Print this page

Koło79

Koło nr 79 ENEA Operator Sp. z o.o  Rejon Dystrybucji Opalenica

2014

W dniu 11.12.2014 r. Koło SEP nr 79 działające przy ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Opalenica zorganizowało spotkanie świąteczno-noworoczne, w którym uczestniczyło 22 członków Koła. W trakcie spotkania podsumowano działalność Koła w 2014 roku oraz poddano dyskusji kierunki działalności w roku 2015.

Zarząd Koła zachęcał również członków do szerszego udziału w organizowanych przez Oddział Poznański SEP imprezach o charakterze naukowym (seminaria i sympozja) oraz turystycznym (wycieczki, rajd samochodowy).

                                               Prezes koła nr 79 Jacek Kurek


2013

W dniu 29.01.2013 r. Koło SEP nr 79 działające przy ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Opalenica zorganizowało spotkanie noworoczne, w której uczestniczyło 25 członków Koła. W trakcie spotkania podsumowano działalność Koła w 2012 roku oraz poddano dyskusji kierunki działalności w roku 2013.

Z kolei w dniu 03.12.2013 roku 18 członków Koła uczestniczyło w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Koła, w trakcie którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła oraz wybrano nowy Zarząd i kandydatów do władz Oddziału.

2014 79 01

Prezes Koła Jacek Kurek2014 79 02