2019-02-22 I Forum Kobiet Oddziału Poznańskiego SEP

2019-02-22 I Forum Kobiet Oddziału Poznańskiego SEP

2019 02 22 Forum 01I Forum

Kobiet Oddziału Poznańskiego SEP

Sprawozdanie i wnioski

 

Program I Forum Kobiet Oddziału Poznańskiego SEP (pobierz)

Sprawozdanie i wnioski (pobierz)

 

Obecne: 15 Pań, według listy

Program Forum

 1. Powitanie przez kol. Prezes Aleksandrę Rakowską
 2. Informacja o Ogólnopolskim Dyskusyjnym Forum Kobiet – kol. Renata Kurka sekretarz OP SEP
 3. Wykład dotyczący pierwszej pomocy przedmedycznej – kol. Małgorzata Jurczok członek ZO SEP, ratownik
 4. Wybór komisji wniosków
 5. Dyskusja dotycząca problemów, z jakimi się spotykają kobiety działając w kołach SEP
 6. Sformułowane wniosków

W Sali 117 budynku NOT spotkały się koleżanki z kół SEP Oddziału Poznańskiego na I Forum Kobiet Oddziału Poznańskiego SEP.

Na wstępie kol. Prezes Aleksandra Rakowska powitała zebrane koleżanki i podziękowała za przybycie. Poinformowała, że Centralna Komisja ds. Członków Zwyczajnych SEP od pięciu lat organizuje Dyskusyjne Forum Kobiet SEP. Odbyły się już 4 Fora organizowane przez koleżanki z Oddziałów Krakowskiego, Rzeszowskiego, Bielsko-Bialskiego i Łódzkiego. W tym roku forum będą organizowały koleżanki z Oddziału Białostockiego.

Kol. Renata Kurka szerzej omówiła Dyskusyjne Forum Kobiet SEP w poszczególnych latach, przedstawiła koleżanki, które w nich uczestniczyły. Poinformowała, że Zarząd Oddziału Poznańskiego SEP deleguje 4 koleżanki. Zachęcała do zgłaszania kandydatur.

Powiedziała, że na Forum w Łodzi powstała idea zorganizowania Oddziałowych Forów w celu zainteresowania jak największej ilości koleżanek działalnością w stowarzyszeniu.

Następnie kol. Małgorzata Jurczok, która jest ratownikiem, poprowadziła kurs udzielania pomocy przedmedycznej BLS. Po wstępnej części teoretycznej odbyła się część praktyczna. Koleżanki ćwiczyły na fantomach osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Ćwiczyły prawidłowe uciskanie klatki piersiowej, oddechy ratownicze, jak również użycie defibrylatora.

Po zajęciach praktycznych wybrano komisję wniosków w skład, której weszły koleżanki Agnieszka Pawlicka, Beata Filipczak i Renata Kurka.

Rozpoczęły się rozmowy w trakcie, których każda z koleżanek omówiła pokrótce swoją drogę zawodową
i działalność w SEP. Poruszono problem niedostatecznego przekazywania informacji członkom przez prezesów kół. Omówiono rolę kobiet w Stowarzyszeniu, którego większość członków stanowią mężczyźni. Wybrano delegatki na V Dyskusyjne Forum Kobiet SEP. Zebrane koleżanki potwierdzały konieczność spotykania się i wymiany informacji.

Wszystkie uczestniczki otrzymały materiały dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kalendarze SEP oraz Biuletyn SEP z 2018 r.

Sformułowano następujące wnioski

 1. Organizować cyklicznie Oddziałowe Fora Kobiet. Kolejne Forum zorganizować jeszcze w tym roku – zaproponowano początek grudnia.
 2. Zachęcać koleżanki z kół do udziału w Forum.
 3. Zebrane koleżanki nie widzą problemów wynikających z tego, że w kołach jest przewaga mężczyzn. Nie czują się dyskryminowane. Współpraca przebiega poprawnie.
 4. Są szerokie możliwości aktywnego działania w kołach, sekcjach i komisjach oddziałowych. Każda z koleżanek, która wyrazi taką chęć może aktywnie działać. Nie ma żadnych ograniczeń w związku płcią.
 5. Kobiety mają nieco inne spojrzenie na organizację pracy, co może być korzystne dla działania koła.
 6. Należy zwracać uwagę prezesom kół, aby przekazywali wszystkie informacje, które dostają z Zarządu Oddziału o organizowanych imprezach. W tym ważne jest przekazywanie szczegółowych informacji o pracy Zarządu Oddziału przekazywanych corocznie podczas Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału.
 7. Na V Ogólnopolskie Dyskusyjne Forum Kobiet SEP wybrane zostały koleżanki: Violetta Stachowiak, Małgorzata Kozber, Paulina Glatty, Renata Kurka
  Koszt ich udziału pokrywa Zarząd Oddziału Poznańskiego SEP.
  Koła mogą delegować na V Dyskusyjne Forum Kobiet SEP także inne koleżanki, ale muszą sfinansować ich udział ze środków koła.

Przygotowała: Renata Kurka

2019 02 22 Forum 01  2019 02 22 Forum 07  2019 02 22 Forum 10 
 2019 02 22 Forum 13  2019 02 22 Forum 20  2019 02 22 Forum 27

Kalendarz

Maj 2022
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich