Koło75

Koło75

Koło nr 75 Seniorów SEP Poznań

2014

Krótki  opis  najciekawszych  imprez :

Tematyka  odczytów  i  opis -  zorganizowanych przez Koło SEP nr 75 - Seniorów na  plenarnych comiesięcznych  zebraniach, w okresie sprawozdawczym 2014 r .

Na  zebraniu  w  lutym, przy udziale 16 członków Koła,  prelekcję na temat  mowy  i  gwary  poznańsko – wielkopolskiej wygłosił  satyryk gwarowy i redaktor emerytowany Polskiego Radia „Merkury” p. Jacek Hałasik.

Na  zebraniu  w  marcu, przy udziale 17 członków Koła, głównym  tematem  prezentacji było :  przedstawienie  obrazów  z  Miasta  Poznania tj. - widoków i  ciekawych elementów architektury ulic  oraz  części  map  z  dzielnic  oraz  okolic  podmiejskich  wykonanych  na  podstawie  zdjęć  wykonanych techniką  tzw.  "z  lotu  ptaka”. Prezentację  przedstawił  kol.  Stanisław  Jung.

Na  zebraniu w  kwietniu  przy  udziale 17  członków  Koła,  - głównym  tematem było  wstępne przedstawienie i  omówienie   bardzo  obszernego materiału  do  przyszłych   prezentacji na  kolejnych  plenarnych  zebraniach Koła,  pod  tytułem : historia  elektryczności, który  przygotował kol. Stanisław  Jung;  a  prezentacje będą  przedstawiane  w  terminach  późniejszych, oraz  dzielone na  podrozdziały, z  uwagi  na  ilość, obszerną  treść  i  ograniczony  czas  prezentacji.

Przedstawione  tematy  rozdziałów  to :

       -  elektryczność od  początku  świata. Poglądy  na  elektryczność. Pragnienie  wiedzy  oraz osiągnięcia  naukowe pierwszych  wynalazców.

       - przepływ  ładunków i  korzyści  oraz   praktyczne  ich  wykorzystywanie.

       -  elektryczność  ze  związków  chemicznych; baterie i akumulatory.

       -  obwody  i  przewodniki,  przewodzenie  prądu,  oporność  elektryczna,  pomiary  i  jednostki.

       -  magnetyzm,  elektromagnesy  przy  pracy.  Prądnice  magneto-dynamometryczne oraz  silniki.

       -  pierwsze  elektrownie  i  elektrownie  wczoraj  i  dziś.

       -  elektryczność  i  medycyna  z  uwzględnieniem  - ciepła,  ciśnienia   i  światła.

       -  łączność, komunikowanie, przesyłanie obrazu,  telewizja  i  przyszłość.

       -  model odbiornika  TV  z lat 30 ub. w.  

Ożywiona  dyskusja  po  przedstawieniu  w/w  tematów,  była  świadectwem dużego zainteresowania nad  właściwym  doborem  tematów  przyszłych prezentacji.

Na  zebraniu w  maju,przy udziale 18  członków  Koła, głównym  tematem  było: przedstawienie prezentacji  i  omówienie  przez  mgr inż. Benedykta Kubackiego – głównego  specjalisty z  „Energo-projektu”,  szczegółów  technicznych  budowy  linii  najwyższych  napięć, na  podstawie istniejącego  rozwiązania  na  odcinku  przesyłowym  Pasikurowice – Wrocław Kobierzyce  oraz  omówienie  powodów  i  szczegółów  historycznej  awarii  zasilania  okólnego  dla  GPZ miasta  Szczecina  oraz  okolic. Przedstawiono dokumentację  fotograficzną  skutków  awarii  sieci wraz  ze  zdjęciami,  wielkości  oblodzenia  przewodów  sieciowych ( szadzi), które  było  głównym powodem  awarii  zasilania  poszczególnych  GPZ - tów  w  okręgu  szczecińskim.

Na  zebraniu we wrześniu, przy udziale 18  członków  Koła, głównym  tematem  prezentacji  była historia elektryczności,którą przygotował kol. Stanisław Jung. Przedstawione tematy rozdziałów to „Elektryczność jako tajemnicza siła” (bowiem-elektryczność istnieje od początku świata), która w miarę rozwoju życia stała się niezbędnym składnikiem każdego organizmu, czego dowodem są :

        - bodźce nerwowe, skurcze mięśnia  sercowego, w  oku  odbicia  światła  przekształcają się w drobne prądy elektryczne  płynące  nerwami  do  mózgu.

        - świadomość oraz  zdolność  myślenia  i  poruszania  się  zależą  od  sygnałów  elektrycznych wzdłuż nerwów.

        -  w  świecie  zwierząt  elektryczność  wykorzystywana  jest  dla  orientacji, obrony, polowania lokalizacji  ofiary  i  zabijania.  Np. ryby, drętwa ( raja), rekin, węgorz  i  inne.  

        -  poglądy  na  elektryczność,  w  pierwszych  eksperymentach  naukowców na  świecie.

Pierwsze próby i  badania  nad  elektrycznością  wykonywane były  przez  Williama Gilberta około1600r., a  który  pierwszy użył  słowa - elektryczny, po  budowie przyrządu „ versorium”. Było wielu  innych  badaczy i  odkrywców: jak  Benjamin  Franklin – próby z  wyładowaniami atmosferycznymi, czy  maszyna  elektrostatyczna  Jamesa  Wimshursta   stosowana  do demonstrowania  zjawisk  elektryczności  statycznej  przetrwała  do  dzisiaj  a  zbieranie i  korzyści z ładunków oraz praktyczne  ich  wykorzystywanie podczas drukowania dokumentów (kserokopia -  drukarki  komputerowe).           

- pragnienie  wiedzy  oraz  eksperymenty  naukowe  pierwszych  wynalazców. Odkrycia dzięki elektryczności, to magnetyzm  z  elektryczności,  elektromagnesy  przy pracy, prądnice magneto dynamometryczne oraz pierwsze silniki. Pokazano  pierwsze  modele funkcjonalne - na przykładzie rozwiązania  autorskiego  i  pierwszego  wynalazcy  Nikola  Tesli, a  przy okazji  podano kilka szczegółów z jego bogatego życiorysu, bowiem był jednym z najoryginalniejszych twórców elektrotechniki, doskonały  fizyk,  wynalazca i konstruktor. Ukoronowaniem prac Tesli było wynalezienie sposobu transformowania i przesyłania prądu zmiennego na znaczne odległości i jego wykorzystania. Na zakończenie prezentacji pokazano modele pierwszych telefonów oraz pierwszy model odbiornika TV z lat 30-tych ub. wieku  zaprezentowany w Stanach Zjednoczonych.

Na zebraniu w październiku, przy udziale 16  członków  Koła,  głównym  tematem  kolejnej prezentacji  to  stwierdzenie, że„nie zawsze muszą być linie kablowe.Prezentację przygotowała i przedstawiła - prof. Aleksandra Rakowska - prezes Koła nr 5 przy Politechnice Poznańskiej. Przedstawione rozdziały  to:

  • propozycje słupów, - np.  poddawane  ocenie  mieszkańców (  IRLANDIA ) - konstrukcja „klauna”, łabędzia  szyja,  dekorowanie  słupów,  oświetlanie,  upiększanie, oswajanie z widokiem słupów ( figury w mieście ) , rakieta  tenisowa ( SZWAJCARIA ), w kształcie „myszki miki”, kraina olbrzymów – rozróżnianie  płci ( ISLANDIA ).
  • b) oryginalne  rozwiązania – np. konstrukcja  figur do siłowni  wiatrowych, dostosowanie do obiektów ( pagoda w Chinach ), linia  NN z odgałęzieniem  do  kabli ( KOREA ), linia  2 x 220 kV (HISZPANIA ) słup ze schodami – w ramionach jest chodnik  do dojścia  do linii. Słup  wysokości 162 m, a  średnia  wysokość – 156 m . Budowa  linii  bardzo  wysokich  napięć – linia  1100 kV DC  w CHINACH.
  •  przyczyny anomalii w  eksploatacji – zwierzęta, oblodzenie, na  linii  15 kV : grubość lodu  na przewodzie -  wielkości  dłoni. Dokumentacja  fotograficzna  awarii  w  dn. 7/8-04-2008r. oraz usuwanie  skutków  po oblodzeniu ( mokradła ). Katastrofy  na  linii  -  KANADA  i  NIEMCY.
  •  linie  kablowe – zalety  i  wady  linii  kablowych. Kłopotliwy  transport – na szpuli, kabel 500 kV typu LPE – 1200 mb.  Pokazano  zdjęcie  przekroju kabla na 800 kV – przekrój 630 mm2. Próbka kabla  typu  XLPE  na  500 kV – przekrój 3000 mm2. Kable produkcji f-my „TELEFONIKA” w Bydgoszczy  na  110 kV  o  przekroju  żyły - 1000 mm2.
  • dalszy  dynamiczny  rozwój  linii  kablowych – to  napięcie  DC.  Przyszłość  to  kable  w  odcinkach 600  m – na  napięcie  138 kV  i  prąd  2,4 kA;  a  zdolność  przesyłu  574 MVA. Kable wielofunkcyjne  -  np.  na  platformy  wiertnicze  -  560/240  km  (  SZWECJA ).

W listopadzie, przy udziale 16  członków  Koła,   głównym  tematem  spotkania  było  dokończenie prezentacji z  wrześniowego zebrania  z  cyklu z  historia  elektryczności -  druga  część, którą  przygotował  kol. Stanisław Jung. W ujęciu  historycznym, przedstawione tematy rozdziałów to :

  • jak  budowano  pierwsze  obwody elektryczne i  pierwsze  przewodniki  wykonane  na  deskach,
  • przepływ  ładunków, przewodzenie  prądu,  oporność  i  elektryczność  ze  związków chemicznych, pomiary i  twórcy pierwszych  jednostek. Pokazano  pierwsze  modele  baterii  galwanicznych.
  • odkrycia  dzięki  elektryczności,  magnetyzm  z  elektryczności,  elektromagnesy  przy  pracy.
  • pierwsze  modele  prądnic  magneto dynamometryczne oraz  pierwsze  silniki . Pokazano pierwsze  modele  funkcjonalne – na  przykładzie  rozwiązania  autorskiego i  pierwszego  wynalazcy Nikola  Tesli.  Ukoronowaniem  prac  Nikola Tesli  było  wynalezienie  sposobu  transformowania i przesyłania prądu zmiennego na znaczne odległości i jego wykorzystywanie do dzisiaj.

Komunikowanie się bez drutu –  to  następny - i jaki ciekawy! - temat  z  historii elektryczności. Prekursorzy to: James Clerk Maxwell – rozwinął wiedzę Faradaya i innych uczonych; wykorzystując koncepcję linii pola magnetycznego w  swych  słynnych  równaniach – przepowiedział, że drgający ładunek elektryczny powinien wysyłać fale energii elektromagnetycznej. Późniejsze doświadczenia Heinricha Herca w latach 1880 r. oraz wysiłki Guglielmo Marconiego wykazały istnienie tych zjawisk i mogą mieć zastosowanie a zakończyły się narodzinami radia – przesyłaniem wiadomości bez drutu. Po 120 latach byli to protoplaści naszych telefonów komórkowych.

Na  zakończenie  prezentacji  pokazano  modele  pierwszych  telefonów  oraz  pierwszy  model odbiornika  TV  z  lat  30-tych ub. wieku zaprezentowany w Stanach Zjednoczonych.2014 75 01

Na zebraniu w grudniu, przy udziale 16  członków  Koła,  głównym  tematem  kolejnej  prezentacji był  pokaz  obrazów  z  wycieczki  do  Australii, które  przedstawił  mgr inż. Benedykt  Kubacki – główny specjalista  z  „Energo-projektu”. Oto kilka danych z pokazu : Australia  - trasa: to przelot  z Warszawy, przez Londyn, Hongkong do Sydney, Adelaide, Perth, Hobart, Melbourne, Darwin, Brisbane. Kilka  danych  statystycznych:  ludność  22 680 tys. -  52. kraj  na świecie.

  Stolica – Canberra  -  323  tys.  Mieszkańców. Komunikacja – głównie  samolotowa (bardzo rozwinięta) Porównanie:  Europa  10 180  000  km2 - 732 miliony  ludności, a Australia - 7  692  000 km2  -  22,7 miliona ludności. Na zdjęciach przedstawiono widoki Sydney (słynna opera na tle mostu ), widoki  zabudowy miasta,  pomniki – królowej angielskiej, św. Jana Pawła, słynnej zapałki, obiekty  sakralne ( największa  katedra – 2 wieże  75 m ) słynne obiekty handlowe, gospodarcze,  oceanarium, florę, faunę, ptaki egzotyczne ( papugi ), widoki  górskie z  Nowej Południowej Wali  ze  słynnym  kanionem  Rock, oraz  głazem ULURU. Łącznie  przedstawiono  143  obrazy.  

Prezes Koła nr 75 Seniorów2014 75 02

Leszek Stanowski    

  

 

 

 

 


2013

1. Na zebraniu w lutym, przy udziale 16 członków Koła wygłoszono prelekcję na temat :

genealogii - jako jedną z nauk zajmującą się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi ;na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa, przedstawił – kol. Stanisław Jung . Prezentacja obejmowała głównie genealogię rodzinną , będącą działem historii, jako pomocniczej nauki i zajmującej się głównie badaniem powiązań rodzinnych, pochodzeniem rodów, historią rodzinną ; najczęściej napisana przez genealogów amatorów, bowiem genealogia rodzinna, to coraz bardziej popularyzująca forma i  hobby, wspomagająca typowe badania archiwizujące społeczeństwo. Na pokazie przedstawiono sposoby i rodzaje zbiorów oraz montażu poszczególnych gałęzi drzewa genealogicznego na etapie zbierania danych osobowych, z zachowaniem hierarchii i powiązań rodzinnych. Praktycznie pokazano jak rozpocząć tworzenie oraz jak wykorzystać  pomocniczo istniejące programy komputerowe np. World, Exel, Autocad, bardzo ułatwiające opracowanie schematyczne, aby przedstawić w sposób bardzo czytelny w postaci jednostronnej planszy, wszystkich członków rodziny w danych gałęziach drzewa genealogicznego w uszeregowaniu wiekowym i chronologicznych pokrewieństwach rodzinnych. Na przykładowych schematach podano dwa wzory - 100 letnich powiązań rodzinnych.

2. Na zebraniu w marcu, przy udziale 18 członków Koła wygłoszono prelekcję na temat :

produktów firmy ABB. Wygłosił ją , Starszy Specjalista ds. Sprzedaży, Produktów i Systemów dla Energetyki inż. Tomasz Kowalczyk z Biura Regionalnego ABB w Poznaniu ul. Dziadoszańska 10. Na początku prelegent przedstawił historię Zakładów ABB - omówił lokalizację poszczególnych Zakładów ABB w Polsce oraz charakterystyki produkcji w Zakładach ABB we Wrocławiu, Przasnyszu, Łodzi i innych. Następnie przedstawiciel ABB, zajął się głównie prezentacją wyłącznika próżniowego z grupyeVD4 – najchętniej stosowanego dzisiaj przy rewitalizacji urządzeń rozdzielni głównych SN. Wyłączniki próżniowe typu eVD4 są aparatami zintegrowanymi z systemami zabezpieczającymi sieci elektryczne, ponieważ posiadają zabudowane kombisensory prądowe i napięciowe oraz moduły zabezpieczenia i sterowania typu RBX615 oparte na protokole komunikacyjnym zgodnym ze standardem IEC 61850 umożliwiającym  bezpośrednie połączenie wyłącznika z nadrzędnym systemem zarządzania podstacją bez dodatkowych interfejsów. Ta grupa wyłączników próżniowych stanowi ewolucję tradycyjnej koncepcji wyłączników w oddzielnych celkach o rozbudowanej powierzchni stacji, a efektem takiego zastosowania wyłączników eVD4 jest pojedyncze urządzenie z całkowicie zintegrowanymi członami i realizujące  funkcje – zał./wył., pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterowana i komunikacji sygnalizacyjno – programowalnej oraz zintegrowany z zabezpieczeniem i sensorami.  Prelegent przedstawił sposób montażu, typy i poszczególne rozwiązania modułowe, standardowe konfiguracje fabryczne dające możliwości szybkiego uruchamiana a przez  uproszczoną budowę rozdzielni w której pracują są idealnym rozwiązaniem do wszystkich miejsc  w których wymagany jest wysoki stopień ciągłości pracy.

3.  Na zebraniu w kwietniu, przy udziale 19 członków Koła wygłoszono prelekcję : pt. „ gospodarka energią elektryczną w gospodarstwach domowych, małych i wielkich odbiorców, np. wielko – powierzchniowych obiektów handlowych ; składniki kosztów orazpozycje i elementy cenowo – twórcze na rachunkach. Rodzaje i sposoby opomiarowania poboru energii elektrycznej u odbiorców .” - którą przedstawił kol. Stanisław Jung.

- w czasie prezentacji omówiono główne składniki poszczególnych pozycji rachunkowych Na  otrzymywanych rachunkach i fakturach za zużytą energię z podkreśleniem elementów składowych kosztów, które są zależne od odbiorcy.

- ponad to, zwrócono uwagę na pozycje kosztów, na które może wpływać odbiorca i dowolnie przez to kształtować wielkość rachunku za zużytą energię oraz na pozycje niezależne a tylko podwyższające kwoty należności dla dystrybutora.

- w drugiej części prezentacji przedstawiono, różne historyczne już rozwiązania budowy liczników, ich działanie i sposoby pomiaru zużycia energii elektrycznej.

- na zdjęciach przedstawiono budowę stosowanych liczników : elektrolitycznych, wahadłowych (Firmy Aron), tarczowych z różnymi liczydłami i obudowami ( w użyciu do dzisiaj), elektroniczne , różne typy do najnowszych , o możliwościach zdalnego odczytu stanu zużytej energii ; przez sieci telefonii komórkowej lub modemy w sieci internetowej.

- na zakończenie prezentacji przedstawiono ciekawy sposób pomiaru i rozliczania wielu użytkowników lokali w wielko - powierzchniowych domach handlowych i galeriach , przy wykorzystaniu sieci internetowej i urządzeń pomiarowo – przesyłowych.

4. Na zebraniu w maju, przy udziale 16 członków Koła , kol. Zbigniew Kaniewski przedstawił humorystyczne dowcipy i karykatury polityczne sławnych osób świata politycznego oraz celebrytów świata artystycznego. Kol. Zbigniew Kaniewski przygotował zestaw wybranych dowcipów z portalu Internetowego i pokazał w postaci prezentacji - z czego Świat się śmieje . Radosna atmosfera, wiele śmiechu i ożywiona dyskusja po prezentacji, była świadectwem dużego zainteresowania i właściwym doborem tematu prezentacji.

5. Na zebraniu w czerwcu przy udziale 18 członków Koła , prezentację wygłosił przedstawiciel Politechniki Poznańskiej dr Eugeniusz Sroczan na temat „ Programowanie pracy odbiorników i niekonwencjonalnych źródeł energii w budynku”. W omówieniu poszczególnych tematów poruszył rozwiązania dla budynku pasywnego, problemy prostej automatyzacji – już w fazie projektu domu z uwzględnieniem stabilizacji temperatury w funkcji pogody; wyposażenie instalacji w układy automatycznych sterowników oświetlenia, ogrzewania, wykorzystywania mocy, monitoringu, itp. Bardzo ciekawy rozdział dotyczył – instalacji elektrycznych jako techniczne wyposażenie budynku stanowiących istotny element warunkujący optymalną pacę przy zastosowaniu elementów ogniw fotowoltanicznych. Prelegent podał przykłady podziału obwodów instalacji odbiorczej na etapie budowy WLZ - jako : standardowe, uprzywilejowane, preferowane. Ponad to przedstawił prognozę produkcji energii poprzez ogniwa fotowoltanicze oraz algorytm procesu optymalizacji poziomu mocy pobieranej przez mikro sieci z sieci SEE ( aspekty techniczne do 83 % - u nas 13 – 18 % sprawność naszych układów fotowoltanicznych z uwagi na rozproszenia i generację ). Na zakończenie podano kilka przykładowych schematów i układów połączeń sterowania w systemie LCN oraz połączeń w sieci budynku, odbiorników uprzywilejowanych – preferowanych –standardowych.

6. Na zebraniu we wrześniu w obecności 14 członków Koła, kol. Wiktor Krygier wygłosił prelekcję wspomnieniową o zmarłym koledze Janie Dopierale, z którym wiele lat współpracował, podkreślając jego doświadczenie zawodowe i znaczne zasługi dla rozwoju energetyki poznańskiej. Zebrani minutą ciszy uczcili jego pamięć. Następnie przedstawicielka firmy „GEERS” przedstawiła bardzo ciekawą prelekcję z prezentacją wyrobów i aparatury audiometrycznej do badania słuchu osób w starszym wieku i mające problemy z niedosłuchem. Po wyjaśnieniu na szeregu plansz, biologicznych części ucha i działania receptorów zmysłu ludzkiego słuchu w części zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej narządu słuchu; przedstawiono przyczyny dlaczego tracimy słuch i problemy osób z niedosłuchem. Dla chętnych po prelekcji wykonano badanie adiometryczne z możliwością dobrania aparatu słuchowego. Ożywiona dyskusja po prezentacji, była świadectwem dużego zainteresowania i właściwym doborem tematu prezentacji.

7. Na zebraniu w październiku w obecności 12 członków Koła, kol. Zbigniew Kaniewski przygotował zestaw wybranych dowcipów z portalu Internetowego i pokazał w postaci prezentacji - z czego Świat się śmieje . Przedstawił, humorystyczne dowcipy i karykatury polityczne sławnych osób świata politycznego oraz celebrytów świata artystycznego. Radosna atmosfera, wiele śmiechu i ożywiona dyskusja po prezentacji, była świadectwem i dowodem potrzeby wesołości i właściwego doboru tematu zebrania Koła.2014 75 03

2014 75 04

Prezes Koła 75 Leszek Stanowski

More in this category: « Koło68 Koło79 »

Kalendarz

Maj 2022
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich