2015.11.18-19 XVIII Sympozjum: Sieci i instalacje – nowe wyzwania

2015.11.18-19 XVIII Sympozjum: Sieci i instalacje – nowe wyzwania

eaton ledXVIII SYMPOZJUM z cyklu
„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”

p.t. SIECI I INSTALACJE – NOWE WYZWANIA

18÷19 listopada 2015 r.
Centrum Kongresowe IOR - Poznań, ul. W. Węgorka 20

 

Program obrad XVIII Sympozjum (pobierz)

Informacje o Sympozjum (pobierz)

WSPÓŁORGANIZATORZY SYMPOZJUM

Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

PROGRAM SYMPOZJUM

 Środa 18 listopada 2015 r.

  9.00 – Przyjmowanie zgłoszeń uczestników  Sekretariat XVIII Sympozjum

 10.00 – Otwarcie XVIII Sympozjum (Sala A) – Kazimierz Pawlicki, Prezes Oddziału Poznańskiego SEP 

 10.15 ÷ 12.00 – Sesja I (Sala A)

 Referaty generalne:

 • Elektroenergetyczne linie przesyłowe - nowe zagadnienia – Aleksandra Rakowska (Politechnika Poznańska)
 • Najważniejsze wyzwania inwestycyjne ENEA Operator w perspektywie Planu Rozwoju Spółki do 2019 roku – Dariusz Strzelecki, Tomasz Pawlicki (ENEA Operator Sp. z o.o., Poznań)
 • Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych – Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)

Komunikaty firmowe (ABB – Poznań)

12.00 – Otwarcie wystawy towarzyszącej XVIII Sympozjum (Sala C)

12.00 ÷ 12.30 – P r z e r w a

12.30 ÷ 14.30 – Sesja II (Sala A)

Maciej Załachowski (EATON ELECTRIC – Gdańsk)
Nowatorska technologia Wawe Stream  LED w ofercie firmy EATON

Zbigniew Michalski (LENA LIGHTING – Środa Wlkp.)
LED – Nowe możliwości w projektowaniu opraw oświetleniowych

Julian Wiatr (elektro.info – Warszawa)
Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru (zagadnienia wybrane)

Komunikaty firmowe (JEAN MUELLER POLSKA – Warszawa,3M Poland Nadarzyn, JUPRO-TAIM – Konin)

14.30 ÷ 15.30 – P r z e r w a   n a   o b i a d

15.30 ÷ 17.30 – Sesja III (Sala A)

Elżbieta Niewiedział (Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich – Konin)
Aspekty ekonomiczne wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich

Eugeniusz Sroczan (Politechnika Poznańska)
Techniczne możliwości integracji informacji dla celów symulacji działania prosumentów w mikrosieci

Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy – Bydgoszcz)
Wpływ zmiany napięcia w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia na zużycie energii przez odbiorniki

Radosław Szczerbowski (Politechnika Poznańska)
Źródła generacji rozproszonej jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy – Bydgoszcz) 
Typowe profile obciążenia elektroenergetycznego wybranych odbiorców energii elektrycznej

18.00 – Spotkanie dyskusyjne w restauracji ESTELLA w miejscu obrad XVIII Sympozjum

 

Czwartek, 19 listopada 2015 r.

 9.00 ÷ 10.45 – Sesja IV (Sala A)

Andrzej Książkiewicz (Politechnika Poznańska)
Przekaźnikowe elementy wykonawcze w systemach automatyki budynkowej – wskazówki doboru i zabezpieczenia

 Bogdan Grabarczyk (Schneider Electric Polska – Świebodzice)
Obniżenie współczynników SAIDI/SAIFI przy wykorzystaniu innowacyjnego systemu restytucyjnego Self Healing Grid

 Hubert Kania (ZPUE – Włoszczowa)
Stacje transformatorowe kompaktowe prefabrykowane SN/nn oraz ZK-SN wobec standardów ENEA Operator Sp. z o.o.

 Marcin Sobolewski (BAKS – Kazimierz Sielski, Karczew)
Ponadnormatywne badania ogniowe E30 – E90

 10.45 ÷ 11.15 – P r z e r w a                            

 11.15 ÷ 12.30 – Sesja V (Sala A)

 Andrzej Białorusow (DEHN Polska Warszawa)  
Innowacyjne rozwiązania ograniczników przepięć z wbudowanym bezpiecznikiem

 Krzysztof Wincencik (DEHN Polska Warszawa)
Ochrona przed przepięciami o częstotliwości sieciowej w instalacjach elektrycznych nn

 Andrzej Białas (LEGRAND POLSKA – Ząbkowice Śl.)
Nowe wykonania ograniczników przepięć w ofercie LEGRAND POLSKA

 12.30 ÷ 13.15 – P r ze r w a

13.15 ÷ 14.45 – Sesje warsztatowe (według wyboru)

DEHN Polska, Warszawa – Ochrona odgromowa i przepięciowa w obiektach budowlanych – wybrane rozwiązania firmy DEHN

LEGRAND POLSKA, Ząbkowice Śl. – Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych firmy LEGRAND

3M Poland, Nadarzyn – Montaż osprzętu średniego napięcia w technologii zimnokurczliwej 3M oraz systemy oznakowania i lokalizacji infrastruktury podziemnej

14.45 ÷ 15.00 – Zakończenie XVIII Sympozjum (wydanie zaświadczeń OP SEP i WOIIB)

 

CEL I UCZESTNICY SYMPOZJUM

Cel sympozjum: przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwiązań systemowych oraz technologicznych stosowanych w sieciach i instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych zarówno mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych oraz elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji. Sympozjum stanowić ma forum umożliwiające zdynamizowanie wymiany doświadczeń oraz wdrażania wyników badań naukowych do praktyki projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej w prezentowanej dziedzinie.

Uczestnikami sympozjum będą: pracownicy wyższych uczelni, projektanci, wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych; pracownicy obsługi technicznej osiedli i wspólnot mieszkaniowych; członkowie kierownictwa przedsiębiorstw i zakładów użyteczności publicznej; nauczyciele zawodu oraz osoby używające lub zamierzające zastosować rozwiązania określane mianem sieci i instalacji inteligentnych.

Autorzy referatów to: pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych, projektanci, pracownicy jednostek innowacyjno-wdrożeniowych, producenci urządzeń i systemów instalacyjnych. Nowoczesne rozwiązania systemowe i technologiczne przedstawią znaczący producenci, dystrybutorzy, a także wykonawcy urządzeń dla sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych obiektów z tradycyjnym wyposażeniem technicznym oraz inteligentnym z rozbudowanymi systemami automatyki budynkowej.

 

GŁÓWNA TEMATYKA SYMPOZJUM

REFERATY GENERALNE:

 • Elektroenergetyczne linie przesyłowe – nowe zagadnienia
 • Najważniejsze wyzwania inwestycyjne ENEA Operator w perspektywie Planu Rozwoju Spółki do 2019 roku
 • Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

 

REFERATY ZAPROSZONE I FIRMOWE:

 • Projektowanie i eksploatacja sieci przesyłowych, rozdzielczych i dystrybucyjnych , w tym nowe rozwiązania techniczne linii i stacji elektroenergetycznych, przyłączanie odbiorców energii elektrycznej oraz instalacji z OZE.
 • Projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach klasycznych i inteligentnych, w tym integracja instalacji technicznych w obiektach rozległych, układy zasilania gwarantowanego w obiektach użyteczności publicznej, energooszczędne instalacje oświetleniowe.
 • Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej.
 • Aktualne problemy współpracy instalacji smart home i sieci zasilającej, w tym struktury i funkcje instalacji smart home współpracujących z siecią inteligentną smart grid, efektywność energetyczna obiektu jako wynik optymalizacji struktur i funkcjonalności instalacji smart home współpracujących z inteligentną siecią zasilającą smart grid, uwarunkowania współpracy prosumenta (odbiorcy końcowego) z mikrosiecią niskiego napięcia.

Zakres tematyczny XVIII Sympozjum obejmuje w sposób kompleksowy i kompetentny problematykę pojawiającą się wskutek integracji sieci i instalacji technicznych obiektów w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza w warstwie informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji.

 

SESJA WARSZTATOWA

Sesjom referatowym XVIII Sympozjum towarzyszyć będzie tradycyjnie sesja warsztatowa, na której przedstawiciele producentów, dystrybutorów i wykonawców urządzeń i systemów instalacji zaprezentują nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne związane tematycznie z programem sympozjum.

 

RADA PROGRAMOWA SYMPOZJUM:

Dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Władysław Opydo,

Politechnika Poznańska, Członek Zarządu OP SEP

Prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, Politechnika Poznańska, Przewodnicząca Sekcji Energetyki OP SEP

Mgr inż. Stefan Granatowicz, Wiceprezes Zarządu Głównego SEP

Mgr inż. Kazimierz Pawlicki, Prezes OP SEP

Mgr inż. Jan Chrzanowski, Przewodniczący Sekcji Telekomunikacji i Elektroniki OP SEP

Dr inż. Ryszard Niewiedział, Wiceprezes ZO i Przew. Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OP SEP – sekretarz

Dr inż. Eugeniusz Sroczan, Politechnika Poznańska – redaktor materiałów sympozjum

 

INFORMACJE DLA CZYNNYCH UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM

WYSTAWY I PREZENTACJE FIRM

Prezentacja firmy obejmować może:

 • Wygłoszenie referatu (zamieszczonego w materiałach sympozjum) lub komunikatu firmowego podczas obrad.
 • Wystawienie eksponatów, plansz i ofert na wystawie towarzyszącej sympozjum.
 • Przeprowadzenie warsztatów i opcjonalnie pokazu własnych urządzeń w miejscu ich użytkowania.

TERMINY

 • Zgłoszenie udziału Firmy w XVIII Sympozjum na załączonym formularzu do 15 września 2015 r.
 • Zgłoszenie referatu indywidualnego lub firmowego do 15 września 2015 r.
 • Potwierdzenie przyjęcia referatu do 30 września 2015 r.
 • Nadesłanie pełnego tekstu referatu do 15 października 2015 r.

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW REFERATÓW

Zgłoszenie referatu – autor/autorzy, tytuł, krótkie streszczenie – należy przesłać do dnia 15 września 2015 r. na adres OP SEP (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub dr inż. Eugeniusza Sroczana (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Pełne teksty referatów przesłane na adres OP SEP lub dr inż. Eugeniusza Sroczana do dnia 15 października 2015 r. – po zaakceptowaniu przez Radę Programową – zostaną wydrukowane w materiałach XVIII Sympozjum opatrzonych numerem ISBN. Referaty i komunikaty powinny być przygotowane do druku według wskazówek redakcyjnych przesłanych PT Autorom. Rada Programowa zastrzega sobie prawo do redakcji nadesłanych materiałów.

KOSZTY

Referat na sesji plenarnej (do 20 minut + druk w materiałach do 6 stron A4)

700,00 zł/referat

Komunikat – prezentacja firmy na sesji plenarnej (do 10 minut)

250,00 zł/wystąpienie

Warsztaty – spotkanie w osobnej sali

200,00 zł/godz.

Stanowisko wystawowe 4 m2 powierzchni (stolik + 2 krzesła)

500,00 zł/stanowisko

Stanowisko wystawowe na zewnątrz budynku

300,00 zł/stanowisko

Prezentacja plansz

100,00 zł/m2

Prezentacja wydawnictw, prospektów, katalogów

50,00 zł/tytuł

Druk komunikatu – reklamy w materiałach sympozjum (format A4) w kolorze

500,00 zł/stronę

Druk komunikatu – reklamy w materiałach sympozjum (format A4) wydruk czarno-biały

250,00 zł/stronę

Uczestnictwo osób (przedstawicieli firm)

250,00 zł/osobę

Organizacja pokazu obiektu wyposażonego w firmowe urządzenia

opłata negocjowana

 

 

(Wszystkie opłaty netto należy powiększyć o 23% podatku VAT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański im. prof. Józefa Węglarza

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9

Tel.: +48 61 853 6514, 856 0251,

Fax: +48 61 856 0368

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kalendarz

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich