Print this page

2016.05.11 XIV Konferencja: Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia

 XIV Konferencja Naukowo-Techniczna
z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia”

n.t. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2016

 
11 maja 2016 r. w godzinach 10.00÷15.00 na terenach MTP, pawilon 7, sale G i H

ZAPROSZENIE (pobierz)
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (pobierz)

 

Organizatorzy Konferencji:
Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Międzynarodowe Targi Poznańskie

Firmy zaproszone:
ABB Sp. z o.o
ELEKTROBUDOWA S.A.
Elektrometal Energetyka S.A.
SICAME Polska Sp. z o.o.
ZPUE HOLDING Sp. z o.o.

Termin i miejsce Konferencji:
11 maja 2016 r. w godzinach 10.00÷15.00 na terenach MTP, pawilon 7, sale G i H
podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2016

Program Konferencji:

  9.30     Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników
10.00     Otwarcie konferencji – Prezes Oddziału Poznańskiego SEP
10.15     Nowoczesne rozwiązania miejskich stacji elektroenergetycznych – Waldemar Dołęga (Politechnika  Wrocławska)
10.45     Kompensacja nadążna pojemnościowych prądów ziemnozwarciowych w sieciach SN dla poprawy ciągłości i jakości zasilania – Jerzy Andruszkiewicz, Józef Lorenc, Bogdan Staszak(Politechnika Poznańska)
11.15     Zastosowanie sensorów pomiarowych w rozdzielnicy SN zgodnie z normą PN-EN61850-9-2
– Jan Bogusz (ABB Sp. z o.o.)
11.45 ÷ 12.15  P r z e r w a
12.15     Elektroenergetyczne rozdzielnice średniego napięcia – Stanisław Wapniarski (ELEKTROBUDOWA S.A.)
12.45     Bezpieczeństwo w rozdzielnicach dwuczłonowych o izolacji powietrznej  – Maciej Ogos (ZPUE S.A.)
13.15     Rozdzielnice SN i zespoły zabezpieczeń  firmy Elektrometal Energetyka S.A. – Mariusz Radziszewski, Andrzej Jądrzyk (Elektrometal Energetyka S.A.)
13.45     Osprzęt SBI Connectors do stacji WN wykonanych w technologii AIS – Łukasz Odzinkowski (SICAME Polska Sp. z o.o.)sbiconnectors
14.15 ÷ 14.45  P a n e l   d y s k u s y j n y
14.45 ÷ 15.00  Zakończenie konferencji i wręczenie zaświadczeń OP SEP i WOIIB

 

Informacje dla uczestników Konferencji:

Wstęp na XIV Konferencję jest bezpłatny po przesłaniu do dnia 04 maja 2016 r.
na adres Oddziału Poznańskiego SEP formularza zgłoszenia

pobranego z Biura OP SEP lub ze stron internetowych:
            Zarządu Głównego SEP                                               http://www.sep.com.pl
            Oddziału Poznańskiego SEP                                         http://www.sep.poznan.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc według kolejności ich wpływu.

Wstęp na teren MTP jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie www.mtp24.pl lub w punkcie rejestracji przed wejściem na tereny targowe na hasło "SEP".

Oddział Poznański SEP zaprasza również do odwiedzenia stoiska informacyjno-wystawowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER w dniach 10-12 maja 2016  r. w pawilonie 7