Koło31

Koło31

Koło nr 31TP EmiTel Sp. z o.o.

2016

2016 31 01  2016 31 02  2016 31 03  2016 31 04 
 2016 31 05  2016 31 06  2016 31 07  2016 31 08
2016 31 09 2016 31 10 2016 31 11  

 


2014

Rok 2014 to pierwszy rok kadencji Zarządu Koła, wybranego (5.12.2013r.) w składzie: 

Józef Borowiak                      - Prezes

Stefan Sacha                          - Skarbnik

Waldemar Ciesielczyk           - Sekretarz

Jan Chrzanowski                    - Członek (Przewodniczący Sekcji Telekomunikacji)

Tomasz Gorczyca                   - Członek (Członek Zarządu Oddziału SEP).

Edward Chojnacki                 - Członek

 • W roku sprawozdawczym nastąpił  wzrost liczebności członków koła. Ale po kolei. 1stycznia 2014 liczebność koła wynosiła 42 członków. Niestety dwóch członków, z którymi były prowadzone rozmowy przez kilka miesięcy nie dały pozytywnego rezultatu i w m-cu styczniu 2014r. zostali wykreśleni z koła a tym samym z przynależności do stowarzyszenia. Stosowny dokument został wysłany do Zarządu Oddziału SEP (27.01.14r.).  Jednakże na przestrzeni roku sprawozdawczego zanotowaliśmy przyrost liczebności członków koła o 5 osób. W związku z tym stan na 31 grudnia 2014r. wynosi 45 członków (przyrost netto 3 członków).
 • Zarząd Koła odbył 4 zebrania poświęcone m.in. zasadom współpracy nowo wybranego Zarządu Koła z kierownictwem EmiTel i nowo wybranym Zarządem Sekcji Telekomunikacji, uszczegółowieniu planu pracy na rok 2014, omówieniu przygotowań do obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji – 2014, przygotowaniom do wycieczki technicznej do Torunia i Browaru-Poznań oraz do zebrania sprawozdawczego za rok 2014. Na każdym posiedzeniu omawiano sprawy bieżące koła i jego członków.
 • Odbyliśmy cztery zebrania członków koła, w których uczestniczyło łącznie 92 członków co daje średnią na zebranie ~ 50% stanu koła.

Działalność odczytowa.

 • Z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji, 21 maja 2014r. wspólnie z Oddziałem Poznańskim SEP, Sekcja Telekomunikacji i Zarząd Koła zorganizowały spotkanie pod głównym hasłem Światowego Dnia Telekomunikacji-2014 „Sieci szerokopasmowe na rzecz niezakłóconego rozwoju”.  Na spotkaniu zostały wygłoszone dwa referaty:
  • „Dlaczego INEA S.A. stawia na światłowód” – dr inż. Karol Kowalik – Leader rozwoju technologii INEA S.A.
  • „Cyfryzacja emisji radiowych” – mgr inż. Adam Łakomy – Specjalista ds. radiodyfuzji EmiTel S.A..

Odczytów wysłuchały 52 osoby, członkowie koła i zaproszeni goście.

Zdjęcia opisane: ŚDT-2014_01,02,03.

 • Na zebraniu członków koła (27.03.2014r.) –wysłuchaliśmy prelekcji n/t „Małej energetyki przydomowej”. Prelekcję wygłosił dr inż. Jan Sacha – członek naszego koła. Obecnych 31 osób.

Wycieczki techniczne.

W roku sprawozdawczym, zorganizowaliśmy dla członków koła  2 wycieczki techniczne.

 • Wycieczka do Centrum Astronomii UMK w Toruniu.

25 czerwca 2014 r. Koło nr 31 zorganizowało wycieczkę do Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To był główny cel wycieczki z ogromnym radioteleskopem przy pomocy którego naukowcy prowadzą najróżniejsze obserwacje i badania. Mieliśmy możliwość również poznać i zobaczyć historię obserwatorium a także plamy na słońcu (była cudowna pogoda).

W programie wycieczki mieliśmy również zamek krzyżacki w Toruniu oraz starówkę. W drodze powrotnej zwiedziliśmy tężnie i park zdrojowy  w Ciechocinku.           

W wycieczce uczestniczyło 20 członków koła. Zdjęcia opisane: Toruń_01; 02; 03; 04.

 • Wycieczka do Browaru Poznań.  23 października 2014r. odbyła się wycieczka do Browaru gdzie zapoznaliśmy się z historią browaru, technologią produkcji od A do Z, dystrybucją a także z systemami zasilania energetycznego i teleinformatycznymi systemami sterowania procesem produkcji. Na koniec zwiedzania uczestnicy wycieczki w barze Browaru zasiedli przy kuflu złocistego napoju. W wycieczce  uczestniczyło 13 członków koła. Zdjęcia opisane; Browar_01; 02; 03.

Pozostałe informacje dot. Koła nr 31.

 • W uzupełnieniu informacji dodam, że 26 lutego 2014r. delegaci naszego koła Kol.Kol. Tomasz Gorczyca, Edward Chojnacki i Józef Borowiak uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziału Poznańskiego SEP.
 • Jako Prezes Koła brałem udział w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki i Jubileuszu 95-lecia Oddziału Krakowskiego SEP, które odbyły się 12.06.2014r. w Krakowie. Podczas konferencji m.in. dokonano podsumowania ogólnopolskiego współzawodnictwa kół SEP za rok 2013. W kategorii A, nasze koło zostało sklasyfikowane na miejscu 7 i otrzymaliśmy Dyplom, który wręczał sam Prezes Zarządu Głównego SEP. Na marginesie dodam, że w ramach współzawodnictwa na szczeblu Oddziału Poznańskiego SEP, otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 1.000,00zł.  Zdjęcia opisane: Kraków_01; 02; 03.
 • Tak w roku sprawozdawczym jak i w latach poprzednich, Kol. Tomasz Gorczyca aktywnie działał w Wojewódzkiej Izbie Inżynierów Budownictwa, a jako Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP współuczestniczył w organizacji wielu przedsięwzięć: coroczne Expopower, rajdy samochodowe itp. natomiast Kol. Wojciech Bąk w Oddziałowej Radzie Rzeczoznawców SEP.

Na zakończenie dziękuję Zarządowi Oddziału Poznańskiego SEP za bardzo dobrą współpracę i pomoc w realizacji zamierzeń wytyczonych w planach pracy koła.

Prezes kola nr 31 Józef Borowiak     

  2014 31 01
2014 31 02
2014 31 03
 2014 31 05
2014 31 04

 


2013

Wycieczka do Centrum Astronomii UMK w Toruniu.

25 czerwca 2014 r. Koło nr 31 zorganizowało wycieczkę do Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
To był główny cel wycieczki z ogromnym radioteleskopem przy pomocy którego naukowcy prowadzą najróżniejsze obserwacje i badania. Mieliśmy możliwość również poznać i zobaczyć historię obserwatorium a także plamy na słońcu (była cudowna pogoda).
W programie wycieczki mieliśmy również zamek krzyżacki w Toruniu oraz starówkę. W drodze powrotnej zwiedziliśmy tężnie i park zdrojowy  w Ciechocinku.
W wycieczce uczestniczyło 20 członków koła.

2014 31 06 2014 31 07
 2014 31 08  2014 31 09
2014 31 10 2014 31 12
2014 31 11
   

 Józef Borowiak

 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 • W roku sprawozdawczym nastąpił  wzrost liczebności członków koła. 1 stycznia mieliśmy 38 członków natomiast 31 grudnia – 42. Na przestrzeni roku sprawozdawczego  przybyło 6-ciu kolegów ale niestety zanotowaliśmy również ubytki. Jeden z kolegów zrezygnował z członkowstwa w SEP na własne życzenie- Piotr Orchowski  a drugi Romuald Baranowski - zmarł.
 • Zarząd Koła odbył 5 zebrań poświęconych m.in. przygotowaniom do zebrania sprawozdawczego, przygotowaniom do obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji – 2013, przygotowaniom do wycieczki technicznej do Sulechowa oraz do zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Na każdym posiedzeniu omawiano sprawy bieżące koła i jego członków.
 • Odbyliśmy cztery zebrania członków koła w tym zebranie sprawozdawcze z działalności Kała za rok 2012 oraz zebranie sprawozdawczo-wyborcze za lata 2010 – 2013 (5.12.2013r.).

Działalność odczytowa.

 • Z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji, 17 maja 2013r. wspólnie z Oddziałem Poznańskim SEP, Sekcja Telekomunikacji i Zarząd Koła zorganizowały spotkanie pod głównym hasłem Światowego Dnia Telekomunikacji. Hasłem tegorocznych obchodów to: „Techniki informacyjno-komunikacyjne na rzecz wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Na spotkaniu zostały wygłoszone trzy referaty:
  • „Kontrola ruchu drogowego” – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Jacek Chilomer z KMP w Poznaniu.
  • „Mobilne miasto – nowoczesny, sieciocentryczny system ITS” – dr inż. Mikołaj Sobczak z PP.
  • „Systemy elektronicznego poboru opłat – e-myto” – M. Bober z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Odczytów wysłuchały 63 osoby, członkowie koła i zaproszeni goście.

2014 31 21
2014 31 22

 

 

 

 

 

 

 • Podczas wizyty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie mieliśmy przyjemność wysłuchania wykładu Pana prof. Mariana Miłka z PWSZ n/t szeroko pojętej energii odnawialnej (słońce, wiatr, biomasa) w kontekście tradycyjnych nośników takich jak węgiel kamienny i brunatny. Uczestniczyło 15 członków koła.
 • Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (5.12.2013r.) –prelekcja kandydata na członka naszego koła inż. Adama Łakomego (EmiTel): „Systemy DVB-T telewizji cyfrowej i systemy DAB radia cyfrowego”. (ilość osób wg listy obecności na zebraniu) – 36 osób.

2014 31 232014 31 242014 31 25

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczki techniczne.

W roku sprawozdawczym, zorganizowaliśmy dla członków koła  3 wycieczki techniczne.

 • Wycieczka na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z historią MTP od Powszechnej Wystawy 1929 począwszy, przez zabytkowe pawilony do najnowocześniejszej w Polsce, nowej „Sali Ziemi”. Obejrzeliśmy również dwa filmy. Jeden z okresu budowy „Sali Ziemi” a drugi przedstawiający międzynarodową imprezę targową z 1959r. W wycieczce udział wzięło 19 członków koła.
 • Wycieczka na Stadion Miejski. Zapoznaliśmy się z historią budowy (przebudowy), zwiedziliśmy salę gdzie odbywają się konferencje prasowe, szatnie zawodników, loże VIP, stanowiska reporterskie i sale bankietowe. W wycieczce udział wzięło 17 członków koła.
 • Wycieczka do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 18.10.2013r. Zapoznaliśmy się z kolejno uruchamianymi kierunkami kształcenia i osiągnięciami uczelni. Następnie zwiedziliśmy laboratoria uczelni zajmujące się badaniami z zakresu szerokorozumianej energii odnawialnej – słońce, wiatr, biomasa. Po drodze do Sulechowa zwiedziliśmy stare miasto (rynek) w Nowym Tomyślu. W wycieczce uczestniczyło 15 członków koła.

Pozostałe informacje dot. Koła nr 31.

 • W uzupełnieniu informacji dodam, że w marcu 2013r. delegaci naszego koła uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczym Oddziału Poznańskiego SEP: Kol.Kol. Tomasz Gorczyca, Edward Chojnacki i Józef Borowiak.
 • Jako Prezes Koła brałem udział w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki, które odbyły się 10.06.2013r. w Kozienicach. Podczas konferencji m.in. dokonano podsumowania ogólnopolskiego współzawodnictwa kół SEP za rok 2012. W kategorii A, nasze koło zostało sklasyfikowane na miejscu 7 i otrzymaliśmy Dyplom, który wręczał sam Prezes Zarządu Głównego SEP. Na marginesie dodam, że w ramach współzawodnictwa na szczeblu Oddziału Poznańskiego SEP, otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 1.000,00zł.
 • Koledzy z koła: Tomasz Gorczyca, Jan Chrzanowski i Wojciech Bąk uczestniczyli w wycieczce do Norwegii organizowanej przez Zarząd Oddziału SEP.
 • Koledzy z koła: Tomasz Gorczyca, Wojciech Bąk i Józef Borowiak uczestniczyli w wycieczce technicznej na elektrownie wiatrowe w Krobia, organizowanej przez Koło SEP nr 1 i koło nr 5.
 • W roku sprawozdawczym członkowie naszego koła, za zauważalną działalność w stowarzyszeniu,  zostali wyróżnieni odznaczeniami Stowarzyszenia Elektryków Polskich i tak:
 • Kol. Rafał Kłaczyński – „Zasłużony Senior SEP”
 • Kol. Janusz Turkiewicz – „Złota odznaka honorowa SEP”
 • Kol. Józef Borowiak – „Złota odznaka honorowa SEP”
 • Kol. Rafał Urbaniak – „Srebrna Odznaka honorowa SEP”
 • Kol. Krzysztof Maćkowiak – „Srebrna Odznaka honorowa SEP”
 • Kol. Roman Rydliński – „Srebrna odznaka honorowa SEP”
 • Tak w roku sprawozdawczym jak i w latach poprzednich, Kol. Tomasz Gorczyca aktywnie działał w Wojewódzkiej Izbie Inżynierów Budownictwa, a jako Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP współuczestniczył w organizacji wielu przedsięwzięć: coroczne Expopower, rajdy samochodowe itp. natomiast Kol. Wojciech Bąk w Oddziałowej Radzie Rzeczoznawców SEP.

Prezes koła nr 31 Józef Borowiak

More in this category: « Koło15 Koło21 »

Kalendarz

Maj 2022
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich