Print this page

2015.03.26 Seminarium: Bezpieczeństwo pożarowe w instalacjach i urządzeniach elektrycznych

elektryka pozar

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ POZNAŃSKI im. Prof. Józefa Węglarza
oraz
WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

zapraszają uprzejmie na seminarium szkoleniowe z cyklu
Przepisy budowy oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

na temat
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W INSTALACJACH I URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

organizowane w czwartek 26 marca 2015 r. w godzinach od 9.00 do 15.00
w sali konferencyjnej WOIIB w Poznaniu, przy ul. Dworkowej 14

CEL I ZAKRES SEMINARIUM

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną opracowania kilku Autorów, które stanowić mają próbę przybliżenia rozległej tematyki, jaką jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych podczas pożaru. Zawarte w treści referatów zagadnienia nie wyczerpują oczywiście tej tematyki. Stanowić one mają podstawowe wskazania dla projektantów, wykonawców oraz inwestorów w tym zakresie. 

PROGRAM SEMINARIUM

9.00 ÷  9.15 Otwarcie i wprowadzenie do tematyki seminarium – przedstawiciel Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP                  

9.15 ÷ 10.00 Problematyka uzgadniania projektów budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – Ryszard Zaguła (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Oddział w Poznaniu)

10.00 ÷ 10.45 Proces spalania i rozwój pożaru – Julian Wiatr (elektro.info – Warszawa)

10.45 ÷ 11.30 Wymagania dla instalacji przeciwpożarowych – Julian Wiatr (elektro.info Warszawa)                                                                                                         

11.30 ÷ 12.00 P r z e r w a                                                                                                

12.00 ÷ 12.45 Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych – Łukasz Gorgolewski (HELIOS s.c. – Poznań)

12.45 ÷ 13.30 Ochrona przeciwpożarowa w Resorcie Obrony Narodowej – Maciej Schneider (Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej – Poznań)

13.30 ÷  14.15 Systemy sygnalizacji pożaru – Grzegorz Szot (Siemens Sp. z o.o. – Poznań)

14.15÷ 14.45 Panel dyskusyjny                                                                                       

14.45 ÷ 15.00 Podsumowanie seminarium i wręczenie zaświadczeń                                          

DO UDZIAŁU W SEMINARIUM ZAPRASZAMY zainteresowanych tematyką, a w szczególności:

  • projektantów i eksploatatorów instalacji elektrycznych,
  • wykonawców elektrycznych robót budowlano- montażowych,
  • członków komisji kwalifikacyjnych,
  • wykładowców kursów oraz nauczycieli zawodu.

 

MATERIAŁY I ZAŚWIADCZENIA

Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia OP SEP i WOIIB
o ukończeniu seminarium szkoleniowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi netto 150,- zł od osoby plus 23% podatku VAT.   

Dla członków Oddziału Poznańskiego SEP lub WOIIB (posiadających opłacone składki)
udział w seminarium jest bezpłatny.

Wpłaty można dokonywać tylko przelewem na konto:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Poznański
PKO BP I O/Poznań   76 1020 4027 0000 1602 0031 0235
NIP 7781177339

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa
(jedną z poniższych form):

  • faksem na nr 61 856 03 68,  
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  • listownie

w Biurze Oddziału Poznańskiego SEP: ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań
z wykorzystaniem poniższego formularza, wpisując czytelnie:

  • imię, nazwisko, tytuł i stanowisko uczestnika,
  • dane do kontaktu (adres, telefon, e-mail),
  • datę dokonania wpłaty lub przelewu.

Zaproszenie (pobierz                              Zgłoszenie uczestnictwa (pobierz)

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20 marca 2015 r., przy czym zgłoszenia przyjmowane będą tylko do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! Organizatorzy seminarium nie zapewniają miejsc parkingowych przed siedzibą WOIIB
przy ul. Dworkowej 14 w Poznaniu.