Spotkanie Sekcji Energetyki Oddziału Poznańskiego SEP - 24 czerwca 2021 r.

Spotkanie Sekcji Energetyki Oddziału Poznańskiego SEP - 24 czerwca 2021 r.

logo 2


Spotkanie Sekcji Energetyki

Oddziału Poznańskiego SEP

24 czerwca 2021

 

 

 

 

W dniu 24 czerwca 2021 w siedzibie Oddziału Poznańskiego SEP odbyło się spotkanie techniczne w ramach działalności Sekcji Energetyki Oddziału Poznańskiego SEP. W spotkaniu wzięły udział 23 osoby reprezentujące Zarząd Oddziału, poszczególne koła SEP oraz zaproszeni goście. W ramach spotkania przedstawiono dwa referaty dotyczące bardzo aktualnej tematyki dotyczącej magazynowania energii elektrycznej. 

Pierwszy referat przygotowało Biuro Inicjatyw Innowacyjnych Enea Operator. Pan mgr inż. Maciej Wachowiak omówił aktualnie realizowany projekt badawczo - rozwojowy Enei Operator nt. Innowacyjnych usług systemowych w postaci magazynów energii zwiększających jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej. Drugi referat pt Magazyny energii jako niezbędne ogniowo ewolucji, przygotował i wygłosił pan dr inż. Krzysztof Hajdrowski reprezentujący Biuro Innowacji i Transformacji Klimatycznej Enea S.A. Po obu wystąpieniach wywiązała się ciekawa dyskusja, którą zapoczątkował Przewodniczący Sekcji Energetyki mgr inż. Andrzej Pazda i która była ściśle związana z tematyką spotkania.

Prof. Hanna Mościcka przedstawiła wyniki swoich obliczeń dotyczących kosztów i trudności technicznych związanych z budową magazynów energii wykorzystujących różnego typu akumulatory. Dr inż. Andrzej Grzybowski prosił o bliższe szczegóły dotyczące przedstawionego projektu badawczo – rozwojowego i odpowiedź czym on się różni od już zastosowanych w praktyce magazynów np. w Spółce Orlen – Energa. Pozostali dyskutanci w tym m.in. inż. Roman Jabłoński, skupili się na problemie współpracy źródeł odnawialnych z magazynami energii elektrycznej. Po dyskusji obaj referenci odnieśli się do poszczególnych wypowiedzi i zgłoszonych wątpliwości. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że problemy związane z magazynowaniem energii będą wymagały szybkiego rozwiązania bo tylko to pozwoli na znaczące zwiększenie produkcji w OZE różnego typu.

Spotkanie podsumował Przewodniczący Sekcji dziękując uczestnikom za udział w pierwszym, po okresie ograniczeń, bezpośrednim spotkaniu, wskazując na celowość ich organizacji w przyszłości, zapraszając jednocześnie do aktywnego udziału w pracach Sekcji Energetyki. Na zakończenie przedstawił tematykę kolejnych planowanych spotkań technicznych, zaproponowanych przez Kolegium Sekcji na rok 2021. Wg planu mają one dotyczyć problematyki energetyki prosumenckiej oraz szeroko pojętej energetyki wodnej.

 

Sekcja1

Sekcja2

 

Opracował Andrzej Grzybowski

Kalendarz

Maj 2022
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich