2018.11.21-22 XXI Sympozjum: Sieci i instalacje 2018 - podsumowanie

2018.11.21-22 XXI Sympozjum: Sieci i instalacje 2018 - podsumowanie

2018 11 21 sympozjum A.RakowskaXXI Sympozjum z cyklu:
„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”
pt.:  SIECI I INSTALACJE 2018

 

 

W dniach 21 i 22 listopada 2018 roku w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu odbyło się XXI Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”.
Sympozja te – zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją – stanowią forum wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, teletechników, automatyków, informatyków. Bieżąca edycja sympozjum nosiła tytuł: „Sieci i instalacje 2018”.
Tematyka XXI Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia:

  • Polska elektroenergetyka – aktualne problemy i wyzwania - Referat generalny (pobierz)
  • linie napowietrzne i linie kablowe – propozycje nowych rozwiązań;
  • wpływ Energiewende i polityki energetycznej krajów UE na polski sektor energii;
  • sztuczna inteligencja we współczesnych instalacjach automatyki budynkowej;
  • projektowanie i eksploatacja sieci przesyłowych, rozdzielczych i dystrybucyjnych;
  • projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach klasycznych i inteligentnych;
  • wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej;
  • sterowanie, monitorowanie i zarządzanie w elektroenergetyce.

Organizatorami sympozjum był Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Józefa Węglarza, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Sympozjum odbywało się pod patronatem medialnym: Wiadomości Elektrotechnicznych, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo Technicznego SEP – SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków Polskich – INPE oraz Elektro.Info.
Autorami referatów prezentowanych na XXI Sympozjum i w większości wydanych drukiem w postaci oddzielnego zeszytu (ISBN 978-83-950902-2-6) byli pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych (Politechnik: Poznańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie) oraz przedstawiciele znaczących producentów, dystrybutorów, a także wykonawców urządzeń dla sieci i instalacji elektrycznych obiektów tradycyjnych oraz inteligentnych. W sympozjum uczestniczyło blisko 180 osób z całej Polski, w tym liczna grupa studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz uczniów Technikum Energetycznego i Zespołu Szkół Elektrycznych z Poznania. W obradach XXI Sympozjum udział wzięli m.in. wiceprezesi ZG SEP – Koledzy: Kazimierz Pawlicki i Krzysztof Woliński oraz redaktorzy naczelni czasopism: Wiadomości Elektrotechnicznych, SPEKTRUM i elektro.info.
Obrady XXI Sympozjum odbyły się w pięciu sesjach plenarnych, na których zostało zaprezentowanych 18 referatów (w tym 3 generalne) i 3 komunikaty firmowe.
Sympozjum towarzyszyły 3 sesje warsztatowe oraz wystawa, na której 13 firm prezentowało swoją ofertę handlową.
Obszerne sprawozdania z przebiegu XXI Sympozjum OP SEP zostaną opublikowane w czasopismach pełniących patronat medialny nad sympozjum oraz Biuletynie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Biuletynie Oddziału Poznańskiego SEP.

Wiceprezes OP SEP
Ryszard Niewiedział

Kalendarz

Sierpień 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich