Sprawozdanie z XXIII Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP im. prof. Józefa Węglarza n.t. "SIECI I INSTALACJE 2020"

Sprawozdanie z XXIII Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP im. prof. Józefa Węglarza n.t. "SIECI I INSTALACJE 2020"

XXIII Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP

im. prof. Józefa Węglarza

n.t. „SIECI I INSTALACJE 2020”

Istniejące uwarunkowania wymusiły zmianę formy tradycyjnego jesiennego sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP. XXIII Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” n.t. SIECI I INSTALACJE 2020 odbyło się w miesiącu grudniu 2020 r. z prezentacją referatów w formie wideokonferencji podczas trzech sesji w dniach (środy): 2, 9 i 16 grudnia 2020 r. w godzinach od 1100 do 1400. Po prezentacji każdego z referatów była możliwość wypowiedzi dyskusyjnych i zadawania pytań w formie czatu.

Współorganizatorem sympozjum była Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu. Sympozjum odbywało się pod patronatem medialnym: Wiadomości Elektrotechnicznych, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo Technicznego SEP – SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków Polskich – INPE oraz elektro.info.Tematyka referatów prezentowanych na sympozjum obejmowała: krajowe sieci elektroenergetyczne, stacje i rozdzielnice elektroenergetyczne, energetykę jądrową, elektromobilność, odbiorców energii elektrycznej, ochronę przeciwporażeniową, integrację zarządzania zasobami technicznymi i energetycznymi budynków inteligentnych.

Autorami referatów prezentowanych na XXIII Sympozjum byli pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych (Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie), Sekretarz Generalny SEP oraz pracownicy firm i instytucji poznańskich. Teksty referatów prezentowanych na sympozjum opracowane zostaną w wersji elektronicznej w formie analogicznej jak drukowane w latach ubiegłych. Termin ich udostępnienia uwarunkowany jest otrzymaniem odpowiednio przygotowanych tekstów referatów od Autorów. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy sympozjum otrzymają stosowną informację na podany wcześniej adres e-mail.  

Zgodnie z tradycją obrady XXIII Sympozjum (tym razem wirtualne) otworzyła Prezes OP SEP Aleksandra Rakowska, witając serdecznie zarejestrowanych uczestników sympozjum, a wśród nich: Dziekana Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Wojciecha Szeląga, wiceprezesów SEP Kazimierza Pawlickiego i Krzysztofa Wolińskiego, sekretarza generalnego SEP Jacka Nowickiego i wiceprzewodniczącego WOIIB Włodzimierza Drabera. W poszczególnych sesjach sympozjum przedstawiono poniższe referaty.

 

Sesja 1, środa 2 grudnia 2020 r., prowadząca sesję: Aleksandra Rakowska, Prezes OP SEP.

 • Sławomir Cieślik (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz) Jaką rolę odegrają sieci elektroenergetyczne prądu stałego w nowym systemie elektroenergetycznym Polski?
 • Jacek Nowicki (Sekretarz generalny SEP) Bloki jądrowe z reaktorami energetycznymi generacji III/III+.
 • Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska) Krajowe stacje 110 kV - przegląd rozwiązań i technologii. ­
 • Ryszard Batura (WSKM, Konin), Stanisław Olszewski (OP SEP) – Konstrukcje i wyposażenie eksploatowanych w Polsce rozdzielnic niskiego napięcia.
 • Ryszard Batura (WSKM, Konin), Stanisław Olszewski (OP SEP) – Stan i tendencje rozwojowe rozdzielnic niskiego napięcia.

Sesja 2, środa 9 grudnia 2020 r., prowadzący sesję: Stefan Granatowicz, Pełnomocnik i Doradca Prezesa SEP, Członek Prezydium Zarządu OP SEP.

 • Eugeniusz Sroczan (PWSZ im. H. Cegielskiego, Gniezno) Integracja zarządzania zasobami technicznymi oraz energetycznymi budynków inteligentnych z zastosowaniem BIoT.
 • Łukasz Gorgolewski (HELIOS, Poznań) – Dobór przewodów w instalacjach elektroenergetycznych i teletechnicznych budynków ze względu na reakcję na ogień.
 • Julian Wiatr (elektro.info, Warszawa) – Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach o układzie zasilania IT.
 • Andrzej Książkiewicz (ASTAT Poznań, OP SEP) – Kompensacja mocy biernej dla odbiorów o szybkich i częstych zmianach jej zapotrzebowania.
 • Julian Wiatr (elektro.info, Warszawa) – Uziemienia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia o układzie zasilania TN.

Sesja 3, środa 16 grudnia 2020 r., prowadzący sesję: Kazimierz Pawlicki (Wiceprezes SEP, Wiceprezes OP SEP)

 • Elżbieta Niewiedział (WSKM, Konin) Krajowa elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna w XXI wieku.
 • Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz) Charakterystyczne cechy procesów zapotrzebowania na moc przez wybranych odbiorców energii elektrycznej.
 • Jacek Nowicki (Sekretarz generalny SEP) Elektromobilność w lotnictwie.
 • Radosław Szczerbowski (Urząd Miasta Poznania) Wybrane aspekty rozwoju elektromobilności w aglomeracjach miejskich.
 • Łukasz Soszyński (MPK, Poznań) – Infrastruktura ładowania autobusów elektrycznych w Poznaniu.

 

Oficjalnego zamknięcia XXIII Sympozjum dokonał prowadzący sesję 3 Wiceprezes OP SEP Kazimierz Pawlicki. Serdecznie podziękował wszystkim osobom biorącym udział w organizacji tegorocznej tradycyjnej imprezy naukowo-technicznej Oddziału Poznańskiego SEP. Jednocześnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku złożył najlepsze Życzenia – zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wszechstronnej działalności stowarzyszeniowej bez ograniczeń sanitarnych.

Oczywistym jest, że tegoroczne sympozjum miało nieco skromniejsze program, niż sympozja w latach ubiegłych. Musiano zrezygnować z sesji warsztatowych i organizacji stanowisk wystawowych firm branżowych, które zazwyczaj cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników sympozjów. Również dyskusja w kwestiach wygłoszonych referatów była możliwa tylko na drodze internetowej. Jednakże celowość zorganizowania tradycyjnego jesiennego sympozjum OP SEP z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” potwierdziła liczba osób zainteresowanych tego typu imprezą naukowo-techniczną, która była na poziomie liczby uczestników sympozjów w latach poprzednich.

Opracował: Ryszard Niewiedział – Wiceprezes OP SEP

Załącznik 1: Strona 1 materiałów XXIII Sympozjum OP SEP

Załącznik 2: Materiały pokonferencyjne XXIII Sympozjum OP SEP

 

Kalendarz

Marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich