Print this page

2015.05.27 XIII Konferencja: Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia

instalacje wnXIII Konferencja Naukowo-Techniczna n.t.
ELEKTROENERGETYCZNE STACJE I ROZDZIELNICE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

27maja 2015 r. w godzinach 10.00÷15.00 na terenach MTP, pawilon 7, sale G i H
podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2015

ZAPROSZENIE (pobierz)

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (pobierz)

Organizatorzy Konferencji:                  

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Firmy zaproszone:

              ABB Sp. z o.o

              ELEKTROBUDOWA S.A.

              Elektrometal Energetyka S.A.

              ELEKTROMONTAŻ POZNAŃ S.A.

              ZPUE HOLDING Sp. z o.o.

Termin i miejsce Konferencji:

27maja 2015 r. w godzinach 10.00÷15.00 na terenach MTP, pawilon 7, sale G i H

podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2015

Program Konferencji:

  9.00      Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników

10.00      Otwarcie konferencji – Prezes Oddziału Poznańskiego SEP

10.15      Nowoczesne stacje i rozdzielnice średniego napięcia – dr inż. Waldemar Dołęga (Politechnika   Wrocławska)

10.45      Zdalnie sterowane rozdzielnice kompaktowe w sieciach pierścieniowych SN – Paweł Wróblewski (ABB Sp. z o.o.)

11.15      Automatyka, detekcja zwarć, rekonfiguracja zasilania w sieciach miejskich SN – Adam Haraziński (ABB Sp. z o.o.)

11.45 ÷ 12.15    P r z e r w a

12.15      Rozdzielnice średnionapięciowe ELEKTROBUDOWA S.A.– Stanisław Wapniarski (ELEKTROBUDOWA S.A.)

12.45      Rozdzielnice średniego napięcia produkcji ZPUE Elektromontaż Poznań S.A. – Paweł Roszak (ZPUE Elektromontaż Poznań S.A.)

13.15      Stacje transformatorowe kompaktowe prefabrykowane SN/nn oraz złącza kablowe SN wobec standardów ENEA Operator Sp. z o. o. – Hubert Kania (ZPUE HOLDING Sp. z o.o.)

13.45      Kompleksowe rozwiązania nowoczesnych bezobsługowych rozdzielnic SN oraz zespołów zabezpieczeń  produkcji Elektrometal Energetyka S.A. – Andrzej Jądrzyk (Elektrometal Energetyka S.A.)

14.15 ÷ 14.45    P a n e l   d y s k u s y j n y

14.45 ÷ 15.00    Zakończenie konferencji i wręczenie zaświadczeń OP SEP i WOIIB

Informacje dla uczestników Konferencji:

       Wstęp na XIII Konferencję jest bezpłatny po przesłaniu do dnia 15 maja 2015 r. na adres Oddziału Poznańskiego SEP formularza zgłoszenia
pobranego z Biura OP SEP lub ze stron internetowych:

            Zarządu Głównego SEP                                               http://www.sep.com.pl

            Oddziału Poznańskiego SEP                                         http://www.sep.poznan.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc według kolejności ich wpływu.

Wstęp na teren MTP jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie www.mtp24.pl lub w punkcie rejestracji przed wejściem na tereny targowe.

Oddział Poznański SEP zaprasza również do odwiedzenia stoiska informacyjno-wystawowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER w dniach 26÷28 maja 2015  r. w pawilonie 7, stoisko nr 23.