Print this page

Koło68

Koło nr 68 ENEA Operator Sp. z o.o  Rejon Dystrybucji Kościan

2014

Krótki opis najciekawszych imprez:

Odczyty:  

1. Przyłączanie do sieci niskiego napięcia  instalacji fotowoltaicznych -  prelegent: mgr Inż. Krzysztof Jędrzejczak

2. Zmiany w zbiorze Polskich Norm z dziedziny elektryki na podstawie INPE - prelegent mgr inż. Krzysztof Jędrzejczak

3. Nowe wymagania dla uziemień sieciach SN i nN dla ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań   na podstawie Zarządzenia Dyrektora Oddziału Dystrybucji Poznań – prelegent mgr inż. Krzysztof Jędrzejczak

Wycieczki techniczne:

Elektrownia wiatrowa - Stare Popowo gm. Śmigiel

 Wystawy:

Międzynarodowe Targi Poznańskie EXPO-POWER Poznań

Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB Bielsko-Biała   

Prezes koła nr 68 Krzysztof Jędrzejczak     


2013

 1. Zebrania ogólne Zarządu z członkami Koła.
 2. Zebrania Zarządu Koła w 2103r. 5 zebrań
 3. Organizacja imprez kulturalnych dla członków i ich rodzin tj.
  - zabawy karnawałowe w roku: 2010, 2011, 2012,
  - wyjazdy do kina i teatru.
 4. Organizacja wycieczek techniczne na obiekty elektroenergetyczne należące do ENEA S.A. tj. Elektrowni Wodnej, Farmy Wiatrowej i stacji elektroenergetycznych (GPZ).
 5. Wyjazd na targi: ENERGETAB Bielsko-Biała i EXPO-POWER Poznań
 6. Udział członków Koła w seminariach, konferencjach i szkoleniach.
 7. Współpraca z ENEA Operator oraz lokalnymi firmami branży elektrycznej.
 8. Reprezentowanie Koła oraz współpraca z Oddziałem Poznańskim SEP. 
 9. Prowadzenie spraw finansowych Koła (składki).
 10. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

 2014 68 01

Prezes Koła w kadencji 2010 – 2014 Jerzy Mager