Sprawozdanie z Seminarium "AKTUALNE ZAGADNIENIA BHP W ELEKTROENERGETYCE"

Sprawozdanie z Seminarium "AKTUALNE ZAGADNIENIA BHP W ELEKTROENERGETYCE"

baner do rejestracji2

 

Seminarium szkoleniowe Oddziału Poznańskiego SEP

AKTUALNE ZAGADNIENIA BHP W ELEKTROENERGETYCE

 

Istniejące zagrożenie sanitarne wymusiło zmianę formy tradycyjnego marcowego seminarium szkoleniowego Oddziału Poznańskiego SEP z cyklu Przepisy budowy oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Tegoroczne seminarium n.t. AKTUALNE ZAGADNIENIA BHP W ELEKTROENERGETYCE odbyło się w dniu 25 marca b.r. z prezentacją referatów w formie wideokonferencji. Współorganizatorem seminarium była Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu.

Prowadzącym seminarium był Kol. Ryszard Niewiedział - Wiceprezes OP SEP ds. naukowo-technicznych. W trakcie seminarium zaprezentowano następujące referaty:

  • Zakres kontroli PIP na budowach dotyczących przestrzegania przepisów BHP przy robotach elektrycznych - Roman Jabłoński (Oddział Poznański SEP);
  • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych  - Janusz Durowicz (Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP);
  • Zagadnienia BHP w świetle obowiązujących przepisów przy budowie oraz eksploatacji  urządzeń, instalacji i sieci elektrycznychWiesław Pieprzyk (Zarząd OP SEP);
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w świetle doświadczeń wybranej firmyMałgorzata Jurczok (Zarząd OP SEP).

Tradycyjnie oprócz referatów tematycznych przewidziana była także prezentacje firmowa, a mianowicie dr inż. Andrzej Książkiewicz z Firmy ASTAT Sp. z o.o. w Poznaniu przedstawił referat p.t. Jakość energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym. Teksty referatów prezentowanych na seminarium opracowane zostały w wersji elektronicznej w formie analogicznej, jak drukowane w latach ubiegłych. Wszystkim zarejestrowanym uczestnikom seminarium przesłano w przeddzień imprezy na podany wcześniej adres e-mail komplet materiałów seminaryjnych.

Po zakończeniu prezentacji referatów Kol. R. Niewiedział w krótkim wystąpieniu podziękował Autorom referatów za ich interesujące prezentacje oraz opracowania tekstowe, które zostały wcześniej przekazane uczestnikom seminarium. Szczególne podziękowania za zapewnienie obsługi informatycznej seminarium przekazał Kolegom Krzysztofowi Lewandowskiemu i Adamowi Dzięciołowi z Biura SEP w Warszawie oraz Koleżance Agnieszce Pawlickiej z Biura OP SEP. Podziękował również wszystkim uczestnikom seminarium szkoleniowego OP SEP za pozytywne ustosunkowanie się do przesłanego zaproszenia – liczba zarejestrowanych około 70 osób była na poziomie liczby uczestników szkoleń w latach poprzednich, które odbywały się w sali konferencyjnej WOIIB. Na zakończenie poinformował o planowanym, tradycyjnym już, XXIV listopadowym sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”.

Opracował: Ryszard Niewiedział – Wiceprezes OP SEP

Załącznik: Strona 1 materiałów Seminarium szkoleniowego OP SEP - marzec 2021 r. 

Kalendarz

Maj 2022
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich