Print this page

Koło5

Koło nr 5 Politechnika Poznańska

2016

 

2016 5 01

 2016 5 02  2016 5 03  
 2016 5 05  2016 5 06    

 


2014

Imprezy zakładowe

 • 02.06.2014r. - mgr inż. Andrzej Książkiewicz - Procesy łączeniowe i elektrodowe w przekaźnikach nn- Seminarium Instytutu Elektroenergetyki – (30 osób)
 • 09.06.2014r. dr inż. Justyna Michalak - Ryzyko w projektach inwestycyjnych w elektroenergetyce - Seminarium Instytutu Elektroenergetyki – (30 osób)

 Imprezy międzyzakładowe

 • 13.03.2014 - seminarium techniczne z firmą Franz Elkuch AG - Franz Elkuch - Innowacyjne techniki ochrony linii kablowych (z kołem naukowym Elektroenergetyka) (40 osób);
 • 19.03.2014 - seminarium techniczne z firmą Rafako - Janusz Rydzak - Produkcja kotłów i budowa bloków energetycznych (z kołem naukowym Elektroenergetyka) (40 osób);
 • 28.04.2014r. - seminarium techniczne z firmą Tavrida Electric - Piotr Magner - Aparatura łączeniowa SN firmy Tavrida Electric (z kołem naukowym Elektroenergetyka) (25 osób);
 • 06.05.2014r. - seminarium techniczne z firmą Dalkia - dr inż. Mariusz Wrona - Wdrożenie dyrektywy IED w Dalkii Poznań ZEC (z kołem naukowym Elektroenergetyka) (30 osób);
 • 03.06.2014r. - seminarium techniczne z firmą Elektrobudowa - Dystrybucja i rozdział mocy w KSE (z kołem naukowym Elektroenergetyka) (30 osób);
 • 16.06.2014r. seminarium techniczne z firmą Power engineering S.A - dr inż. Bolesław Bródka - Projektowanie i produkcja transformatorów energetycznych w firmie Power engineering S.A. - zagadnienia badawczo naukowe (z kołem naukowym Elektroenergetyka) (30 osób);
 • 13.11.2014r. – Seminarium techniczne z Zakładem Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych w Jastrowie - Grzegorz Białas - (z kołem naukowym Elektroenergetyka) (30 osób);
 • 11.12.2014r. - seminarium techniczne z firmą Jean Muller (z kołem naukowym Elektroenergetyka) (30 osób);

 Imprezy regionalne

 • XVII Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, informatyczne i telekomunikacyjne”, Poznań 20-21 listopada 2014. SEP OP, WOIIB i Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny – (udział członków Koła w pracach komitetów konferencji - R. Niewiedział, W. Opydo, A. Rakowska, E. Sroczan, A. Urbaniak, Z. Kubiak, A. Grzybowski, Z. Nadolny). (260 osób)

 Imprezy ogólnokrajowe

 • Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów uczelni technicznych, w dziedzinie elektrotechniki, napisaną w roku akademickim 2012/2013 posiedzenie jury konkursu  odbyło się .marcu 2014 (nagrodzono i wyróżniono 6 osób)
 • Współudział w organizacji Konferencji naukowo-technicznej nt. „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” w czasie Międzynarodowych targów Energetyki EXPOPOWER – 14.05.2014 r. (R. Niewiedział). (75 osób)

·Współudział w organizacji VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej BLACKOUT A KRAJOWY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY -. 28-30 maj 2014 r. Rosnówku k/Poznania. (Lorenc J., Sroka K., Grządzielski I., Jaskuła S., Szczerbowski R.) (160 osób)

 Odczyty

 • Sroczan E., Książkiewicz A., Szczerbowski R,. Niewiedział E., Niewiedział R., Janiszewski J., Bautura R.  – XVI Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, informatyczne i telekomunikacyjne”, Poznań 20-21 listopada 2014. (200 osób) (5 wystąpień)
 • Ceran B., Książkiewicz A., Michalak J., Szczerbowski R., Wróblewski R., Janiszewski J., - XIX Konferencja Naukowa Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice ZKwE'2014 Poznań 28-26 kwietnia 2014 (150 osób) (10 wystąpień)
 • Ceran B., Szczerbowski R., Wróblewski R., Michalak J. ,, - I Ogólnopolska konferencja naukowa „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska " – Poznań 17-18 czerwiec 2014 (60 osób) (5 wystąpień)
 • ·Ceran B., Szczerbowski R., Zaporowski B., R. Wróblewski - XXVIII Konferencja z cyklu "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej" – Zakopane 12-15 październik 2014 (250 osób) (4 wystąpienia)
 • ·Ceran B., Szczerbowski R., Wróblewski R., Handke J., Kwapisz A.,, - IV Ogólnopolska konferencja naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii. Teraźniejszość i przyszłość" – Poznań 19-20 listopad 2014 (80 osób) (5 wystąpień)
 • ·Lorenc J.,  I. Grządzielski, K. Marszałkiewicz, K. Sroka, , VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna BLACKOUT A KRAJOWY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY 28-30 maj 2014 r. Rosnówku k/Poznania. (160 osób) (4 wystąpienia)

 Wycieczki szkoleniowo - techniczne

 • 19-20.05.2014r. - wycieczka do Kompanii Piwowarskiej (z kołem naukowym Elektroenergetyka) (30 osób);
 • 27.10.2014r. - Wycieczka do Spalarni Odpadów w Bydgoszczy (z kołem naukowym Elektroenergetyka) (20 osób);
 • 17-19.11.2014r - Wyjazd do EW Lubachów oraz firmy Legrand w Ząbkowicach Śląskich (z kołem naukowym Elektroenergetyka) (30 osób);

 Konkursy

 • Ogólnopolski konkurs na wyróżniającą się pracę dyplomową studentów wyższych uczelni technicznych, w dziedzinie elektrotechniki, napisaną w roku akademickim 2012/2013 posiedzenie jury konkursu  odbyło się marcu 2014 (nagrodzono i wyróżniono 5 prac) (6 osób)

Inne

 • Szkolenie studentów Wydziału Elektrycznego PP kierunków: Energetyka, Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Informatyka oraz kierunków nieelektrycznych  przygotowujące do uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego wymaganego przy pracach z urządzeniami elektrycznymi podczas eksploatacji, pomiarów i nadzoru w zakresie do 1 kV. Szkolenie prowadzili: R. Batura, A. Książkiewicz, E. Sroczan, R. Szczerbowski, B. Ceran, R. Wróblewski. Łącznie przeszkolono 280 osób ( 7.03-2.04.2014 oraz 22.10-14.11.2014).
 • Opracowanie nowej strony i aktualizacja danych wirtualnego serwera WWW Koła SEP nr 5 przy Politechnice Poznańskiej: http://www.sep.put.poznan.pl (w trakcie uruchomiania)
 • 9.11.2014 – Spotkanie członków Koła nr. 5 - wykład dr inż. A. Grzybowskiego połączony z tradycyjnym rogalem marcińskim (35 osób)
 • 30.12.2014 – Spotkanie Noworoczne członków Koła połączone z wykładem dr inż. A. Grzybowskiego (40 osób).

Prezes koła SEP nr 5 Radosław Szczerbowski

 


2013

Imprezy zakładowe

 • Rakowska A., Siodła K., „Prace Komitetów Naukowych CIGRE - relacja z Sesji  Generalnej CIGRE 2012”, Seminarium Instytutu Elektroenergetyki – 11.03.2013 (36 osób)
 • Szczerbowski R. -  „Fotowoltaika - możliwości i perspektywy zastosowania oraz urządzenia i aparatura zabezpieczająca”, Prezentacja z Firmą NOARK-Electric” - Seminarium Instytutu Elektroenergetyki – 20.05.2013 (30 osób)

Imprezy międzyzakładowe

 • 10.03. 2013 - Seminarium techniczne Rafako pt.: „Kotły energetyczne i systemy odsiarczania spalin”, (z kołem naukowym Elektro­energetyka) (80 osób);
 • 25.03.2013 – Seminarium techniczne pt.: „FARMY WIATROWE – finanse i technika, przyszłość branży wiatrowej”, (z kołem naukowym Elektro­energetyka) (60 osób);
 • 16.04. 2013 - Seminarium  techniczne ABB Temat: 1. Linie kablowe wysokiego napięcia AC i DC - nowoczesne technologie połączeń międzysystemowych Temat 2 .Stacje elektroenergetyczne - nowoczesne rozdzielnie wysokiego i najwyższego napięcia, stosowana aparatura i porównanie różnych rozwiązań rozdzielni 110kV podczas budowy. (z kołem naukowym Elektro­energetyka) (60 osób);
 • 6.06.2013 - Seminarium techniczne Energoprojekt pt.: „Proces projektowania”, (z kołem naukowym Elektro­energetyka) (20 osób);
 • 17.10.2013 - Seminarium techniczne Heliocentris pt.: „Hydrogen energy” , (z kołem naukowym Elektro­energetyka) (40 osób);

Imprezy regionalne

 • XVI Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, informatyczne i telekomunikacyjne – ”, Poznań 20-21 listopada 2013. SEP OP, WOIIB i Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny – (udział członków Koła w pracach komitetów konferencji - R. Niewiedział, W. Opydo, A. Rakowska, E. Sroczan, A. Urbaniak, Z. Kubiak, A. Grzybowski, Z. Nadolny). (260 osób)

Imprezy ogólnokrajowe

 • Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów uczelni technicznych, w dziedzinie elektrotechniki, napisaną w roku akademickim 2011/2012 posiedzenie jury konkursu  odbyło się 28.03.2013 (nagrodzono i wyróżniono 8 osób)
 • Współudział w organizacji Konferencji naukowo-technicznej nt. „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” w czasie Międzynarodowych targów Energetyki EXPOPOWER –
  • w dniu 14 maja 2013 r. Energooszczędność w oświetleniu drogowym;
   pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP oraz Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-Lighting. Sesji referatowej I przewodniczył Prof. dr hab. inż. K. Domke
   Sesji referatowej II przewodniczył Prof. dr hab. inż. J. Hauser.
 • w dniu 15 maja 2013 r. Układy elektryczne dla fotowoltaiki (PV) oraz Rozdzielnice SN z SF6.. (R. Niewiedział). (75 osób)

Odczyty

 • Grządzielski I., Szczerbowski R., - III Konferencja Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym. Warszawa, 20-21 marzec 2013 (100 osób) (2 wystąpienia)
 • Górczewska M. - IV Konferencja naukowo-techniczna nt „Energooszczędność w oświetleniu” w czasie Międzynarodowych targów Energetyki EXPOWER – 14.05.2013 r. (75 osób) (1 wystąpienie)
  • Sroczan E., Książkiewicz A., Szczerbowski R,. Niewiedział E., Niewiedział R.,  – XVI Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, informatyczne i telekomunikacyjne”, Poznań 20-21 listopada 2013. (200 osób) (5 wystąpień)
  • Ceran B., Książkiewicz A., Michalak J., Szczerbowski R., Wróblewski R., - XVIII Konferencja Naukowa Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice ZKwE'2013 Poznań 14-16 kwiecień 2013 (150 osób) (5 wystąpień)
  • Ceran B., Michalak J., Szczerbowski R., Zaporowski B., - XXVII Konferencja z cyklu "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej" – Zakopane 13-16 październik 2013 (250 osób) (5 wystąpień)
  • Ceran B., Michalak J., Szczerbowski R., Wróblewski R.., - III Ogólnopolska konferencja naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii. Teraźniejszość i przyszłość" – Poznań 19-20 listopad 2013 (40 osób) (4 wystąpienia)
  • Sroczan E., Wspomaganie decyzji menedżera systemu z uwzględnieniem kogeneracji na lokalnym rynku energii. Konferencja Rynek Energii Cieplnej REC 2013. Nałęczów 16-18.10.2013 r.. (65 osób).
  • Sroczan E., Energia odnawialna. Cykl wykładów dla słuchaczy Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.. Collegium Gnesnense. 12.03., 9.04., 7.05. 2013 r (70 osób).
  • Sroczan E., Inteligentne budynki – inteligentne instalacje. Wykład otwarty dla szkół ponad gimnazjalnych w PWSZ im H. Cegielskiego w Gnieźnie 26.11.2013 r., (65 osób).
  • Szczerbowski R. – Fotowoltaika – Prelekcja podczas Europejskich Dni Słonecznych, Poznań 13.05.2013 (80 osób).
  • Sroczan E., Elektrownie słoneczne. Sympozjum „Słoneczne dni”. PWSZ im H. Cegielskiego w Gnieźnie. 21.05.2013 r. (80 osób).
  • Szczerbowski R. – Projektowanie i współpraca systemów PV z siecią niskiego napięcia – Seminarium PTPiREE Warszawa 13.06.2013 (25 osób)
  • Szczerbowski R. – Energetyka prosumencka i wielkoskalowa – Konferencja Naukowa „Rozwój Wielkopolski – rolnictwo i energetyka”, Leszno 11.09.2013 (250 osób)

Wycieczki naukowo - techniczne

 • 18-20.04.2013- wycieczka techniczna do Elektrowni Pątnów, Elektrowni Bełchatów i Zakładu Geotermalnego Uniejów studenci II roku kierunku Energetyka (47 osób - opiekunowie: B. Ceran, R. Wróblewski, J. Handke, R. Szczerbowski).
 • 13-15.11.2013 - wycieczka techniczna do Elektrowni Turów, Elektrowni Dychów i Elektrociepłowni Zielona Góra studenci III roku kierunku Energetyka (47 osób - opiekunowie: B. Ceran, R. Wróblewski, J. Handke, R. Szczerbowski).

Konkursy
Ogólnopolski konkurs na wyróżniającą się pracę dyplomową studentów wyższych uczelni technicznych, w dziedzinie elektrotechniki, napisaną w roku akademickim 2011/2012 posiedzenie jury konkursu odbyło się 28.03.2013 (nagrodzono i wyróżniono 8 prac) (13 osób)

Inne
Szkolenie studentów Wydziału Elektrycznego PP kierunków: Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Informatyka oraz kierunków nieelektrycznych  przygotowujące do uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego wymaganego przy pracach z urządzeniami elektrycznymi podczas eksploatacji, pomiarów i nadzoru w zakresie do 1 kV. Szkolenie prowadzili: R. Batura, W. Hoppel, E. Sroczan, R. Szczerbowski. W czterech grupach przeszkolono 193 osób (9-12.04.2013).

 • Opracowanie nowej strony i aktualizacja danych wirtualnego serwera WWW Koła SEP nr 5 przy Politechnice Poznańskiej: http://www.sep.put.poznan.pl/test (w trakcie testowania)
 • 30.12.2013 – Spotkanie Noworoczne członków Koła (planowane).


Prezes Koła nr 5 w kadencji 2010 - 2014 Eugeniusz Sroczan