2019-10-18 Obchody 100-lecia SEP w Wielkopolsce

2019-10-18 Obchody 100-lecia SEP w Wielkopolsce

2019 10 18 100 lecie SEP 02100-lecie

Stowarzyszenia Elektryków Polskich

w Wielkopolsce

 

 

Oddział Poznański SEP jest jednym z 50-ciu oddziałów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, istniejącego od 1919 roku. W I Zjeździe Elektrotechników Polskich, odbytym w dniach 7÷9 czerwca 1919 roku w Warszawie, uczestniczyli przedstawiciele Kół Elektryków z Warszawy, Krakowa, Lwowa, Łodzi, Poznania i Sosnowca.
       Oddział Poznański SEP, należący zatem do założycieli Stowarzyszenia, zorganizował w dniu 18 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Poznańskiej uroczystość jubileuszową pod hasłem „100 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Wielkopolsce”.
Uroczystość jubileuszowa odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Powiatu Poznańskiego, Prezydenta Miasta Poznania i J. M. Rektora Politechniki Poznańskiej. Partnerami w organizacji tej uroczystości były wielkopolskie oddziały SEP z Kalisza, Konina i Piły oraz Firmy: ENEA Operator Sp. z o.o., MIKRONIKA, ELESTER-PKP, STRUNOBET-MIGACZ, ASTAT i Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT POZNAŃ S.A.
     
Należy podkreślić, że gdy jesienią 1945 r. reaktywowano działalność Oddziału Poznańskiego SEP, to zasięg działania oddziału obejmował teren całego ówczesnego województwa poznańskiego, w tym i Ziemię Lubuską. Zmiany administracyjne podziału Polski i utworzenie województwa zielonogórskiego spowodowały powstanie w 1952 r. Oddziału SEP w tym województwie. Natomiast w 1976 r. wydzielono Oddział Kaliski SEP, w 1977 r. – Oddział Koniński SEP, a w 1979 r. – Oddział Pilski SEP
    Uczestników jubileuszowego spotkania - w liczbie blisko 300 osób - powitała serdecznie Prezes Oddziału Poznańskiego SEP Aleksandra Rakowska. Następnie w krótkim wystąpieniu przedstawiła wielkopolskie oddziały SEP - poznański, kaliski, koniński i pilski wraz z wybranymi danymi statystycznymi. W kolejnej części swego wystąpienia przybliżyła sylwetkę patrona Oddziału Poznańskiego - Profesora Józefa Węglarza. Jednocześnie z ogromną radością i satysfakcją poinformowała zebranych, że zgodnie z decyzją Zarządu Głównego SEP rok 2020 został ogłoszony rokiem Profesora Józefa Węglarza. Zgodnie z programem referat okolicznościowy dotyczący historii energetyki poznańskiej i Oddziału Poznańskiego SEP przedstawił Andrzej Grzybowski - przewodniczący Komisji Historycznej OP SEP. 

   Spotkanie jubileuszowe było okazją do wręczenia wyróżnień, odznaczeń i medali zasłużonym członkom Stowarzyszenia i Gościom. Godność Zasłużonego Seniora SEP otrzymali: Tomasz Gorczyca, Aleksander Michalak, Andrzej Słupianek i Eugeniusz Spiralski. Szafirową Odznaką Honorową SEP otrzymali: Stanisław Byliński, Kazimierz Pawlicki i Leszek Stanowski. Złotą Odznaką Honorową SEP otrzymali: Halina Kemnic i Wojciech Kowalewski. Srebrną Odznaką Honorową SEP otrzymała Małgorzata Kozber.
     Miłym akcentem uroczystości było wręczenie Medali 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Pierwszy z medali dla Oddziału Poznańskiego Prezes SEP Piotr Szymczak przekazał na ręce poznańskich prezesów obecnych na uroczystości: Czesława Królikowskiego, Stefana Granatowicza, Kazimierza Pawlickiego i Aleksandry Rakowskiej. Następne medale 100-lecia otrzymali przedstawiciele instytucji współpracujących z OP SEP - Politechniki Poznańskiej, ENEA Operator, MIKRONIKA, ELESTER-PKP, STRUNOBET-MIGACZ, Międzynarodowych Targów Poznańskich, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; członkowie Oddziału Poznańskiego SEP - Henryk Kaczmarek, Rafał Kłaczyński, Aleksander Kordus, Jan Mieczysław Kowalak, Elżbieta Niewiedział, Władysław Opydo, Zbigniew Pawuła, Michał Rakowski, Antoni Stan, Bolesław Zaporowski, Adam Ziemski; członkowie Oddziału Kaliskiego SEP - Jan Adamkiewicz, Zbigniew Karolak, Joanna Paczesna, Andrzej Zeltman, Zenon Zgarda.
    Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia Gości. Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP Jerzy Barglik przekazał dla OP SEP Medal im. dr inż. Zbigniewa Białkiewicza. Następnie gratulowali Oddziałowi i złożyli życzenia przedstawiciele Patronów i Partnerów Uroczystości Jubileuszowej, instytucji współpracujących, bratnich oddziałów SEP i stowarzyszeń branżowych.
Na zakończenie części oficjalnej spotkania wystąpił Chór Kameralny Politechniki Poznańskiej VOLANTES SONI, prezentując bardziej lub mniej znane utwory wokalne.
Kolejnym elementem uroczystości jubileuszowej było trwające do późnych godzin wieczornych spotkanie koleżeńskie połączone z częścią gastronomiczną.
Każdy z uczestników wychodząc ze spotkania otrzymał egzemplarz wydawnictwa jubileuszowego „100 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Wielkopolsce”. 

Opracował: Ryszard Niewiedział – Wiceprezes OP SEP

2019 10 18 100 lecie SEP 02

2019 10 18 100 lecie SEP 05 patroni   2019 10 18 100 lecie SEP 04 partnerzy    

2019 10 18 100 lecie SEP 01

2019 10 18 100 lecie SEP 03 tort

 


Wstęp do wydawnictwa 100-lecie

    Rok 2019 to okazja do świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości Polski i wielu innych, ważnych jubileuszy obchodzonych na różnego rodzaju imprezach, spotkaniach, konferencjach i wystawach, na których przypominane są różne fakty historyczne i wspominamy ludzi, którzy tę historię tworzyli. Elektrycy zaś świętują jubileusz 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, aby uczcić zorganizowany w czerwcu 1919 roku I Zjazd Elektrotechników Polskich w Warszawie, na którym doszło do założenia naszego Stowarzyszenia. Dlatego zrozumiałe jest, że w roku 2019 zorganizowano wiele spotkań dla uczczenia tego wspaniałego jubileuszu. W kwietniu mogliśmy uczestniczyć w III Kongresie Elektryki Polskiej, a w czerwcu spotkaliśmy się na XXXIX Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów. Także oddziały, nazwane oddziałami założycielskimi SEP, świętują w tym roku swoje 100-lecie, a „młodsze” oddziały obchodzą 100-lecia naszego Stowarzyszenia oraz i swoje jubileusze – związane z czasem działania każdego z oddziałów.

   Oddział Poznański SEP im. prof. Józefa Węglarza jest jednym z założycielskich oddziałów. W I Zjeździe Elektrotechników Polskich w roku 1919 wzięli udział przedstawiciele poznańskich elektryków, a przewodniczącym Prezydium I Zjazdu był Stanisław Domagalski – właśnie z Poznania – dlatego rok 2019 jest okazją do świętowania wspaniałego jubileuszu 100-lecia SEP w Wielkopolsce. Dlaczego świętujemy jako przedstawiciele Wielkopolski, a nie tylko Oddziału Poznańskiego? Związane jest to z faktem, że początkowo w Oddziale Poznańskim działały koła skupiające elektryków z Kalisza, Konina i Piły. W kolejnych latach koła te stały się zalążkiem nowych oddziałów SEP. I tak Oddział Kaliski został powołany w roku 1976, Oddział Koniński w roku 1977, a Oddział Pilski w roku 1980. Najstarszy z oddziałów SEP w Wielkopolsce – Oddział Poznański od 12 listopada 2010 r. nosi imię prof. Józefa Węglarza. Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Głównego SEP rok 2020, dla uczczenia Patrona naszego oddziału, został ogłoszony rokiem prof. Józefa Węglarza.

Dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom
za działalność stowarzyszeniową, których aktywność, zaangażowanie, pasja, poświecony czas oraz tworzenie przyjacielskiej atmosfery
pozwala nam w 2019 r. cieszyć się wspólnie tym wspaniałym jubileuszem
100-lecia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH w WIELKOPOLSCE!

    

 

Kalendarz

Grudzień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich