2015.01.21 Spotkanie noworoczne

2015.01.21 Spotkanie noworoczne

2015 noworoczne 01


 

 

 
Wystąpienie Prezesa OP SEP
– Kolegi Kazimierza Pawlickiego

Spotkanie Noworoczne Oddziału Poznańskiego SEP im. Prof. Józefa Węglarza

dnia 21 stycznia 2015 roku w salach Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2
odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie działaczy i sympatyków Oddziału Poznańskiego SEP im. Prof. Józefa Węglarza.
Nieprzerwana tradycja tych spotkań sięga roku 1978, kiedy to ówczesny Prezes OP SEP – Kol. Wojciech Weiss – zaprosił na pierwsze noworoczne spotkanie aktyw SEP-owski.

      Uczestników spotkania – w liczbie ponad 100 osób – powitał Prezes Oddziału Kazimierz Pawlicki.
Spośród przybyłych Gości wymienił: Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej – Profesora Zbigniewa Nadolnego, Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Kol. Piotra Szymczaka, Prezesa Oddziału Gorzowskiego SEP – Kol. Eugeniusza Kaczmarka, Członków Honorowych SEP – Kolegów: Wiceprezesa ZG SEP Stefana Granatowicza, Profesora Zbigniewa Steina i Ryszarda Niewiedziała, Panią Profesor Aleksandrę Rakowską – pełniącą funkcję  Prorektora Politechniki Poznańskiej w poprzednich dwóch kadencjach, Pana Profesora Andrzeja Demenkę – Przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki PAN, Dyrektora Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki  – Panią Irenę Gruszkę, Przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Kol. Włodzimierza Drabera,  Kapelana Elektryków i Ciepłowników w Poznaniu – Księdza Kanonika Piotra Pieca, Prezes Automobilklubu Wielkopolskiego – Pana Roberta Werle, a także przedstawicieli Firm współpracujących z Poznańskim Oddziałem SEP, m.in. Prezesa B.S.iP.E. ENERGOPROJEKT-Poznań – Pana Jarosława Pałasza i Wiceprezesa ENEA Operator – Pana Jakuba Kamyka.

Następnie w krótkim wystąpieniu Prezes Kazimierz Pawlicki przedstawił krótką informację o działalności Oddziału w roku 2014, przy czym spośród ważnych dokonań i wydarzeń wymienił następujące:

 • wzrost liczby członków do 1142 osób;
 • zmniejszenie się liczby Kół SEP do 28 z powodu rozwiązania Koła Nr 4;
 • przeprowadzenie 32 szkoleń i konsultacji z zakresu dozoru, eksploatacji i pomiarów dla elektryków – łącznie dla 545 uczestników;
 • przy Oddziale działają trzy Komisje Egzaminacyjne nr 163, 170, 171, które przeegzaminowały blisko 3000 osób;
 • zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału w dniu 26 lutego 2014 r. – skład Zarządu Oddziału pozostał bez zmian, a składy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego uległy drobnej modyfikacji;
 • seminarium szkoleniowe w dniu 27 marca 2014 r. z cyklu Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych n.t. „Nowe normy SEP”   –  udział około 80 osób;
 • uroczystość z okazji 95-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Wielkopolsce połączona z XVII Radą Prezesów SEP w dniach 8 ÷ 10 maja 2014 r. w Hotelu EDISON w Baranowie k. Poznania – udział blisko 300 osób;
 • stoisko wystawowe na Międzynarodowych Targach Energetyki EXPOPOWER w Poznaniu w dniach 13 ÷ 15 maja 2014 r.;
 • V Konferencja Naukowo-Techniczna podczas Targów EXPOPOWER w dniu 13 maja 2014 r. z cyklu Energooszczędność w oświetleniu p.t. „Technika Świetlna 2014”  – udział blisko 180  osób;
 • XII Konferencja Naukowo-Techniczna podczas Targów EXPOPOWER w dniu  14 maja 2014 r. z cyklu Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia p.t. „Rozdzielnice w izolacji gazowej 110 i 400 kV”  – udział około 150  osób;
 • Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji w dniu 21 maja 2014 r. pod hasłem  „Sieci szerokopasmowe na rzecz niezakłóconego rozwoju” – udział ponad 50 osób;   
 • XXXVI Walny Zjazd Delegatów SEP w dniach 5 ÷ 6 czerwca 2014 r. w Szczecinie – udział wzięło 11 delegatów oraz dwóch Członków Honorowych OP SEP;
 • współpraca w organizowanej przez Politechnikę Poznańską konferencji „ICHVE 2014 -  International Conference on High Voltage Engineering and Application” w dniach 8 ÷ 12 września 2014 r. – udział 190 naukowców z 29 państw;
 • wycieczka rodzinna w dniach 25 ÷ 28 września  2014 r. na trasie: Sandomierz – Lublin – Nałęczów – Kazimierz n. Wisłą, w której udział wzięło 37 osób; 
 • Rajd Samochodowy im. E. Bogackiego w dniu 4 października 2014 r. z metą w Kompleksie Pałacowym w Wąsowie – w rajdzie uczestniczyły 55 załóg;
 • XVI Sympozjum OP SEP w dniach 19 ÷ 20 listopada 2014 r. z cyklu Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne nt. „Sieci i instalacje – zagadnienia wybrane” – udział blisko 180 osób oraz liczna grupa studentów WE PP i uczniów ZSE w Poznaniu;
 • Spotkanie wigilijne w dniu 20 grudnia 2014 r. Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

W zakończeniu swojego wystąpienia Prezes Kazimierz Pawlicki krótko przedstawił plany Oddziału Poznańskiego na bieżący rok, zwracając szczególną uwagę na organizację tradycyjnych konferencji naukowo-technicznych podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER w maju b.r. oraz sympozjum w listopadzie b.r.

            Spotkanie noworoczne było okazją do wręczenia wyróżnień, odznaczeń i medali zasłużonym członkom Stowarzyszenia.
Godność Zasłużonego Seniora SEP otrzymał Kolega Zbigniew Skrzypczak z Koła nr 29.
Złotą Odznakę Honorową SEP otrzymała  Koleżanka Beata Filipczak z Biura OP SEP.
Srebrne Odznaki Honorowe SEP otrzymali Koledzy: Jacek Kurek z  Koła nr 79 i Zdzisław Zawodniak z Koła nr 41.
Medal im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego otrzymali: Koleżanka Elżbieta Pokrywka z Biura OP SEP oraz Koledzy: Manfred Berkau z Koła nr 2, Łukasz Gorgolewski z Koła nr 3 i Marek Zajączek z Koła nr 10.
Medal im. prof. Józefa Węglarza Oddziału Poznańskiego SEP otrzymali: J.M. Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski (ze względu na nieobecność wyróżnionego, medal zostanie wręczony w terminie późniejszym) oraz Koledzy: Eugeniusz Kaczmarek  – Prezes Oddziału Gorzowskiego SEP, Kazimierz Kupiec z Koła nr 79, Leszek Stanowski z Koła nr 75, Michał Rakowski z Koła nr 21.
Przyznaną wcześniej Srebrną Odznakę Honorową FSN-T NOT wręczono Koleżance Janinie Adamskiej z Koła nr 5.
Podczas spotkania wręczono także Świadectwa Rekomendacyjne SEP firmom:  ASTAT Sp. z o.o. z Poznania i KONEKT Sp. z o.o. z Poznania.

2015 noworoczne 02 2015 noworoczne 03
Wyróżniona Złotą Odznaką Honorową SEP
– Koleżanka Beata Filipczak
Wyróżnieni Medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego
– od lewej: Kolega Łukasz Gorgolewski, Koleżanka Elżbieta Pokrywka
oraz Koledzy Marek Zajączek i Manfred Berkau
2015 noworoczne 04 2015 noworoczne 05
Wyróżnieni Medalem im. prof. Józefa Węglarza
– od lewej Koledzy: Kazimierz Kupiec, Eugeniusz Kaczmarek,
Michał Rakowski i Leszek Stanowski
Przedstawiciele Firm ASTAT i KONEKT,
które otrzymały Świadectwa Rekomendacyjne SEP

W dalszej części spotkania krótkie wystąpienia mieli:

 • Prezes SEP Piotr Szymczak, który bardzo wysoko ocenił działalność Oddziału Poznańskiego SEP w minionym roku oraz przekazał gratulacje oraz życzenia noworoczne dla Prezesa i członków Oddziału Poznańskiego SEP;
 • następnie Prezes SEP Piotr Szymczak w uznaniu zasług w rozwoju Stowarzyszenia w okresie 95 lat działalności wraz z życzeniami dalszych sukcesów Medale im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego przekazał Oddziałowi Poznańskiemu SEP i Kol. Aleksandrze Rakowskiej;
 • Kapelan Elektryków i Ciepłowników w Poznaniu – Ksiądz Kanonik Piotr Piec;
 • Prezes Oddziału Gorzowskiego SEP – Kolega Eugeniusz Kaczmarek, który podziękował za przyznane wyróżnienie i życzył Oddziałowi Poznańskiemu SEP dalszych sukcesów i kontynuowania owocnej dla obu stron współpracy z bratnim Oddziałem z Gorzowa Wielkopolskiego;
 • Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Kolega Włodzimierz Draber, który nawiązując do wspólnie organizowanych imprez szkoleniowych przekazał serdeczne życzenia noworoczne.
2015 noworoczne 06 2015 noworoczne 07
Wystąpienie Prezesa SEP – Kolegi Piotra Szymczaka Byli Prezesi OP SEP
Koledzy Stefan Granatowicz i Jan Kołodziejczak
oraz obecny Prezes OP SEP – Kolega Kazimierz Pawlicki
z wręczonym przez Prezesa SEP Medalem im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego
2015 noworoczne 08
Widok sali Spotkania Noworocznego OP SEP podczas części oficjalnej  

  

Na zakończenie części oficjalnej Toast Noworoczny wniósł Prezes OP SEP  Kazimierz Pawlicki życząc uczestnikom spotkania wszelkiej pomyślności w Nowym 2015 Roku oraz miłych chwil w koleżeńskiej części spotkania.    

Opracował: Ryszard Niewiedział – Wiceprezes OP SEP

Kalendarz

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich