Print this page

Koło10

Koło nr 10Polskie Sieci Elektroenergetyczne Zachód

2014

1. Członkowie :

 • stan liczbowy96 osoby
 • przyjęcie :  Dobiegała Krzysztof, Jandy Marcin, Strózik Marek

 

2.  Organizacja i udział w konferencjach, sympozjach i seminariach: 

 • 27.03.2014 r. – Seminarium  szkoleniowe z cyklu „Przepisy budowy oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych” n.t.  „Nowe normy SEP” organizowane przez  Oddział Poznański SEP – uczestniczyły 2, seminarium odbyło się w Poznaniu w Sali konferencyjnej  WOIIB przy ul. Dworkowej 14.
 • 13-15.05.2014 r. – XII Konferencja naukowa z cyklu „Technika świetlna 2014” w dniu 13.05 podczas 9-tych Międzynarodowych Targów Energetyki  EXPOPOWER 2014 – uczestniczyło 8 osób (Krzysztof Wysłouch, Ryszard Isański, Ryszard Zając, Lucyna Kasińska, Danuta Piechnica, Ewa Puchalska  Tadeusz Wrzesiński, Dawid Polaczyk)
 • 13-15.05.2014 r. – XII Konferencja naukowa z cyklu „Rozdzielnice w izolacji gazowej 110 kV i 400 kV” w dniu 14.05 podczas 9-tych Międzynarodowych Targów Energetyki  EXPOPOWER 2014 – uczestniczyło 8 osób (Krzysztof Wysłouch, Ryszard Isański, Ryszard Zając, Lucyna Kasińska, Danuta Piechnica, Ewa Puchalska, Tadeusz Wrzesiński, Dawid Polaczyk)
 • 19-20.11.2014r. – XVII Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”, n.t. „Sieci i instalacje – zagadnienia wybrane” organizowane przez  Oddział Poznański SEP - obsługa biura sympozjum – kol. Paulina Glatty - uczestniczyło 8 osób (Grzegorz Gołąb, Ryszard Isański, Jarosław Chojnacki,  Lucyna Kasińska, Ryszard Zając, Dawid Polaczyk, Wojciech Kasprzak, Stefan Urbanowski), konferencja odbyła się w Poznaniu w Centrum Kongresowym IOR.

 

3. Wygłoszone referaty i opublikowane referaty:

 • 25-27.05.2014 r. – XII Ogólnopolskie Sympozjum „Inżynieria Wysokich Napięć IW-2014 referat n.t. „Pomiary wyładowań niezupełnych w izolacji uzwojeń stojana generatora w trybie on-line i off-line” Nadaczy J. Zubielik P.– Poznań – Będlewo - uczestniczyły 3 osoby
 • 08-10.10.2014 r. – VII Krajowa Konferencja Naukowa „INFOBAZY-2014” referat n.t. „Pomiary wyładowań niezupełnych w izolacji uzwojeń stojana generatora w trybie on-line i off-line” Nadaczy J. Zubielik P.– Gdańsk – Sopot - uczestniczyła 1 osoba

 

4.    Uczestnictwo w jesiennym rajdzie samochodowym organizowanym przez Oddział Poznański SEP i Automobilklub Wielkopolski  z metą w Wąsowie - 04.10.2014 r. –  materiały reklamowe i nagrody sponsorowane przez PSE Zachód SA – uczestniczyło 3 członków koła wraz z rodzinami (Krzysztof  Kotecki, Jarosław Luleczka, Andrzej Moryl).

 

5.    Udział członka Komisji Historycznej i Wydawnictw przy Oddziale Poznańskim SEP kol. Marka Zajączka w jej pracach jak:

-  redakcja Biuletynu 1/2014 Oddziału Poznańskiego SEP

- współudział w redakcji wydawnictwa z okazji 95-lecia SEP w Wielkopolsce

 

6.  Wycieczki:

 • Targi Energetyki „EXPOPOWER 2014”  na Międzynarodowych Targach Energetyki – 13-15.05.2014. – 6 osób
 • Wycieczki organizowane przez kol. Krzysztofa Koteckiego  dla dyspozytorów w ramach szkoleń ( 5 dni po 6 godz.) – 5 wycieczek – w każdej uczestniczyło  po 8-9 osób – Wycieczki odbyły się do El. Adamów , Pątnów, Konin, Dychów.
 • Wycieczka do elektrowni atomowej Krummel koło Hamburga  20-22.05.2014. - uczestniczyły 22 osoby

7. Opieka nad praktykantami – studenci kierunku Elektrotechnika o specjalności Sieci i Automatyka Elektroenergetyczna oraz o specjalności Inżynieria Wysokich Napięć oraz jeden z kierunku Energetyka jeszcze bez specjalizacji w dniach 04-22.08.2014

            harmonogram, prowadzenie na terenie PSE-Zachód – kol. Lucyna Kasińska

            liczba studentów 12

           

8.  Zebrania Zarządu Koła SEP nr 10

 • 15.01.2014 r. – uczestniczyło  8 osób
 • 07.02.2014 r. -  uczestniczyło 10 osób
 • 14.03.2014 r. – uczestniczyło 7 osób
 • 18.04.2014 r. -  uczestniczył0 9 osób
 • 19.05.2014 r. -  uczestniczyło 10 osób
 • 16.06.2014 r. – uczestniczyło 8 osób
 • 08.09.2014 r. – uczestniczyło 9 osób
 • 10.10.2014 r. - uczestniczyło 8 osób
 • 13.11.2014 r. – uczestniczyło 7 osób
 • 16.12.2013 r. – uczestniczyło 9 osób

 

8.  Gazetki

 • 26.05.2015 wycieczka do elektrowni atomowej  - zdjęcia
 • 26.09.2014  integracyjna impreza pracowników – zdjęcia
 • 04.10.2014  „Rajd jesienny samochodowy 2013” – zdjęcia
 • Bieżące informacje o zebraniach, seminariach, sympozjach.

 


2013

Organizacja i udział w konferencjach, sympozjach i seminariach:

 • 21.03.2013 r. – Seminarium  z cyklu „Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych” n.t.  „Ochrona przed porażeniem w sieciach elektroenergetycznych” organizowane przez  Oddział Poznański SEP i Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa – uczestniczyło 10 osób (Edward Holka, Ryszard Isański, Ryszard Zając, Jarosław Chojnacki, Lucyna Kasińska, Krzysztof Talarczyk, Zbigniew Marcinkowski, Tadeusz Wrzesiński, Grzegorz Gołąb, Wojciech Kasprzak), seminarium odbyło się w Poznaniu w Sali konferencyjnej  WOIIB.
 • 15.05.2013 r. – XI Konferencja z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” n.t. „Układy elektryczne dla fotowoltaiki (PV) oraz Rozdzielnice SN z SF6” podczas Targów EXPOPOWER 2013 – uczestniczyło 9 osób (Łukasz Biniakiewicz, Krzysztof Wysłouch, Ryszard Isański, Ryszard Zając, Lucyna Kasińska, Michał Sołtysiak, Tadeusz Wrzesiński, Tadeusz Kuliński, Dawid Polaczyk)
 • 20-21.11.2013 r. – XVI Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”, n.t. „Bezpieczeństwo pracy i eksploatacji sieci oraz instalacji” organizowane przez  Oddział Poznański SEP - obsługa biura sympozjum – kol. Paulina Glatty - uczestniczyło 5 osób (Ryszard Isański, Jarosław Chojnacki, Dawid Polaczyk, Lucyna Kasińska, Ryszard Zając), konferencja odbyła się w Poznaniu w Centrum Kongresowym IOR.

Wygłoszone referaty i opublikowane referaty:

 • 25.01.2013 r. – Referat p.t. „Poszukiwanie i metody wydobycia gazu łupkowego na terenie Polski” – wygłosił kol. Piotr Krępulec z PGNiG w ramach zebrania noworocznego
 • 11-13.09.2013. – XVIII Konferencja Energetyki pn. „Innowacje dla energetyki” – Gniew  - referat „ Doświadczenia z diagnostyki eksploatacyjnej układów izolacyjnych uzwojeń stojanów generatorów dużej mocy” . autorzy: Jerzy Nadaczny, Krzysztof Pietrzak, Piotr Zubielik, Marek Zajączek.

Kurs języka niemieckiego – 9 osób.

Uczestnictwo w jesiennym rajdzie samochodowym organizowanym przez Oddział Poznański SEP i Automobilklub Wielkopolski  z metą w Jeziorkach k/Osiecznej - 28.09.2013 r. –materiały reklamowe i nagrody sponsorowane przez PSE Zachód SA – uczestniczyło 4 członków koła wraz z rodzinami (Krzysztof  Kotecki, Paulina Glatty, Jarosław Luleczka, Eliza Fornalik, Zbigniew Celm).

Wycieczki:

 • Targi organizowane w Poznaniu – 4 osoby.
 • Wycieczki organizowane przez kol. Krzysztofa Koteckiego  dla dyspozytorów w ramach szkoleń ( 5 dni po 6 godz.) – 5 wycieczek – w każdej uczestniczyło  po 8-9 osób – Wycieczki odbyły się do El. Adamów , Pątnów, Konin, Dychów.
 • Wycieczka do Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach 10.05.2013. – udział 30 osób

Opieka nad praktykantami –

 harmonogram, prowadzenie na terenie PSE-Zachód – kol. Lucyna Kasińska

 liczba studentów 12

Zebrania

a) Zebrania członków Koła SEP nr 10

25.01.2013 - spotkanie noworoczne ( 48 osób )

b) Zebrania Zarządu Koła SEP nr 10

 • 22.01.2013 r. – uczestniczyło  8 osób
 • 08.02.2013 r. - uczestniczyło 7 osób
 • 14.03.2013 r. – uczestniczyło 6 osób
 • 22.04.2013 r. - uczestniczył0 5 osób
 • 22.05.2013 r. -  uczestniczyło 6 osób
 • 16.06.2013 r. – uczestniczyło 7 osób
 • 13.09.2013 r. – uczestniczyło 6 osób
 • 17.10.2013 r. - uczestniczyło 8 osób
 • 16.11.2013 r. – uczestniczyło 6 osób
 • 15.12.2013 r. – uczestniczyło 7 osób

Gazetki

 • 20.09.2013 integracyjna impreza pracowników - zdjęcia
 • 06.10.2013 „Rajd jesienny samochodowy 2013” – zdjęcia
 • Bieżące informacje o zebraniach, seminariach, sympozjach.

Sekretarz Koła SEP nr 10 Eliza Fornalik