2018.03.12 Zawiadomienie o śmierci prof. dr hab. inż. Zbigniewa Steina

2018.03.12 Zawiadomienie o śmierci prof. dr hab. inż. Zbigniewa Steina

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy2018 Stein Zbigniew

o śmierci naszego Szanownego Kolegi

Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Steina

Zbigniew Stein urodził się 9 lipca 1931 r. w Poznaniu.

Działalność zawodowa Profesora Zbigniewa Steina w szkolnictwie wyższym rozpoczęła się w 1951 roku, kiedy jeszcze jako student podjął pracę w charakterze z-cy asystenta w ówczesnej Szkole Inżynierskiej w Poznaniu. Po ukończeniu studiów, pracował w ówczesnej Katedrze Maszyn Elektrycznych kierowanej przez prof. Józefa Węglarza awansując na kolejne stanowiska: asystenta, starszego asystenta i adiunkta. W 1968 roku został mianowany na stanowisko docenta. Od 1986 roku pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 1992 roku do chwili przejścia na emeryturę, na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1954-1957 pracował również w pracowni projektowej Poznańskiego Przedsiębiorstwa Elektryfikacji Rolnictwa.

Profesor Zbigniew Stein był autorem wielu artykułów w czasopismach oraz materiałach konferencji krajowych i międzynarodowych, dwóch książek-podręczników i kilku skryptów.

Profesor Zbigniew Stein pełnił wiele funkcji kierowniczych w Politechnice Poznańskiej. W latach 1958-1968 był kierownikiem organizacyjno-administracyjnym Dziekanatu Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, pełniąc jednocześnie obowiązki prodziekana. W 1969 przejął funkcję Dziekana Wydziału Elektrycznego i funkcję tą pełnił nieprzerwanie przez cztery kadencje. Na funkcję Dziekana Wydziału został ponownie wybrany w roku 1990 oraz 1993. W roku 1981 został wybrany na funkcję dyrektora Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej. Funkcję tę pełnił do roku 1990, kiedy został ponownie wybrany na funkcję Dziekana Wydziału.

Jako dowód zaufania ze strony Senatu PP do osoby Profesora Z. Steina można uznać również to, że przez dwadzieścia lat powierzano mu funkcję przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej. Przez wiele lat był Profesor Z. Stein przewodniczącym senackiej komisji ds. Ustaw i Statutu i właściwie jest głównym autorem pierwszego (po roku 1989) Statutu Politechniki oraz kilku kolejnych regulaminów studiów.

Kol. Zbigniew Stein od roku 1955 był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Był członkiem Koła SEP nr 5 przy Politechnice Poznańskiej.

W Stowarzyszeniu pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Koła SEP nr 5 przy Politechnice Poznańskiej, z-cy skarbnika w Zarządzie OP SEP oraz członka Komisji Rewizyjnej OP SEP. Był członkiem i Przewodniczącym Komisji ds. Młodzieży i Studentów przy Zarządzie Oddziału SEP w Poznaniu oraz członkiem takiej Komisji przy Zarządzie Głównym SEP. Od 16 lat był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Oddziału Poznańskiego SEP, oraz członkiem Rady Ośrodka Izby Rzeczoznawców SEP w Poznaniu, a przez dwie kadencję – pełnił funkcję przewodniczącego Rady Ośrodka.

W roku 1998 Zarząd Główny SEP przyznał Kol. Z. Steinowi godność Zasłużonego Seniora SEP, natomiast w 2010 roku podczas XXXV Walny Zjazd Delegatów SEP w Katowicach Koledze Zbigniewowi Steinowi przyznał godność Honorowego Członka SEP.

Przez jedną kadencję reprezentował Oddział Poznański SEP w Radzie Wielkopolskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT).

Dotychczasowa działalność zawodowa i stowarzyszeniowa Kol. Zbigniewa Steina została uhonorowana licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami państwowymi, regionalnymi i stowarzyszeniowymi. Kol. Z. Stein odznaczony został m.in. Srebrną (1966), Złotą (1972) i Szafirową (2015) Odznaką Honorową SEP oraz Srebrną (1969) i Złotą (1982) Odznaką Honorową NOT.

Kalendarz

Maj 2022
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich