e l d y s k u s y j n y
13.30 – Z a k o ń c ze n i e k o n f e r e n c j i

 

Pliki do pobrania:

[kliknij na tytuł referatu i pobierz plik z prezentacją]: