2016.11.23-24 XIX Sympozjum - Sprawozdanie

2016.11.23-24 XIX Sympozjum - Sprawozdanie

Sprawozdanie z2016 XIX 02

XIX Sympozjum z cyklu:

„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”

pt.:  SIECI I INSTALACJE – TEORIA I PRAKTYKA

W dniach 23 i 24 listopada 2016 roku w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu odbyło się XIX Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”.

Sympozja te – zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją – stanowią forum wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, teletechników, automatyków, informatyków.
Bieżąca edycja sympozjum nosiła tytuł: „Sieci i instalacje – teoria i praktyka”.

2016 XIX 02    2016 XIX 01

Otwarcie obrad sympozjum
przez Prezesa Oddziału Poznańskiego SEP
- Kol. Kazimierza Pawlickiego

  Referat generalny wygłasza
dr hab. inż. Sławomir Cieślik
z Politechniki Wrocławskiej, Prezes Oddziału Bydgoskiego SEP

 

Tematyka XIX Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia:

  • wyższe harmoniczne prądów i napięć w systemach elektroenergetycznych;
  • wymagania środowiskowe dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych;
  • efektywność energetyczna a straty energii elektrycznej;
  • projektowanie i eksploatacja sieci przesyłowych, rozdzielczych i dystrybucyjnych;
  • projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach klasycznych i inteligentnych;
  • wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej;
  • sterowanie, monitorowanie i zarządzanie w elektroenergetyce.

Organizatorami sympozjum był Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Józefa Węglarza, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Sympozjum dofinansowane zostało ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Sympozjum odbywało się pod patronatem medialnym: Wiadomości Elektrotechnicznych, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo Technicznego SEP – SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków Polskich – INPE oraz elektro.info.

Autorami referatów prezentowanych na XIX Sympozjum i w większości wydanych drukiem w postaci oddzielnego zeszytu (ISBN 978-83-940441-6-9) byli pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych (Politechnik: Poznańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie) oraz przedstawiciele znaczących producentów, dystrybutorów, a także wykonawców urządzeń dla sieci i instalacji elektrycznych obiektów tradycyjnych oraz inteligentnych. W sympozjum uczestniczyło blisko 200 osób z całej Polski w tym liczna grupa studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych z Poznania.

Obrady XIX Sympozjum odbyły się w pięciu sesjach plenarnych, na których zostało zaprezentowanych 16 referatów (w tym 3 generalne) i 2 komunikaty firmowe.

Sympozjum towarzyszyły 2 sesje warsztatowe oraz wystawa, na której 11 firm prezentowało swoją ofertę handlową.

Obszerne sprawozdania z przebiegu XIX Sympozjum OP SEP zostaną opublikowane w czasopismach pełniących patronat medialny nad sympozjum oraz Biuletynie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Biuletynie Oddziału Poznańskiego SEP.

 

              Wiceprezes OP SEP
            Ryszard Niewiedział

Kalendarz

Grudzień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich