20-lecie miesięcznika „elektro.info”

20-lecie miesięcznika „elektro.info”

elektroinfo

 

20-lecie miesięcznika „elektro.info”

 

 

 

 

Na początku października 2021 roku minęło 20 lat od ukazania się pierwszego numeru miesięcznika „elektro.info” na rynku wydawniczym. Periodyk ten jest jedną z sześciu gazet wydawanych przez Grupę MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k., na czele której czele stoi prezes Bogusława Wiewiórowska-Paradowska. Redaktorem naczelnym miesięcznika „elektro.info” od chwili jego powstania jest Julian Wiatr i dotychczas ukazało się 197 numerów czasopisma.

15 października bieżącego roku odbyła się w budynku Warszawskiej Akademii Ekonomiczno-Handlowej przy ul. Okopowej 59 w Warszawie konferencja techniczno-szkoleniowa n.t. ZASILANIE BUDYNKÓW W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Z WYKORZYSTANIEM FOTOWOLTAIKI połączona z obchodami jubileuszu 20-lecia miesięcznika „elektro.info”. Powitania gości i otwarcia konferencji dokonał redaktor naczelny Julian Wiatr, prezentując w swym wystąpieniu historię miesięcznika. Tradycyjnym elementem konferencji organizowanych przez miesięcznik „elektro.info” jest wręczanie nagród medialnych „VERBA DOCENT” przyznawanych przez redakcję. Ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 spowodowały, że oprócz tegorocznych wyróżnień wręczono także zaległe. Z Oddziału Poznańskiego SEP wyróżnienia otrzymali: Kol. Andrzej Książkiewicz za rok 2019 i Kol. Łukasz Gorgolewski za rok 2021. Nadmienić należy, że wcześniej (w 2017 roku) statuetką „VERBA DOCENT” wyróżnieni zostali inni członkowie OP SEP, a mianowicie Kol. Elżbieta Niewiedział i Kol. Ryszard Niewiedział.  

Podczas jubileuszowej konferencji podczas czterech sesji plenarnych przedstawiono 13 referatów. Na II sesji plenarnej referat p.t. „Kompensacja mocy biernej przy zasilaniu budynków z sieci elektroenergetycznej oraz zasilaniu z instalacji PV” zaprezentował Kol. Andrzej Książkiewicz z firmy ASTAT w Poznaniu. Referat wywołał duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję. Każdy z uczestników konferencji na adres e-mail podany podczas rejestracji otrzymał newsletter z linkiem do pobrania materiałów konferencyjnych. Podsumowania obrad oraz zamknięcia konferencji dokonał redaktor naczelny „elektro.info” - Julian Wiatr.

Po zakończeniu konferencji w Restauracji „PUB JK” odbyła się uroczysta kolacja jubileuszowa. Stworzyła ona okazję do złożenia gratulacji zespołowi dziennikarsko-redakcyjnemu miesięcznika „elektro.info”. Podkreślić należy wieloletnią współpracę Stowarzyszenia Elektryków Polskich - w tym Oddziału Poznańskiego - z redakcją miesięcznika. Przedstawiciele „elektro.info” są autorami referatów na corocznych sympozjach OP SEP z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” (2010 – 2021); redakcja „elektro.info” sprawuje patronat medialny nad w/w sympozjami; przedstawiciele „elektro.info” są autorami referatów na sympozjach szkoleniowych OP SEP z cyklu „Przepisy budowy oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych” (2012, 2014 i 2015); redakcja przekazuje aktualne numery „elektro.info” dla wszystkich uczestników imprez naukowo-technicznych organizowanych przez OP SEP, w których uczestniczyli przedstawiciele miesięcznika; wielu członków Oddziału Poznańskiego SEP jest autorami artykułów publikowanych w „elektro.info”, przy czym czworo z Nich wyróżnionych zostało nagrodami medialnymi „VERBA DOCENT”. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wręczyli następujące wyróżnienia: prezes SEP - Kol. Piotr Szymczak - Medal 100-lecia SEP dla redakcji miesięcznika oraz oddzielnie dla redaktora naczelnego Juliana Wiatra; prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP - Kol. Jerzy Barglik - Medal 100-lecia Oddziału ZW SEP dla redaktora naczelnego Juliana Wiatra; wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP - Kol. Ryszard Niewiedział - Medal prof. Józefa Węglarza dla redakcji miesięcznika „elektro.info”. Końcowym akcentem uroczystości było tradycyjne pokrojenie Tortu Jubileuszowego z napisem „20 lat elektro.info” przez redaktora naczelnego miesięcznika - Juliana Wiatra.   

 

 

foto1

Kol. Andrzej Książkiewicz wyróżniony statuetką „VERBA DOCENT” fot. elektro.info

 

foto2

Kol. Łukasz Gorgolewski wyróżniony statuetką „VERBA DOCENT” fot. elektro.into

 

foto3

Wiceprezes OP SEP wręcza Medal prof. Józefa Węglarza dla redakcji miesięcznika „elektro.info” prezes Bogusławie Wiewiórowskiej-Paradowskiej i redaktorowi naczelnemu Julianowi Wiatrowi fot. elektro.info

 

foto4

Wiceprezes OP SEP wręcza Medal prof. Józefa Węglarza dla redakcji miesięcznika „elektro.info” prezes Bogusławie Wiewiórowskiej-Paradowskiej i redaktorowi naczelnemu Julianowi Wiatrowi fot. elektro.info

 

Opracował: Ryszard Niewiedział - Wiceprezes OP SEP ds. naukowo-technicznych

Kalendarz

Maj 2022
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich