Print this page

Koło3

Koło nr 3

2014

 

W roku 2014 odbyły się dwa zebrania koła w dniu 29 maja i w dniu 2 października.

Członkowie koła brali udział w:

-      seminarium szkoleniowym z cyklu Przepisy budowy oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na temat „NOWE NORMY SEP”,

-      XII Konferencji z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia”

-      n.t. ROZDZIELNICE W IZOLACJI GAZOWEJ 110 i 400 kV podczas Targów EXPOPOWER 2014,

-      V Konferencji z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu” n.t. TECHNIKA ŚWIETLNA 2014 podczas Targów EXPOPOWER 2014,

-      XVII Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich „Współczesne Urządzenia oraz Usługi Elektroenergetyczne, Telekomunikacyjne i Informatyczne „ Sieci i Instalacje – Zagadnienia Wybrane (referat kol. Łukasza Gorgolewskiego nt. Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - wybrane zagadnienia),

-      Warsztaty Projektowe "Projektowanie jako gra zespołowa"

Kol. Gorgolewski  jest:

-       sekretarzem Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OP SEP

-      członkiem Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP.

-      ekspertem SEP w grupach roboczych Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki: GR2 Wyposażenie techniczne budynków i GR4 Bezpieczeństwo pożarowe przygotowujących zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.

Publikacje

-      Łukasz Gorgolewski, Oświetlenie placu budowy w teorii i praktyce, Inżynier Budownictwa nr 1/2014 s.58- 61, nr 2/2014 s.92-95

-      Łukasz Gorgolewski, Instalacje elektryczne i ochrona przeciwpożarowa - Kilka uwag o warunkach technicznych, WARUNKI TECHNICZNE.PL nr 2/2014 s. 9-11

-      Łukasz Gorgolewski, Oświetlenie placu budowy, Miesięcznik INPE (Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych) nr 179 sierpień 2014, s. 48-56

Wyróżnienia

Kol. Łukasz Gorgolewski został wyróżniony przez ZG SEP medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego.

Prezes koła SEP nr 3 Łukasz Gorgolewski