2019.11.20-21 XXII Sympozjum: Sieci i instalacje 2019

2019.11.20-21 XXII Sympozjum: Sieci i instalacje 2019

2018 11 21 sympozjum A.RakowskaXXII Sympozjum z cyklu:
„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”
pt.:  SIECI I INSTALACJE 2019

Zgłoszenie uczestnictwa (pobierz)

Informacja o Sympozjum (pobierz)

 WSPÓŁORGANIZATORZY SYMPOZJUM
 Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej
 Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
TERMIN I MIEJSCE SYMPOZJUM
20 ÷ 21 listopada 2019 r.
 Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul. W. Węgorka 20
CEL I UCZESTNICY SYMPOZJUM
Cel sympozjum: przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwiązań systemowych oraz technologicznych stosowanych w sieciach i instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych oraz elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji. Sympozjum stanowić ma forum umożliwiające zdynamizowanie wymiany doświadczeń sposobów wdrażania wyników badań naukowych do praktyki projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej w obszarze sieci i instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych .
Uczestnikami sympozjum będą: pracownicy wyższych uczelni, projektanci, wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych; pracownicy obsługi technicznej osiedli i wspólnot mieszkaniowych; członkowie kierownictwa przedsiębiorstw i zakładów użyteczności publicznej; nauczyciele zawodu oraz osoby zainteresowane zastosowaniem układów zasilania energią elektryczną z sieci i instalacji inteligentnych. Autorzy referatów to: pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych, projektanci, pracownicy jednostek innowacyjno-wdrożeniowych, producenci urządzeń i systemów instalacyjnych. Nowoczesne rozwiązania systemowe i technologiczne przedstawią znaczący producenci, dystrybutorzy, a także wykonawcy urządzeń dla sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych obiektów z tradycyjnym wyposażeniem technicznym oraz inteligentnym (z rozbudowanymi systemami zarządzania energią i automatyką budynkową).
 RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM
Środa, 20 listopada 2019 r.
  9.00  –  Otwarcie sekretariatu XXII Sympozjum
10.00 ÷ 12.00 – I Sesja plenarna
12.00  –  Otwarcie wystawy towarzyszącej XXII Sympozjum
12.00 ÷ 12.30 – P r z e r w a
12.30 ÷ 14.30 – II Sesja plenarna
14.30 ÷ 15.30 – P r z e r w a   n a   o b i a d
15.30 ÷ 17.00 – III Sesja plenarna
18.00  –  Spotkanie dyskusyjne w restauracji ESTELLA w miejscu obrad XXII Sympozjum
 Czwartek, 21 listopada 2019 r.
  9.00 ÷ 10.50 – IV Sesja plenarna
10.50 ÷ 11.10 – P r z e r w a
11.10 ÷ 12.30 – V Sesja plenarna
12.30 ÷ 13.00 – P r z e r w a
13.00  –  Panele dyskusyjne i warsztatowe
15.00  –  Zakończenie XXII Sympozjum (wydanie zaświadczeń)

TEMATYKA REFERATÓW PREZENTOWANYCH NA SYMPOZJUM

 •  Urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne i informatyczne w polskim systemie elektroenergetycznym przy braku paliw kopalnych
 • Morskie elektrownie wiatrowe
 • Wstęp do energetyki wodorowej
 • Awarie sieciowe i systemowe w krajowej sieci przesyłowej
 • Poznański Klaster Energii jako element Smart City
 • IoT w aspekcie systemu komunikacji dla Smart Grid oraz Smart Metering
 • Sposoby obliczania prądów zwarciowych w instalacjach elektrycznych
 • Cele i zasady certyfikacji wyrobów elektrotechnicznych
 • Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z  rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady unii europejskiej
 • Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - metodyka konstruowania
 • Nowe produkty rozdziału energii w  portfolio firmy Eaton Electric: rozdzielnice SN i transformatory SN/nn
 • Nowa rodzina zabezpieczeń w ofercie Schneider-Energy P3 i P5
 • Zabezpieczenia topikowe specjalne i przeciwprzepięciowe nowej generacji dla instalacji fotowoltaicznych
 • Funkcjonalności instalacji budynku prosumenta udostępniane przez chmurę i internet 5G
 • Nowe trendy w zintegrowanych systemach ochrony infrastruktury technicznej
 • Dostępność budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami w aspekcie instalacji elektrycznych
 • Stacjonarne systemy detekcji gazów
  Zakres tematyczny XXII Sympozjum obejmuje w sposób kompleksowy i kompetentny problematykę pojawiającą się wskutek integracji sieci i instalacji technicznych obiektów w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza w warstwie informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji oraz optymalizacji rozwiązań.
  Szczegółowy program poszczególnych sesji będzie dostępny na stronie internetowej Oddziału Poznańskiego SEP bezpośrednio przed Sympozjum.

WYSTAWA I PANELE DYSKUSYJNO-WARSZTATOWE

Sesjom referatowym XXII Sympozjum towarzyszyć będzie tradycyjnie wystawa firm branżowych, na których przedstawiciele producentów, dystrybutorów i wykonawców urządzeń i systemów instalacji zaprezentują nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne związane tematycznie z programem sympozjum. Natomiast po V-tej sesji plenarnej przewiduje się zorganizowanie paneli dyskusyjnych i warsztatowych,

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi netto 300,00 zł od osoby plus 23% VAT i obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały sympozjum, zaświadczenie o uczestnictwie, poczęstunek podczas przerw i na spotkaniu dyskusyjnym.
Dla członków WOIIB i OP SEP zgłaszających się indywidualnie uczestnictwo w sympozjum bez udziału w spotkaniu dyskusyjnym jest bezpłatne.
UWAGA! Dla członków WOIIB i OP SEP zgłaszających się indywidualnie koszt uczestnictwa w sympozjum wraz z udziałem w spotkaniu dyskusyjnym wynosi 80,00 zł + 23% VAT.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w XXII Sympozjum OP SEP należy przesłać do dnia 15 listopada 2019 r. na załączonym formularzu „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W XXII SYMPOZJUM” z podaniem daty dokonania określonej w nim wpłaty.
Formularz zgłoszenia uczestnictwa można także pobrać ze stron internetowych:
Zarządu Głównego SEP     http://www.sep.com.pl
Oddziału Poznańskiego SEP     http://www.sep.poznan.pl
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa http://www.woiib.org.pl

 

Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje (pocztą, faksem lub e-mailem) sekretariat Sympozjum:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański im. prof. Józefa Węglarza
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9
Tel.: 61 853 6514, 61 856 0251, 61 856 0367
  Fax: 61 856 0368,  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiceprezes OP SEP
Ryszard Niewiedział

Kalendarz

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich