2019.11.20-21 XXII Sympozjum: Sieci i instalacje 2019 - sprawozdanie

2019.11.20-21 XXII Sympozjum: Sieci i instalacje 2019 - sprawozdanie

2018 11 21 sympozjum A.RakowskaXXII Sympozjum z cyklu:
„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”
pt.:  SIECI I INSTALACJE 2019

Sprawozdanie z Sympozjum (pobierz)


2019 11 20 XXII Sympozjum 02 
  2019 11 20 XXII Sympozjum 03   2019 11 20 XXII Sympozjum 01
 Sala obrad
XXII Sympozjum OP SEP
(Fot. J. Wiatr)
   Prezes Oddziału Poznańskiego SEP
– Kol. Aleksandra Rakowska
otwiera obrady XXII Sympozjum OP SEP
(Fot.: J. Wiatr)
   Referat wiodący wygłasza
dr hab. inż. Sławomir Cieślik
z
Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego
w Bydgoszczy
(Fot. J. Wiatr)

 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY SYMPOZJUM
 Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej
 Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
TERMIN I MIEJSCE SYMPOZJUM
20 ÷ 21 listopada 2019 r.
 Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul. W. Węgorka 20
CEL I UCZESTNICY SYMPOZJUM
Cel sympozjum: przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwiązań systemowych oraz technologicznych stosowanych w sieciach i instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych oraz elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji. Sympozjum stanowić ma forum umożliwiające zdynamizowanie wymiany doświadczeń sposobów wdrażania wyników badań naukowych do praktyki projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej w obszarze sieci i instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych .
Uczestnikami sympozjum będą: pracownicy wyższych uczelni, projektanci, wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych; pracownicy obsługi technicznej osiedli i wspólnot mieszkaniowych; członkowie kierownictwa przedsiębiorstw i zakładów użyteczności publicznej; nauczyciele zawodu oraz osoby zainteresowane zastosowaniem układów zasilania energią elektryczną z sieci i instalacji inteligentnych. Autorzy referatów to: pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych, projektanci, pracownicy jednostek innowacyjno-wdrożeniowych, producenci urządzeń i systemów instalacyjnych. Nowoczesne rozwiązania systemowe i technologiczne przedstawią znaczący producenci, dystrybutorzy, a także wykonawcy urządzeń dla sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych obiektów z tradycyjnym wyposażeniem technicznym oraz inteligentnym (z rozbudowanymi systemami zarządzania energią i automatyką budynkową).
RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM
Środa, 20 listopada 2019 r.
  9.00  –  Otwarcie sekretariatu XXII Sympozjum
10.00 ÷ 12.00 – I Sesja plenarna
12.00  –  Otwarcie wystawy towarzyszącej XXII Sympozjum
12.00 ÷ 12.30 – P r z e r w a
12.30 ÷ 14.30 – II Sesja plenarna
14.30 ÷ 15.30 – P r z e r w a   n a   o b i a d
15.30 ÷ 17.00 – III Sesja plenarna
18.00  –  Spotkanie dyskusyjne w restauracji ESTELLA w miejscu obrad XXII Sympozjum
 Czwartek, 21 listopada 2019 r.
  9.00 ÷ 10.50 – IV Sesja plenarna
10.50 ÷ 11.10 – P r z e r w a
11.10 ÷ 12.30 – V Sesja plenarna
12.30 ÷ 13.00 – P r z e r w a
13.00  –  Panele dyskusyjne i warsztatowe
15.00  –  Zakończenie XXII Sympozjum (wydanie zaświadczeń)

TEMATYKA REFERATÓW PREZENTOWANYCH NA SYMPOZJUM

 •  Urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne i informatyczne w polskim systemie elektroenergetycznym przy braku paliw kopalnych
 • Morskie elektrownie wiatrowe
 • Wstęp do energetyki wodorowej
 • Awarie sieciowe i systemowe w krajowej sieci przesyłowej
 • Poznański Klaster Energii jako element Smart City
 • IoT w aspekcie systemu komunikacji dla Smart Grid oraz Smart Metering
 • Sposoby obliczania prądów zwarciowych w instalacjach elektrycznych
 • Cele i zasady certyfikacji wyrobów elektrotechnicznych
 • Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z  rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady unii europejskiej
 • Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - metodyka konstruowania
 • Nowe produkty rozdziału energii w  portfolio firmy Eaton Electric: rozdzielnice SN i transformatory SN/nn
 • Nowa rodzina zabezpieczeń w ofercie Schneider-Energy P3 i P5
 • Zabezpieczenia topikowe specjalne i przeciwprzepięciowe nowej generacji dla instalacji fotowoltaicznych
 • Funkcjonalności instalacji budynku prosumenta udostępniane przez chmurę i internet 5G
 • Nowe trendy w zintegrowanych systemach ochrony infrastruktury technicznej
 • Dostępność budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami w aspekcie instalacji elektrycznych
 • Stacjonarne systemy detekcji gazów
  Zakres tematyczny XXII Sympozjum obejmuje w sposób kompleksowy i kompetentny problematykę pojawiającą się wskutek integracji sieci i instalacji technicznych obiektów w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza w warstwie informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji oraz optymalizacji rozwiązań.
  Szczegółowy program poszczególnych sesji będzie dostępny na stronie internetowej Oddziału Poznańskiego SEP bezpośrednio przed Sympozjum.

WYSTAWA I PANELE DYSKUSYJNO-WARSZTATOWE

Sesjom referatowym XXII Sympozjum towarzyszyć będzie tradycyjnie wystawa firm branżowych, na których przedstawiciele producentów, dystrybutorów i wykonawców urządzeń i systemów instalacji zaprezentują nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne związane tematycznie z programem sympozjum. Natomiast po V-tej sesji plenarnej przewiduje się zorganizowanie paneli dyskusyjnych i warsztatowych,

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi netto 300,00 zł od osoby plus 23% VAT i obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały sympozjum, zaświadczenie o uczestnictwie, poczęstunek podczas przerw i na spotkaniu dyskusyjnym.
Dla członków WOIIB i OP SEP zgłaszających się indywidualnie uczestnictwo w sympozjum bez udziału w spotkaniu dyskusyjnym jest bezpłatne.
UWAGA! Dla członków WOIIB i OP SEP zgłaszających się indywidualnie koszt uczestnictwa w sympozjum wraz z udziałem w spotkaniu dyskusyjnym wynosi 80,00 zł + 23% VAT.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w XXII Sympozjum OP SEP należy przesłać do dnia 15 listopada 2019 r. na załączonym formularzu „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W XXII SYMPOZJUM” z podaniem daty dokonania określonej w nim wpłaty.
Formularz zgłoszenia uczestnictwa można także pobrać ze stron internetowych:
Zarządu Głównego SEP     http://www.sep.com.pl
Oddziału Poznańskiego SEP     http://www.sep.poznan.pl
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa http://www.woiib.org.pl

 

Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje (pocztą, faksem lub e-mailem) sekretariat Sympozjum:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański im. prof. Józefa Węglarza
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9
Tel.: 61 853 6514, 61 856 0251, 61 856 0367
Fax: 61 856 0368,  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiceprezes OP SEP
Ryszard Niewiedział

Kalendarz

Grudzień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich